Buradasınız

TOKAT İLİ SEBZE ALANLARINDAKİ KÖK-UR NEMATOD (Melidogyne spp.)'LARININ YAYILIŞLARI VE TÜR TESPİTİ

IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT KNOT NEMATODE SPECIES (Meloidogyne spp.) IN VEGETABLE FIELDS IN TOKAT PROVINCE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research was conducted to identify the root-knot nematode species (Meloidogyne spp), causing problem in vegetable production areas in Tokat province, and determine their distribution and infestation rates during 2006-2007 growing season. The result of the study showed that Meloidogyne incognita (100 %) was the only root-knot nematode species identified in two regions of Tokat. The infestation of this nemotode was not appeared in the fields surveyed in Tokat (Center), Turhal and Pazar provinces. The infestation was only appeared in Niksar and Erbaa provinces. The infestation rates were found as 34,5 % and 5,5 % for Erbaa and Niksar respectively.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 2006-2007 yılları arasında Tokat ili sebze alanlarında zararlı olan kök-ur nematodu (Meloidogyne spp.) türlerini teşhis etmek, yayılış alanlarını ve bitkilerdeki bulaşıklık oranlarını saptamak amacıyla yürütülmüştür. Çalışma sonucunda Tokat'ın iki bölgesinde kök-ur nematodu türlerinden yalnızca Meloidogyne incognita (% 100) türü tespit edilmiştir. Bu çalışmada sürvey yapılan Merkez, Turhal ve Pazar ilçelerinde kök-ur nematodu ile bulaşıklığa rastlanmamış, Niksar ve Erbaa ilçelerinin ise bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Kök-ur nematodu bulaşıklık oranı Erbaa ilçesinde % 34,5, Niksar ilçesinde % 5,5 olarak bulunmuştur.
1-9

REFERENCES

References: 

Ağdacı, M., 1978. Güney Anadolu Bölgesi'nde seralarda
yetiştirilen kabakgillerde (Cucurbitaceae) zarar yapan
kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) tespiti ile
zarar dereceleri ve yayılış alanları üzerine araştırmalar.
Adana Bölge Zir. Müc. Araş. Enst. Md. Teknik Bült.
No: 47, Ankara. Basım, E., Yardımcı, N., Arıcı, E., Sögüt, M. A., 2002.
İsparta ilinde sera sebzelerindeki bakteriyel, viral, ve
fungal hastalıklar ile nematod zararlılarının belirlenmesi.
S. D. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 6(3): 153-163. Courtney, W. D, Polley, D., Miller, L., 1955. TAF, An
improved fixative in nematoda technique. Pl. Dis.
Reptr.,
39(7)
: 570-571. Coolen, W. A., D'Herde, C. J., 1972. A method for the
quantitative extraction of nematodes from plant tissue.
State Nematology and Entomology Research Station,
Merelbeke, Belgium.
Devran, Z., Söğüt, M. A., 2009. Distribution and
identification of root-knot nematodes from Turkey. Journal of Nematology, 41(2):128-133.
Devran,
Z.
, Söğüt, M. A. 2010. Occurrence of virulent root-knot nematode populations on tomatoes bearing the Mi gene in protected vegetable-growing areas of Turkey. Phytoparasitica, 38:245-251.
Eisenback, J. D., Hirschmann, H., Sasser, J. N., Triantaphyllou, A. C., 1981. A guide to the four most common species of root-knot nematode (Meloidogyne spp.) with pictorial key. A crop, pub. Dept. Pl. Path. and Genetics North Carolina State University, Raleigh, N.C. USA.
Eisenback, J. D. 1985. Diagnostic characters useful in the identification of the four most common species of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Pp. 95-112 In: J. N. Sasser and C. C. Carter, (Eds.). An advanced treatise on Meloidogyne, vol. 1. Biology and control. North Carolina State University Graphics, Raleigh.
Eisenback, J. D., Triantaphyllou, H. H., 1991. Meloidogyne species and race. In: W. R. Nickle, Marcel Dekker (Eds). Manual of Agricultural Nematology, Newyork, USA, pp :281-286.
Elekçioglu, İ.
H.
, 1992. Untersuchungen zum auftreten und zur verbreitung phytoparasitarer nematoden in den landwirtschaftlichen hauptkulturen des ostmediterranen gebietes der Türkei. (Doğu akdeniz bölgesi önemli kültür bitkilerindeki nematod türleri ve bölgedeki dağılışları üzerine araştırmalar) Plits, 10 (5), 120.
Elekçioglu, İ.
H.
, Uygun, N., 1994. Occurence and distribution of plant parasitic nematodes in crash crop in eastern mediterranean region of Türkiye, 9 th congress of the mediterranean Phytopathological Union, September 18-24, Kuşadası/Aydın-Türkiye, s: 409-410.
Enneli,
S.
, 1980. İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilen domateslerde zararlı kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita Chitwood)'nun tanımı, biyolojisi,
histopatolojisi ve patojenitesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. A. Ü. Fen Bil. Enst., Ankara. Hooper, D. J., 1987. Handling, fixing, staining and mounting nematodes. In: J. F., Southey (Ed.). Laboratory methods for work with plant parasitic nematodes. 59-81. Min. Of Agr., Fish. and Food. Reference Book, 402.
Hunt, D. J., Luc, M., Manzanilla-Lopez, R. H. 2005.
Identification, morphology and Biology of Plant Parasitic nematodes. In: Luc, M., Sikora, R. A. and Bridge, J. (Eds). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. 2nd edition, CABI publishing,
pp: 11-52.
Jepson, S. B.,
1987
. Identification of root-knot nematodes. C. A. B. International.
Johnson, A. W., Dowler, C. C., Hauser, H., 1974. Seasonal population dynamics of selected plant parasitic nematodes in four monocultured crops. Nematology,
6(4): 187-190.
Johnson, C. S., Way, J., Barker, K. R. 2005. Nematode
parasites of tobacco. In: Luc, M., Sikora, R. A. and Bridge, J. (Eds). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture, 2nd edition. CABI publishing,
pp: 675-708.
Kalaiarasan, P., 2009. Biochemical markers for identification of root-knot nematode (Meloidogyne incognita) resistance in tomato Karnataka J. Agric. Sci.,
22 (3): 471-475
Kaşkavalcı, G., Öncüer, C., 1999. Aydın ilinin yazlık sebze yetiştirilen önemli bölgelerinde bulunan Meloidogyne Goeldi, 1887 (Tylenchida: Meloidogynidae) türlerinin yayılışları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg., 23(2): 149-160.
Karssen, G. 2000. The plant parasitic nematode genus Meloidogyne Goeldi, 1892 (Tylenchida) in Europe. Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands, pp: 160.
Karssen, G.,
2002
. The plant parasitic nematode genus Meloidogyne Goldi, 1892. (Tylenchida) in Europe. Brill Leiden, Boston, Köln. pp: 157.
Lamberti, F., 1978. Root-knot nematodes in Italy. In: Roc. First IMP Res. Plann. Conf. on root-knot nematodes, Meloidogyne spp Region VII, Cario Egypt.
Mennan, S., 1996.
Çarşamb
a ve Bafra ovaları yazlık sebze üretim alanlarındaki en yaygın tür olan Meloidogyne incognita'nın morfolojisi, domatesteki biyolojisi ve kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'nın ovalardaki yayılışı ile bulaşıklık oranları üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. O. M. Ü. Fen Bil. Enst., Samsun.
Mennan, S., Ecevit, O., 2001. Bafra ve Çarşamba ovalarındaki bazı Meloidogyne incognita (Nemata : Heteroderidae) populasyonlarının ırk tespiti. Türk.
Entomol. Derg., 25(1): 33-39. Mennan, S., Katı, T., Aydınlı, G., Erper, İ., 2009. Samsun
ili sebze seralarında kök-ur nematodlarının doğal düşmanı olan fungal etmen ve predatör nematod türleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz
2009, Van.
Netscher, C., Sikora, R. A., 1990. Nematode parasites on vegetables. In: Luc, M., Sikora, R. A., Bridge, J., (Eds). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. CABI publishing. pp: 237-283.
Özarslandan, A., Elekcioğlu, H., 2010. Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) ve M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: MeloidogynidaeJ populasyonlarının dayanıklı ve hassas domates çeşitlerinde virülensliğinin araştırılması. Türk.
Entomol. Derg., 34(4): 495-502.
8
F.
Akyazi, O. Ecevit
Pehlivan, E., 1995. Sera zararlıları ders notları, E. Ü.
Basımevi, Bornova. Pehlivan, E., Kaşkavalcı, G., 1992. Sanayi domatesi üretim
alanlarında kök-ur nematodlarının (Meloidogyne spp.)
yayılışı ve bulaşıklık oranı üzerine araştırmalar.
SWandom Çalışma Raporu, Yayın No:6 , 61-68. Reddy, P. P., 1986. Analysis of crop losses in certain
vegetables due to Meloidogyne incognita. International
Nematology Network Newsletter, 3, 3-5. Sasser J. N., Carter, C. C., 1985. An advanced treatise on
Meloidogyne. Vol: 1, Biology and Control. North
Carolina State Un. Graphics.
Söğüt, M. A., Elekçioğlu, İ. H. 2000. Akdeniz Bölgesi'nde
sebze alanlarında bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata: Heteroderidae) türlerinin ırklarının belirlenmesi. Türk. Entomol. Derg. 24(1), 33-40. Taylor, D. P., Netscher, C., 1974. An improved technique for preparing perineal patterns of Meloidogyne spp.
Nematologica, 20: 268-269.
Taylor, A. L., Sasser, N., 1978. Biology, identification and control of root-knot nematodes Raleigh; N. C. State Univ., pp: 111.
Taylor, A. L., 1987. Identification and estimation of root-knot nematode species in mixed populations. Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Gainsville, Florida, Bulletin 12, pp: 73.
Thorne,G., 1961. Principles of nematology. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. Newyork, Toronto, London.
Tzortzakakis, E. A., Trudgill, D. L. 2005. A comparative study of the thermal time requirements for
embryogenesis in Meloidogyne javanica and M. incognita. Nematology 7: 313-315.
Yüksel,
H.
, 1966a. Karadeniz Bölgesinde tesadüf edilen Meloidogyne incognita varyasyonu hakkında. Bitki Kor. Bült., 6(1): 35-38.
Yüksel, H., 1966b. Doğu karadeniz kıyı bölgesinde bulunan Meloidogyne incognita, Heterodera crucifera ve Tylenchus semipenetrans'ın bazı önemli devreleri üzerinde morfolojik çalışmalar. Ata. Üniv. Zir. Fak. Zirai Araşt. Enst Bült. No:15, s: 21.
Yüksel, H., 1974. Kök-ur nematodlarının (Meloidogyne spp.) Türkiye'deki durumu ve bunların populasyon problemleri üzerinde düşünceler. Ata. Üniv. Zir. Fak. Derg., 5(1): 83-105.
Van Gundy, S. D.,
1985
. Ecology of Meloidogyn spp. " Emphasis on environmental factors affecting survival and pathogenity". In: Sasser J. N., Carter, C. C. (Eds). An advenced treatise on Meloidogyne: Vol. 1, Biology and Control, North Carolina State University Grafics,
pp: 177-182.
Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür sebzeleri
(Sebze Yetiştirme). E. Ü. Zir. Fak. Bah. Bitk. Böl.,
Bornova, İzmir. Whitehead, A. G. 1998. Plant nematode control. Wallingford, UK: CABI publishing, pp: 384.
Williams, K. J. O., 1973. Meloidogyne incognita C. I. H. Description of Plant parasitic Nematodes. Set 2, No: 18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com