You are here

Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a Etkileri (2011-2016)

The Effects of the Syrian Civil War on Lebanon (2011-2016)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article examines the effects of the Syrian civil war on political, social, security and economic fields in Lebanon. In this context, how the historical dimension of the relations between the two countries affected the social and political construction in Lebanon was taken as basis and the dimension in which the effect was achieved with civil war was discussed. The basis of the study is the privileged position that Syria has historically possessed over Lebanon and this position’s discriminator effect on the social and political structure of Lebanon. This study evaluates developments in Lebanon under two main headings: national security and political problems, and refugees and socio-economic problems. The studies conducted on the related literature in the study were also tested with field observations.
Abstract (Original Language): 
Bu makale Suriye iç savaşının Lübnan üzerinde siyasal, toplumsal, güvenlik ve ekonomik alanlarda yarattığı etkiyi incelemektedir. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel boyutunun Lübnan’daki toplumsal ve siyasal yapıya nasıl tesir ettiği temel alınarak söz konusu tesirin iç savaşla kazandığı boyut tartışılmaktadır. Tartışmanın temelinde Suriye’nin tarihsel olarak Lübnan üzerinde sahip olduğu ayrıcalıklı konum ve bu konumun Lübnan toplumsal ve siyasal yapısı üzerindeki ayrıştırıcı etkisi yer almaktadır. Bu çalışma Lübnan’da yaşanan gelişmeleri ulusal güvenlik ve siyasal sorunlar ile mülteciler ve sosyo-ekonomik problemler olmak üzere iki ana başlık altında ilgili literatürün yanı sıra bu süreçte ülkede yapılan saha gözlemlerine de dayanarak açıklamayı hedeflemektedir.

REFERENCES

References: 

Kitap ve Makaleler
Albert Hourani, Syria and Lebanon: A Political Essay, Oxford University
Press, NewYork: 1968.
Are Knudsen, Michael Kerr; Lebanon: After the Cedar Revolution, Hurst
&Company, London:2012.
Augustus Richard Norton; Lebanon After Ta’if: Is the Civil War Over?,
Middle East Journal,45/III, SUMMER 1991, pp. 457-473.
Ayşe Selcan Özdemirci; Lübnan’da Yeni Bir Eşik: 12 Kasım 2015 İntihar
Saldırıları, ORMER Perspektif, 14, Aralık 2015.
Chafic Choucair; Hezbollah in Syria: Gains, Losses and Changes, Al Jazeera
Center for Studies, 1 June 2016.
Dana Halawi; World Bank Projects Wider Fiscal Deficit, DailyStar Lebanon,
16.12.2014.
102
Ayşe Selcan Özdemirci
David Hirst; Beware of Small States: Lebanon Battleground of the Middle
East, Nation Books, US:2011.
Dilek Yiğit; Lübnan’da Başkanlık Krizi,21.YYTE, 29 Mayıs 2015.
Faysal Itani; Syria’s War Threatens Lebanon’s Fragile Economy, Rafik Hariri
Center for the Middle East, Atlantic Council Issue Brief.
Fawwaz Traboulsi;A History of Modern Lebanon, Pluto Press, London:
2007.
Growing Up Without an Education:Barriers to Education for Syrian Refugee
Children in Lebanon, www.hrw.org/report/2016...(20 Kasım 2016).
Heiko Wimmen; Balancing on the Brink: Lebanon, Tangled up in the Syrian
war, Struggles to Maintain Its Stability, German Institute for International
and Security Affairs, SWP Comments 24, April 2015.
Jaber Suleiman, The Current Political, Organizational, and Security Situation
in the Palestinian Refugee Camps of Lebanon, Journal of Palestine
Studies, 29/I, Autumn, 1999.
Kemal Salibi; A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered,
I.B. Tauris, London: 2002.
Lina Khatib, Hezbollah’s Ascent and Descent, Carniege, 5 Mayıs 2016.
Marisa Sullivan; Hezbollah in Syria, Middle East Security Report, No.19,
ISW: April 2014.
Mario Abo Zeid; “Lebanese Presidential Elections”, Carnegie, 14 Şubat
2015.
Mehmet Çelik; Lübnan’da Milliyetçiliğin Fikri Temelleri ve Oluşumu, The
Journal of Academic Social Science Studies, N. 35, Summer I, 2015, ss.
439-450.
Muhammad A. Faour; Religion, Demography, and Politics in Lebanon,
Middle Eastern Studies, 43/VI, November 2007, pp. 909 – 921.
Mustafa Öz, “Dürzîlik”, D.İ.A., C. X, s.46.
Nicholas Blanford; Killing Mr. Lebanon: The Assassination of Rafik Hariri
and Its Impact on the Middle East, I.B. Tauris, London: 2006.
103
Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a Etkileri (2011-2016)
Oytun Orhan; 2009 Lübnan Seçimleri: Kazananlar, Kaybedenler ve Türkiye,
ORSAM, Rapor No:4, Temmuz 2009.
Oytun Orhan; Suriye Krizinin Lübnan’a Etkisi: Lübnan’dan Gözlemler,
ORSAM, 6 Şubat 2015.
Philip Smyth; The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effects, The Washington
Institute for Near East Policy, The Washington Institute for Near
East Policy, Policy focus 138, 2015.
Saad Hariri to form new Lebanese government as PM, Al Jazeera, 3 Kasım
2016.
Samir Makdisi, The Lebanese Civil War, 1975-1990, Institute of Financial
Economics, American University of Beirut, Lecture and Working Paper
Series, No. 3, 2003.
Simon Haddad; Lebanon: From Consociationalism to Conciliation, Nationalism
and Ethnic Politics, 15:3-4, pp. 398–416.
Syria Regional Refugee Response, UNHCR, http://data.unhcr.org,
(29.01.2015).
UNHCR; Syria Regional Refugee Response, www. http://data.unhcr.org/,
(01.12.2016).
Veysel Ayhan ve Özlem Tür; Lübnan: Savaş, Barış, Direniş ve Türkiye ile
İlişkiler, Dora Yayın, Bursa:2009.
Veysel Ayhan ve Özlem Tür; İçsel Dinamikler ve Ulusal Aktörler Bağlamında
Lübnan Krizinin Analizi, Akademik Ortadoğu, 3/I, 2008.
William Harris; Lebanon: A History 600-2011, Oxford Press, New-
York:2012.
Youssef Chaitani; Post-Colonial Syria and Lebanon: The Decline of Arab
Nationalism and the Triumph of the State, I.B. Tauris, New York:2007.
İnternet Kaynakları
About Lebanon: Administrative Division, The Central Administration of
Statistics (CAS),www.cas.gov.lb
Army Detains 43 in Tripoli as Security Plan Launched, Daily Star Lebanon,
April 1, 2014
104
Ayşe Selcan Özdemirci
Beyrut’ta Çifte Patlama: Beş Ölü, Hürriyet, 19 Şubat 2014.
BM Gıda Yardımını Durdurdu, Radikal, 2 Aralık 2014.
Hizbullah’a Suriye Çağrısı, Timeturk, 14.03.2014
International Labour Organization, “World of Work Report 2014: Devoloping
with jobs”, www.ilo.org..., (10.04.2015).
Işid Lübnan’a Saldırdı, Anadolu Ajansı, 3 Ağustos 2014.
Işid Lübnanlı Askerleri Esir Aldı, TimeTurk, 3 Ağustos 2014.
Justin Salhani; Youth and unemployement Hits 35 pct in Lebanon, DailyStar
Lebanon, 6 Haziran 2014.
Lübnan’da Süleyman Franci Cumhurbaşkanı Adayı, Aljazeera, 18 Aralık
2015.
Lebanon builds wall near Palestinian refugee camp, ElArabiya, November
22, 2016
‘Where would we go?’ Syrians fear eviction from Lebanon camps, Middle
East Eye, December 4, 2016.
Lebanon: No formal refugee camps for Syrians, Aljazeera, March 11, 2015.
Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Krizi, Anadolu Ajansı, 16 Aralık 2015.
Lübnan Siyasetinde Hizbullah Gölgesi, Anadolu Ajansı, 14 Şubat 2015.
Lübnan-Nusra Esir Takası Geçekleşti, Aljazeera, 2 Aralık 2015.
Lübnan’da 1 Milyon Mülteci, BBC, 3 Nisan 2014.
Lübnan’da 1 Milyon Suriyeli, Sabah, 4 Nisan 2014.
Lübnan’da Suriyeliler İçin Mülteci Kampı, Habertürk, 12 Eylül 2014.
Lübnan’ın Dörtte Biri Mülteci, Aljazeera, 3 Nisan 2014.
Lübnan Suriyeli Mültecilere Sınırını Kapattı, Hürriyet, 19 Ekim 2014.
Lebanon’s ‘You Stink’ Protests, Global Voices, www.globalvoices.org...,
(10.12.2015).
Suriyeli Mültecilerin Sayısı Lübnan Nüfusunun 4’te Biri Oldu, YDH, 16
Ocak 2014.
105
Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a Etkileri (2011-2016)
Taif Agreement, www.un.int/lebanon, (25 Kasım 2016).
Ufuk Ulutaş; 5 Soruda Lübnan’da Çöp Krizi, SETA, 1 Eylül 2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com