You are here

DEDE KORKUT EYDÜR: ‘OĞUL, OL NESNE, TARIGLIK DEGÜL TAR KILLIK’DUR; OL Fİ‘L BOŞALMAK DEGÜL YOŞULMAK’DUR

DEDE KORKUT SAY: “MY SON! THAT OBJECT IS NOT TARIGLIK, IT IS TAR KILLIK; THAT WERB IS NOT BOŞALMAK, IT IS YOŞULMAK”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the important clues to use to solve an incomprehensible text is context. Guided by the context; it is easier to advance, convert light dark spots in front of us, to understand the text and advance on the right track. We are not reading the words correctly, context leads us and we enter a new and different way to read this orientation, we try it. When reading and context overlap time, our way comes to a beach which light, filled with the light of day. In this article, focuses on problems due to misspellings and incorrect readings with the an expression in the Kan Turalı Boyı/ Drs.92a.4.
Abstract (Original Language): 
Anlaşılmayan bir metni çözmek için kullanmamız gereken önemli ip uçlarından biri bağlamdır. Bağlamın kılavuzluğunda ilerlemek; karanlık noktaları önümüzde aydınlığa dönüştürmek, metni doğru anlamak ve doğru yolda ilerlemek imkânı sunar. Kelimeleri doğru okumuyorsak bağlam bizi yönlendirir ve bu yönlendirmeyle yeni ve farklı bir okuma yoluna girer, onu deneriz. Okuma ve bağlam örtüştüğü zaman yolumuz ışık, gündüz ve aydınlık dolu bir sahile çıkmış olur. Bu makalede, Kan Turalı Boyı / Drs.92a.4’te geçen bir ibare ile ilgili basit bir yanlış yazım ve yanlış okumalardan kaynaklanmış sorunlar üzerinde durulmaktadır.

REFERENCES

References: 

ARAT, R. R. (1992). Atebetül-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 32.
BAŞGÖZ, İ. ve TIETZE, A. (1999). Türk Halkının Bilmeceleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
ERGİN, M. (1971). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
GÖKYAY, O. Ş. (1995). Dede Korkut Hikâyeleri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
ÖZÇELİK, S. (2005). Dede Korkut Araştırmalar, Notlar/ Dizin/ Metin. Ankara: Gazi Kitabevi.
ÖZÇELİK, S. (2006). Dede Korkut Üzerine Yeni Notlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
SERTKAYA, O. F. (2007). Dede Korkut’ta Geçen Tarıklığı Boşalmak İbaresi Üzerine. I.Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildiriler- (9-15 Nisan 2006, Çeşme/ İzmir), C IV, s.1853-1859, Ankara.
TEZCAN, S. ve BOESCHOTEN, H. (2001). Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1441.
TEZCAN, S. (2001). Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1457.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com