Buradasınız

TARIMSAL AMAÇLI FİZİKSEL ARAZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA BİLGİSAYAR MODEL YAKLAŞIMI (TOSATADEM-2005)

COMPUTER MODELING APPROACH IN PHYSICAL LAND EVALUATION FOR AGRICULTURAL USES (TOSATADEM-2005)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The basis of socio-economic development for countries depends on richness in natural resources and policies for how to use them. Soil and land resources are placed in the most important natural prosperities of a country. One of the intensive uses of the lands consists of agriculture activities. Physical land evaluation in terms of agricultural uses processes that it is determined distribution of plants for suitable lands according to plant soil and land requirements. Particularly, this process can be very difficult and lead to wrong results using conventional methodologies for large areas such as field studies and farm planning. Not only above mentioned case can be performed with this computer model, but also it gives some suggestions about utilization of fertilizer and pesticides that constitute important inputs in agriculture. The model was prepared using Microsoft Office Excel 2003. It is not necessary advanced computer knowledge for using of this computer program. In addition, users can be follow using windows-menu system. Therefore, it was generated user friendly. The model consists of three main sections which are entry of new data (data input), computation and report (data output) and data remove for new application.
Abstract (Original Language): 
Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmelerinin temeli, doğal kaynaklarının zenginliğine ve bu kaynakları kullanım politikalarına bağlıdır. Toprak ve arazi kaynakları, bir ülkenin en önemli doğal zenginlikleri arasında yer alır. Arazilerin en yoğun kullanım alanlarından birisini de tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Tarımsal kullanımlar açısından arazilerin fiziksel olarak değerlendirmesi, o yöre için yetiştirilecek olan her hangi bir bitkinin toprak ve arazi istekleri göz önüne alınarak uygun alanların belirlenmesidir. Bu durum özellikle tarla ve çiftlik planlamaları için klasik yöntemlerle çok zor ve hatalara neden olabilmektedir. Yapılan paket program ile bahsedilen durumun sağlamasının yanı sıra tarımda önemli girdilerden olan gübre kullanımı ve zirai ilaçlar hakkında da önerilerde yapılabilir. Program Windows'un altında Microsoft Office programlarından Microsoft Office Excel 2003'de hazırlanmıştır. Kullanılması ileri düzeyde uzmanlık isteyen bilgisayar bilgisi gerektirmemekte ve kullanıcıyı pencere-menü sistemiyle kolaylıkla yönlendirebilmektedir. Model yeni verilerin girilmesi olan VERİ GİRİŞİ, veri girişi bittikten sonra hesaplamalar ve raporların alındığı RAPORLAR ve yeni bir projenin uygulanması için TÜM KAYITLARIN SİLİNMESİ şeklinde üç ana bölümden oluşmaktadır.

REFERENCES

References: 

Anonim. 1988. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Genel Yanın no 151, Teknik
yayın no: T-59, Ankara Beecher H.G.
1991
. Effect of saline water on rice yields and soil
properties in the Murrumbidgee Valley.Aust. J. Exp. Agric.
31:819-823.
Öztürk, S. 1997. Tarım İlaçları. 551 sayfa. İstanbul.
Mongkolsawat, C., Thirangoon, P., Kuptawutinan, P. 2003. A Physical Evaluation of Land Suitability for Rice. A Methodological Study Using GIS. Computer Centre Khon kaen University Khon Kaen Thailand.
Rossiter,D.,Bouma,J.,Bregt,A.K.1989. Land qualitiesin space and time.113-116.Procceding of a syposium organized by the ISSS at Wageningen,Netherlands.22-26 Agust;4 ref.
Rosa, D., Mayol, F., Diaz-Pereira, E., Fernandez, M., Rosa, J. 2004. A Land Evaluation Decision Support System (MicroLEIS) for Agricultural Soil Protection with Special Referance to the Mediterranean. Environmental Modeling and Software. 19: 929-942.
Sönmez, B. 2003. Türkiye çoraklık kontrol rehberi. T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toptak ve Gübre Araştırma Enstitüsü. Teknik Yayın No: 33
Supit, I., Hooijer, A.A., Van Dipen, C.A. 1994. System Description of the WOFOST 6.0 Crop Simulation Model Implemented in CGMS, Vol 1: Theory and Algorithms. Joint Research Centre, Commission of the European Communities, EUR 15956 EN. Luxemburg, 146 p.
Şenol, S ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara.
Üstün, H., Özcan, H., Dengiz,O., Güntürk, A., Köşker, Y., Başkan, O. 2005. Toprak ve Su Kaynakları Ankara Araştırma Tarımsal Arazi Değerlendirme Modeli (Tosa-Tadem) İle Diyarbakır - Hevsel Bahçeleri Tarım Arazilerinin Alternatif Kullanımlarının Belirlenmesi. Tarım Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Ankara Araştırma Enstitüsü raporu, Ankara.
63

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com