You are here

Fransa’nın Arap Baharı Politikası

French Policy Toward the Arab Spring

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.26513/tocd.346635

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The set of developments, which have together been named the Arab Spring, affected Middle Eastern and North African countries, and caused the emergence of new balances in the region. Similar to the impact of great powers like the United States and Russia in the region, European powers such as Germany, the United Kingdom and France have too developed various policies toward the region. In this framework, this paper examines the French approach to the Arab Spring within the framework of Tunisia, Libya, Egypt, and Syria that are dramatically impressed by Arab Spring over the period 2010-2015. Thus, the impact and role of France, which is an important European power, is demonstrated in the context of the Arab Spring.
Abstract (Original Language): 
Arap Baharı olarak adlandırılan gelişmeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini önemli ölçüde etkilemiş ve bölgede yeni dengelerin kurulmasına neden olmuştur. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin bölgedeki etkinliklerine benzer olarak Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı güçler de bölgeye yönelik çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bu çerçevede çalışmada, Fransa’nın Arap Baharına yönelik yaklaşımı Arap Bahar’ından önemli ölçüde etkilenen Tunus, Libya, Mısır ve Suriye çerçevesinde 2010-2015 dönemini kapsayacak şekilde incelenmiştir. Böylece, önemli bir Avrupalı güç olan Fransa’nın Arap Baharındaki rolü ve etkinliği gösterilmiştir.

REFERENCES

References: 

Adam Taylor, “France is asking the world to stop the chaos in Libya. Again.”,
The Washington Post, 29.08.2014.
Alan Cowell, Steven Erlanger, “France Becomes First Country to Recognize
Libyan Rebels”, The New York Times, 10.03.2011.
Amir Taheri, “France’s ‘Arab’ Policy: Time for a Debate”, American Foreign
Policy Interests, Vol. 25, Issue 4, 2013, s. 323-336.
Ana Echagüe, Hélène Michou, Barah Mikail, “Europe and the Arab Uprisings:
EU Vision versus Member State Action”, Mediterranean Politics,
Vol. 16, No. 2, 2011, s. 329-335.
Angelique Chrisafis, “Sarkozy hopes Libya can boost France’s reputationas
well as his own”, The Guardian, 1.09.2011.
Aylin Ünver Noi, “Arap Baharı ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Ortadoğu
Analiz, Cilt: 4, Sayı 48, 2012, s. 10-19.
Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy, “Libya’s Pathway to
Peace”, The New York Times, 14.4.2011.
Barah Mikail, France and the Arab Spring: an opportunistic quest for influence,
FRIDE Working Paper, No: 110, 2011.
162
İlhan Aras
Barah Mikail, France’s shifting Middle Eastern alliances, FRIDE Policy
Brief, No: 188, 2014
Barry Buzan, İnsanlar, Devletler & Korku: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları İçin Bir Gündem, (Çev. Betül Kiraz,
Sami Kiraz), İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık, 2015.
“BM Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan etti”, Hürriyet, 18.03.2011.
Chris Stephen, Kim Willsher, “French special forces assisting anti-Isis efforts
in Libya, say sources”, The Guardian, 24.2.2016.
Ercüment Tezcan, “Fransa-Avrupa Birliği İlişkileri”, Avrupa Birliği ve Üye
Devletler: AB15 Üzerine Bir İnceleme, Ercüment Tezcan ve İlhan Aras
(eds.), Ankara: Detay Yayıncılık 2016, s. 7-69.
Erdem Denk, “Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan
Bağımlılık”, Mülkiye, Cilt: XXIII, No: 219, 1999, s. 195-206.
Erhan Akdemir, “Arap Dünyasındaki Dönüşüm Süreci ve Türkiye-AB İlişkileri”,
Ortadoğu Analiz, Cilt: 4, Sayı: 48, 2012, s. 30-38.
Erhan Ayaz, “Arap Baharı Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Orta Doğu
ve Akdeniz Politikalarının Geleceği ve Türkiye’nin Rolü”, Yakın Doğu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: VI, Sayı 1, 2013, s. 60-87.
Federica Bicchi, “The Union for the Mediterranean, or the Changing Context
of Euro-Mediterranean Relations”, Mediterranean Politics, Vol. 16,
No. 1, 2011, s. 3-19.
“Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esad’la görüşen parlamenterleri eleştirdi”,
Hürriyet, 26.02.2015.
“Fransa, Suriye’ye müdahale için BM Şartı koştu”, Hürriyet, 03.06.2012.
“Fransa’dan Rusya’ya çağrı”, Habertürk, 13.02.2016.
“French foreign minister resigns”, The Guardian, 27.02.2011.
Fuad Ferhavi, Ortadoğu ve Afrika’da Fransız Dış Politikası, USAK Analiz,
No: 27, 2013.
İsmail Numan Telci, Mısır’da Geleceğini Arayan Karşı-Devrim, SETA
Analiz, Sayı: 149, 2016.
Jean-Pierre Darnis, François Hollande’s Presidency: A New Era in French
Foreign Policy?, Istituto Affari Internazionali Working Papers 12/19, 2012.
163
Fransa’nın Arap Baharı Politikası
Jean-Robert Henry, “Sarkozy, the Mediterranean and the Arab Spring”,
trans. by Teresa Bridgeman, Contemporary French and Francophone Studies,
Vol. 16, No. 3, 2012, s. 405-415.
Kenneth N. Waltz, İnsan, Devlet ve Savaş: Teorik Bir Analiz, çev: Enver
Bozkurt vd., Ankara: Asil Yayın Dağıtım 2009.
Kenneth N. Waltz, Uluslararası Politika Teorisi, Çev. Osman S. Binatlı,
Ankara: Phoenix Yayınevi, 2015.
Marc Pierini, “President François Hollande on the Foreign Policy Front”,
Turkish Policy Quarterly, Vol. 11, No: 1, 2012, s. 73-77.
Melek Fırat, “Soğuk Savaş Sonrasında Fransa’nın Dış Politikası”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 1, 2009, s.
115-163.
Meliha Benli Altunışık, “Avrupa Birliği’nin Yeni Akdeniz Politikası ve
Türkiye”, Türkiye ve Avrupa, Atila Eralp (haz.), Ankara: İmge Kitabevi
Yayınları 1997, s. 351-383.
Mireia Delgado, “France and the Union for the Mediterranean: Individualism
versus Co-operation”, Mediterranean Politics, Vol. 16, No. 1, 2011,
s. 39-57.
Miron Lakomy, “The ‘Arab Spring’ in French Foreign Policy”, The Central
European Journal of International and Security Studies, Vol. 6, Issue
3-4, 2012, s. 68-87.
Müge Kınacıoğlu, “Eski Şarap Yeni Şişe? Bölgedeki Son Gelişmeler Işığında
AB Dış Politikasında Akdeniz Havzası ve Orta Doğu”, Hacettepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı 1,
2015, s. 137-156.
Müjge Küçükkeleş, AB’nin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışı,
SETA Analiz, Sayı: 63, 2013.
Rachel Utley, “France and the Arab Upheavals”, The RUSI Journal, Vol.
158, No. 2, 2013, s. 68-79.
Romano Prodi, Europe As I See It, trans. by Allan Cameron, Cambridge:
Polity 2000.
Sabahattin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım: Suriye Baas Partisi ve
İdeolojisi, 2. Baskı, İstanbul: Hemen Kitap, 2010.
164
İlhan Aras
Samir Amin, Ali El Kenz, Avrupa ve Arap Dünyası, Çev: Kemal Ülker,
İstanbul: Versus, 2006.
Savaş Biçer, “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci”,
Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Beril Dedeoğlu (der.), İstanbul: Boyut Kitapları
2003, s. 397-419.
Selin M. Bölme, Batı ve Kaddafi Makasında Libya, SETA Rapor, No: 3.
2011.
Timo Behr, “Enduring Differences? France, Germany and Europe’s Middle
East Dilemma”, Journal of European Integration, Vol. 30, No.1, 2008,
s. 79-96.
“Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü Fransa’da”, Hürriyet, 16.10.2015.
Ufuk Ulutaş, Furkan Torlak, Devrimden Demokrasiye Tunus’un Seçimi,
SETA Analiz, Sayı: 46, 2011.
Y. Yeşim Özer, “Fransa’nın Dış Politikası”, Dış Politika: Karşılaştırmalı
Bir Bakış, Faruk Sönmezoğlu ve Özgün Erler Bayır (der), İstanbul: Der
Yayınları, 2014, s. 229-270.
Yahia H. Zoubir, “Libya and Europe: Economic Realism at the Rescue of
the Qaddafi Authoritarian Regime”, Journal of Contemporary European
Studies, Vol. 17, No. 3, 2009, s. 401-415.
Zeynep Songülen İnanç, “Fransa’nın Suriye Politikası”, Suriye Krizi’nde
Bölgesel ve Küresel Aktörler (Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri),
Ed. Birol Akgün, Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2012, s. 22-27.
İnternet Kaynakları
“Arab, Kurdish forces to get more support to fight Islamic State: Hollande”,
21.01.2016, http://www.reuters.com/article/us-france-hollandeidUSKCN0UZ1KK
Arzu Çakır, “Fransa Suriye Konferansı İçin Kötümser”, 16.12.2013, http://
www.amerikaninsesi.com/content/fransa-suriye-konferansi-icin-kotumser/
1811586.html
“Cameron ve Sarkozy Libya’da”, 15.09.2011, http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2011/09/110915_libya_3.shtml
165
Fransa’nın Arap Baharı Politikası
“Fabius, Libya ziyaretinde yeni yönetime destek mesajı verdi”, http://
www.trtturk.com/haber/fabius-libya-ziyaretinde-yeni-yonetime-destekmesaji-
verdi-16302.html
“France pledges one billion euros aid to troubled Tunisia as Essid meets
Hollande”, 22.01.2016, http://www.english.rfi.fr/africa...
“France’s President Hollande praises Tunisia’s new democratic constitution”,
07.02.2014, http://www.euronews.com/2014...
“Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esad’la görüşen parlamenterleri eleştirdi”,
Hürriyet, 26.02.2015.
“Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Rusya, Esad’a verdiği desteği sonlandırmalı”,
12.02.2016, http://www.abhaber.com/fransa-cumhurbaskanihollanderusya-
esada-verdigi-destegi-sonlandirmali/
“Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Tunus’ta”, 5.7.2013, http://www.haberler.
com/fransa...
“Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Tunus’ta”, 04.07.2013, http://www.haber7.
com/afrika...
“Fransa Dışişleri Bakanı Juppe: ‘Suriye’ye müdahale için BM kararı gerekli’”,
http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/article/fransa-disisleribakani-
juppe-ankarada-acikladi-esad-icin-cok-gec-022491
“Fransa ile Almanya Mısır ile ilişkilerini gözden geçirecek”, 16.08.2013,
http://aa.com.tr/tr/dunya...
“Fransa Libya’daki saldırıyı kınadı”, 23.04.2013, http://tr.euronews.
com/2013...
“Fransa Libya’ya müdahaleye hazır”, 6.1.2015, http://www.aljazeera.com.
tr/haber/fransa-libyaya-mudahaleye-hazir
“Fransa Mısır’a 24 Savaş Uçağı Satıyor”, 13.02.2015, http://www.amerikaninsesi.
com/content/fransa-misir-a-24-savas-ucagi-satiyor/2643473.
html
“Fransa, muhalefeti tanıdı”, 14.11.2012, http://www.aljazeera.com.tr/haber/
fransa-muhalefeti-tanidi
“Fransa savunma bakanı Libya’da”, 25.02.2012, http://www.dunyabulteni.
net/haber/198985/fransa-savunma-bakani-libyada
166
İlhan Aras
“Fransa Suriye büyükelçisini geri çağırdı, Dışişleri Bakanı Juppe
Türkiye’ye geliyor”, http://www.euractiv.com.tr/yazici-sayfasi/article/
fransa-suriye-buyukelcisini-geri-cagirdi-022445
“Fransa’dan Suriye’de tampon bölge önerisine destek”, http://www.euractiv.
com.tr/ab-ve-turkiye/article/fabius-kobanide-atilacak-adimlari-turkiyeile-
gorustuk-030362
“Fransa’dan Suriye’ye ‘panzehir’”, 22.06.2013, http://www.cnnturk.
com/2013/dunya/06/22/fransadan.suriyeye.panzehir/712550.0/
“Fransa-Tunus ilişkilerinde yeni dönem”, 18.7.2012, http://tr.euronews.
com/2012...
“Gaddafi ‘agreed to fund Sarkozy campaign’, media say”, 29.04.2012,
http://www.france24.com/en/...
“G8 leaders pledge $40 billion for Arab democracies”, 27.5.2011, http://
www.france24.com/en/...
“Hollande: Suriye’ye müdahale etmediğimiz için pişmanım”, 05.01.2015,
http://www.aljazeera.com.tr/haber/hollande-suriyeye-mudahale-etmedigimiz-
icin-pismanim
“Hollande, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile görüştü”, 07.04.2015, http://
www.timeturk.com/tr/2015...
“Hollande urges ‘democratic transition’ in Egypt during Sisi Paris visit”,
27.11.2014, http://www.france24.com/en/20141126-france-hollandeurges-
democracy-egypt-sisi-paris-visit
John Irish, “France says Southern Libya now a ‘viper’s nest’ for Islamist
militants”, 07.04.2014, http://uk.reuters.com/article/uk-libya-franceislamists-
idUKBREA360TR20140407
“Laurent Fabius: ‘B. al-Assad is the murderer of his people. He must leave
power’”, http://www.ambafrance-fj.org/Laurent-Fabius-B-al-Assad-is-the
“Morsi to reject Ashton’s reconciliation offer – Islamist group”, http://
newseurope.eu/2013/07/31/morsi-to-reject-ashtons-reconciliation-offerislamist-
group/
Musab Mertek, “AB’nin Suriye Çıkmazı”, 2013, http://odak.setav.org/
page/abnin-suriye-cikmazi/5652
167
Fransa’nın Arap Baharı Politikası
“Rusya için üretilen savaş gemileri Mısır’ın oldu”, 23.09.2015, http://
tr.euronews.com/2015/09/23/rusya-istedi-misir-satin-aldi/
“Sarkozy admits France made mistakes over Tunisia”, The Guardian,
24.01.2011.
“Sarkozy ve ABD Kaddafi’ye hava saldırısı başlattı, askeri hedefler, tanklar
bombalanıyor!”, http://www.euractiv.com.tr/yazici-sayfasi/article/
kaddafiyi-vurmak-iin-geri-saym-balad-uaklar-hazr-016589
Sema Emiroğlu, “Libya’ya askerî müdahalenin önü açıldı”, 18.03.2011,
http://dw.com/p/10brKSolène Solène...
“Sisi Batılı müttefikleri ile görüşüyor”, 26.11.2014, http://www.aljazeera.
com.tr/haber/sisi-batili-muttefikleri-ile-gorusuyor
Solène Jeanjean, “France’s Reaction to the Arab Spring”, 21.12.2011,
http://www.bilgesam.org/en/incele/412/-france%E2%80%99s-reactionto-
the-arab-spring/#.Vr-dVLSLRdg
“Suriye: Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevke veto”, 22.05.2014, http://
www.bbc.com/turkce/haberler/2014/05/140522_suriye_veto
“Tunus ve Mısır’da G8 zirvesinde”, 27.05.2011. http://www.bbc.com/
turkce/haberler/2011/05/110527_g8_egypt.shtml

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com