You are here

Şanghay İşbirliği Teşkilat’nın Geleceği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Küresel Kutuplaşma Çerçevesinde Şanghay İşbirliği Teşkilat’nın Geleceği ve Bu Durumun Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri üzerinde durulacaktır. Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın Hedefleri ve Geleceği, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın Toplantıları Süreci ve Türkiye - Şanghay İşbirliği Teşkilatı ilişkilerinin ne boyu+a olduğu tartılaşacaktır.