Buradasınız

FARKLI SU DERİNLİKLERİNİN ÇELTİK VERİMİNE ETKİSİ

EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION WATER DEPTH ON RICE YIELD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Five different pond water depths were examined to reveal their effect on rice plants. Irrigation treatments were; A: 3 cm, B: 6 cm, C: 9 cm, D: 12 cm and E: 15 cm water depth. Irrigation intervals were on a daily basis for all treatments. The data were collected during two consecutive years at the same conditions. According to results, the lowest and highest values of the amount of water applied monthly during growing seasons varied from 59.0 to 373.3 mm in 2008, and from 63.6 to 290.4 mm in 2009, respectively. Yield factors identified as response to different water depths were statistically examined. According to the results; the treatments of water depth less than 9 cm (namely 3 and 6 cm) decreased the number of the clusters and rice yield and also increased number of empty grains. But high water depths of 9, 12 and 15 cm increased the yield. These results showed that the paddy irrigation water depth of 9 cm is appropriate for rice production.
Abstract (Original Language): 
Farklı su derinliklerindeki göllendirmelerin çeltik bitkisine olan etkilerini gözlemlemek amacıyla beş farklı konuda çalışılmıştır. Sulama konuları; A: 3 cm, B: 6 cm, C: 9 cm, D: 12 cm ve E: 15 cm su derinliği sabit tutulmuş; sulamalar günlük olarak yapılmıştır. Çalışma 2 yıl üst üste aynı koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Denemede yetişme sezonu boyunca uygulanan aylık su miktarı en düşük ve en yüksek değerler olarak 2008 yılında 59.0 mm ile 373.3 mm arasında; 2009 yılında ise 63.6 ile 290.4 mm arasında değişmiştir. Çalışmada farklı sulama derinliklerine karşılık saptanan verim etmenleri istatistiksel olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çeltik bitkisinde uygulanan su derinliği 9 cm. altında (3 ve 6 cm) olduğunda salkım sayısında ve verimde azalmalar, boş tane sayısında ise artmaya neden olmuştur. Su derinliği yüksek olan 9, 12 ve 15 cm üzerindeki durumlarda verim artışı gözlenmiştir. Bu sonuçlarla çeltikte uygun göllendirme su derinliği 9 cm olarak belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Altındeğer, M., 2005, , Çeltik Yetiştiriciliği, No:T/3, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara
Anbumozhi, V., Yamaji, E., Tabuchi, T., 1998, Rice Crop Growth and Yield as Influenced by Changes in Ponding Water Depth, Water Regime and Fertigation Level, Agricultural Water Management, 37(3):241-253
Anonim, 2009a, Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi, www.tumas.dmi.gov.tr/wps/portal
Anonim, 2009b, Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğü, Osmancık-97 Çeltik Çeşidi, www.osmanciktarim.gov.tr /index.php.?
Apan, M., Demir, Y., Öztürk T., Kara, T. 2005. Kültürteknik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:12.
Atalık, A., 2007, Su Sorunu ve Tarımda Sulama Suyu Kullanımı, TMMOB Ziraat Müh. Odası Mühendislik Dergisi, 81
Bouman, B.A.M. Toung, T.P. 2001, Field Water to Save Water and Increase Ilts Productivity in Irrigated Lowland Rice, Agricultural Water Management, 49(1): 11-30
Meral, R., Temizel, K.E. 2006, Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı KSU, Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2):104-109.
Özgenç, N., Erdoğan, F.C. 1988, DSİ Sulamalarında Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyaçları, DSİ Basım ve Foto Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, 88-91, Ankara.
Temizel, K.E. 2012. Tava Sulama Yönteminin Planlanması ve Çiftçiye Adaptasyonu Sağlayabilecek Grafiksel Bir Yaklaşım, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,9(1):26-32.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com