You are here

ALMANCANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE “NETZWERK B1.1” DERS KİTABI İÇİNDE YER ALAN YARATICI YAZMA YÖNTEMİ İLE ŞİİR YAZIMI

POETRY WRITING WITH THE CREATIVE WRITING METHOD AVAILABLE IN THE "NETZWERK B1.1" COURSE BOOK IN TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12604

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Writing skill is an important skills in the teaching of foreign languages. Course books have an important role play in the development of writing skills. The activities in the course books should be determined in accordance with the existing level of the students in an attempt to will increase their motivation and writing behavior. The aim of this study is to improve the language skill of the students of the first year of study of the German Language Education Department of Uludağ University using the creative writing methods together with the already learned linguistic knowledge as well as to increase their learning motivation and desire. Working with classic writing methods is often seen as a tedious and not motivating work of students. As one of the creative writing methods to improve writing skills, the techniques such as the "support structures" or "scaffoldings" successfully used in German as a foreign language lessons have been benefited from. For this purpose, based on the example of Elfchen-Poetry included in the creative writing activities in the course book "Netzwerk B1.1", students were asked to write poetry. One can give the students the sense of achievement that they can write poetry even in the foreign language. Examples of poetry written by students are included in the study.
Abstract (Original Language): 
Yazma becerisi, yabancı dil öğretiminde en önemli becerilerden biridir. Bireyin dile ne kadar hakim olduğu, bu dildeki konuşma ve yazma becerilerinde gösterdiği başarısı ile ölçülür. Yabancı dilde yazabilmek için öğrencinin okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesi, dilbilgisi kurallarını kullanabilmesi ve kendisini ifade edebilecek kelime hazinesine sahip olması gerekmektedir. Ders kitapları, yazma becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ders kitaplarında yer alan etkinlikler, öğrencinin seviyesine uygun olarak belirlenip onun motivasyonunu ve yazma davranışını arttıracak şekilde verilmelidir. Yaratıcı yazma yöntemleri, bu etkinliklerin içinde yer almaktadır. Günümüz yabancı dil derslerinde yaratıcı yazma kavramına daha sık rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, daha önce öğrenilmiş dil bilgileri ile birlikte yaratıcı yazma yöntemlerini kullanarak öğrencinin dil becerisinin geliştirilmesine ek olarak öğrenme isteğini ve motivasyonunu arttırmaktır. Klasik yazma yöntemleri ile çalışmak çoğu zaman öğrenciler tarafından sıkıcı ve motivasyonu azaltan bir çalışma olarak görülüyor. Yazma becerisini geliştiren yaratıcı yazma yöntemlerinden birisi olarak, Almanca ve yabancı dil olarak Almanca derslerinde başarıyla uygulanan tekniklerden “destek yapılar” veya “yapı iskeleleri” içinde yer alan yazma tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda “Netzwerk B1.1” ders kitabında yaratıcı yazma etkinlikleri içinde yer alan Elfchen-Şiir örneğinden yola çıkarak Uludağ Üniversitesi Alman Dili Eğitimi 1. Sınıf öğrencilerinden Yazma Becerileri dersi kapsamında şiir yazmaları istendi. Öğrencilerin yazdığı şiir örnekleri, çalışmanın ekinde yer almaktadır.

REFERENCES

References: 

Akpınar-Dellal, N. (2016). Alman Dili Eğitimi Öğrencilerin Öz Yeterlilik İnançları, TurkishStudies
- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 11/19 Fall 2016, p. 19-30, ISSN: 1308 – 2140, www.turkishstudies.net, DOI
Number: 10.7827/ TurkishStudies.10045, ANKARA-TURKEY
Böttcher, I. (1999). Kreatives Schreiben. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Brodbeck, K.H.(1995). Entscheidung zur Kreativität. Darmstadt.
Brandl, H. (2010) Was verstehen Schreibberater unter dem Begriff Beratung? Relevanzund
Konsequenzen der Begriffsverortung für die Schreibberatungspraxis“. In: Brandl,
Heike; Duxa, Susanne; Leder, Gabriela; Riemer, Claudia (Hrsg.): Ansätze zur
Förderungsakademischer Schreibkompetenz an der Hochschule. Fachtagung 2.–3.3.2009 an
der Universität Bielefeld. Göttingen: Universitätsverlag, s. 189–206 (Materialien DaF 83).
Burow, N. (2016). Anliegensklärung in der Schreibberatung internationaler Studierender. Info DaF
4 Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ.
Dengler, S., Rusch, P., Schmitz, H., u. Sieber, T. (2013). Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache Kurs
und Arbeitsbuch. München: Klett-Langenscheidt.
Gay, M. (2012). Türen zur Fantasie. Kreatives Schreiben im Unterricht mit 100 Schreibspielen. (s.
9) Berlin.
Gülsoy, M.(2004). Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
Ipşiroğlu, Z. (2006). Yaratıcı Yazma. İstanbul: Morpa Yayınları.
Kuş A., Bakır N., (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Beyin Temelli Tekniklerle Yazma Becerilerinin
Geliştirilmesi, TurkishStudies - International Periodical for the Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic Volume 8/10 Fall 2013, p. 395-403, ISSN: 1308 – 2140,
www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/ TurkishStudies.5615,ANKARA-TURKEY
Öncüer, S. (2007). 5. Sınıf ders kitapları temelinde Türkiye ve Almanya’da Anadili öğretim.
(unveröffentlichte Dissertation). İstanbul.
Reichelt, M. (2005). English-language writing instruction in Poland. Journal of Second Language
Writing 14, 215–232.
Rösler, D., Schart, M. (2016). Die Perspektivenvielfalt der Lehrwerkanalyse –und ihr weißer Fleck
Info DaF 5 Themenheft.
Ünal Topçuoğlu F., Sever A., (2012). Yaratıcı Yazmada Müziğin Etkisi, TurkishStudies –
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/4 Fall 2012, p. 2907-2918, ISSN: 1308 – 2140, www.turkishstudies.net,
DOINumber: 10.7827 TurkishStudies.3543, ANKARA-TURKEY
Wicke, E. R. (1993). Aktive Schüler lernen besser içinde (s.84-173). München: Klett Verlag.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com