You are here

Ateşli Silaha Bağlı Popliteal Arter Yaralanması ile Femur Kırığı Olan Bir Çocukta Revaskülarizasyon ve Ortopedik Tedavi

Revascularization and Orthopedic Treatment of A Child With Popliteal Artery Injury and Femur Fracture Resulting From Shotgun Trauma

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Complex lower limb vascular injuries in high-energy penetrating traumas are associated with an unacceptably high incidence of complications including amputation. Popliteal arterial trauma carries the greatest risk of limb loss of any peripheral vascular injury. Open repair of arterial injuries in young children often leads to less satisfactory outcomes. Herein we report the case of a five-year-old boy who was admitted to the hospital with lower extremity shotgun injury including bone fracture, arterial and venous trauma. Popliteal artery and popliteal vein graft interposition were done using right saphenous vein after fixation of the fracture. Faciotomy was performed for relief of compartment syndrome and tissue defect was closed.
Abstract (Original Language): 
Yüksek enerjili penetre travmalara bağlı kompleks alt ekstremite damar yaralanmaları amputasyonları da içeren kabul edilmesi zor komplikasyon oranları ile birliktedir. Popliteal arter yaralanmaları diğer periferik damar yaralanmalarından daha çok ekstremite kaybı riski taşımaktadır. Küçük çocuklardaki açık arter tamirlerinde başarı oranları da oldukça düşüktür. Burada beş yaşında alt ekstremite ateşli silah yaralanması sonucu sol uyluk distal bölümde açık yalanma ve femur kırığı ile birlikte oluşan arter ve ven yaralanması olgusu sunuldu. Ortopedi tarafından kemik yapılar fiske edildikten sonra sağ bacaktan alınan safen ven kullanılarak popliteal arter ve vene greft interpozisyonu yapıldı. Aynı zamanda fasiotomi ile bacakta oluşan kompartman bulguları giderildi ve defekt kapatıldı.
145-147

REFERENCES

References: 

1. Barros D, Sa AA, Harkin DW, Blair PH, Hood JM, McIlrath
E. The belfast approach to managing complex lower limb
vascular injuries. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32:246-56.
2. Mullenix PS, Steele SR, Andersen CA, Starnes BW, Salim A,
Martin MJ. Limb salvage and outcomes among patients with
traumatic popliteal vascular injury: an analysis of the National
Trauma Data Bank. J Vasc Surg 2006;44:94-100.
3. Lazarides MK, Georgiadis GS, Papas TT, Gardikis S,
Maltezos C. Operative and nonoperative management of
children aged 13 years or younger with arterial trauma of the
extremities. J Vasc Surg 2006;43:72-6.
4. Tüzüner A. Periferik (Çevrel) Arter Yaralanmaları. Ege R.
Travma (Yaralanmalar) Genel-Özel Sistemler. 1981; 253-61.
5. Koivunen D, Nichols WK, Silver D. Vascular trauma in a
rural population. Surgery 1982;91:723-7.
6. Ahmed Hossny. Blunt popliteal artery injury with complete
lower limb ischemia: Is routine use of temporary intraluminal
arterial shunt justified? J Vasc Surg 2004;40:61-6.
7. Iriz E, Kolbakır F, Sarac A, AkarH, Keçeligil HT, Demirag
MG. Retrospective Assessment of Vascular Injuries: 23 Years
of Experience. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2004;10:373–8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com