Buradasınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tarım Sektörünün Göreceli Önemi

The Relative Importance Of Agricultural Sector In TRNC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main aim of the study is to point out the " applied mistakes " in economic policies of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) since 1974. Selection of tourism as a locomotive sector for 27 years caused a bankruptcy occurrence in agriculture sector, which in the study mentioned as the most important sector. The study supports the idea that if there is a need to choose a locomotive sector for TRNC economy; this is agriculture; not tourism. Also the study analyses what are the costs created in TRNC economy by applying Tourism as locomotive sector and by rejecting the importance of agricultural sector.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel aman, KKTCde sektörel açıdan 1974 yılından beri uygulanan yanlış ekonomik politikaları konu alarak tarım sektörünün diğer sektörler karşısındaki önemini ortaya koymaktır. KKTC 'de ekonomik politika olarak turizm ve eğitim sektörü kalkınmada öncelikli sektörler seçilirken tarım geri plana itilmiştir. Çalışmada ,tarihi perspektif içinde tarımın diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak başta istihdam, dışsatım, ve sektörel katma değerlerin reel büyüme hızları açısından önemi vurgulanmış ve öncelikli sektör olarak seçilen turizm ve yüksek öğretim sektörü ile ekonomik açıdan ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, tarım sektöründe verimlilik, teknolojik donanım , yapısal değişim ve dönüşüm üzerinde genel bir değerlendirme yapılmış ve verimlilikte gerçekleşen düşüşün temel nedenleri belirtilmiştir. Çalışmanın son kısmı ise tarım sektörünün iyileştirilmesi için önerilere ayrılmıştır.
159
170

REFERENCES

References: 

Andersen, P. & Hazell, B.R. (1985), " The Impact of the Green Revolution and Prospects for the Future" Food Reviews International, Volume I, No.1.
Behruz,M. (1988), "
Tarım Ekonomisi Dersi Yayınlanmamış Ders Notlan'', Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC.
Blyn, G.
(1983)
, " Economic Development and Cultural Change" The Green Revolution Revisited, Volume 31, N0.1
DPÖ (1999), 2000 Geçiş Yılı Programı, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü ,Lefkoş. DPÖ (2000) , 2001 Geçiş Yılı Programı, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, Lefkoşa . DPÖ (2002), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2001, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü izleme ve Koordinasyon Dairesi Lefkoşa.
DPÖ (2002), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2000, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi, Lefkoşa.
Dyker, D.
(1999)
, The European Economy, 2nd Ed., Addison Wesley , Great Britain. European Commission (2002), Agricultural Situation in the Candidate Countries, Country Report on Cyprus. European Commission Directorate-General for Agriculture, July 2002. Encyclopedia Americana (1976), Volume II.
Fontaine, P. (2000), A new Idea for Europe, European Commission, Belgium.
Güvemli, O. (1990), Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, 4. Baskı ,Bilim Teknik Yayın Evi, , İstanbul.
İGEME (2000), KKTC de Yatırım İklimi ve Yatırım Olanakları 2000, İGEME-KKTC, Türk Ticareti Geliştirme Ofisi, Lefkoşa, Kasım 2000.
Fikretler, A. (2003), Mülakat, Devlet Üretme Çiftlikleri Eski Genel Müdürü ve Bakanlık Müşaviri, 4 Mart 2003, Lefkoşa.
KTMMOB - ETİ (1996), "Üretim ve Verimlilik Kongresi", Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği - ETİ Teşebbüsleri Ltd, 20-21 Mart Atatürk Kültür Merkezi- Lefkoşa.
169
O. Şafakh-H. Özdeşer /KKTC de Tarım Sektörünün Göreceli Önemi
Meldrum, D. H.
(2000)
, " Country Risk and Foreign Direct Investments! Business Economics , Issue:Jan, 2000.
Morvaridi, B. (1993), " Agriculture and the Environment" in C.H. Dodd (Ed.) ,The Political Social and Economic Development of Northern Cyprus, , The Eothen Press, England. Orhan, O. (1995), Başlıca İktisat Politikaları, Filiz Kitapevi, İstanbul. Seyidoğlu, H. (1994), Uluslararası Finans , Güzem Yay., İstanbul.
Şafaklı, O.
&
Özdeşer, H.
(2002)
, " KKTC Ekonomisinin Genel Analizi'ı Doğuı Üniversitesi Dergisi , Sayı:5 Ocak 2002, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş, İstanbul. Şafaklı, O. & Özdeşer, H. (2002), " The Contribution of The Environment to the TRNC Economy, International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April, 2002, Near East University, Nicosia , TRNC.
Tarım ve Orman Bakanlığı (1997), 1995 Genel Tarım Sayımı, KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik ve Planlama Şubesi, Lefkoşa .
Tarım ve Orman Bakanlığı (1999), Tarımsal Yapı ve Üretim 1998, KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik ve Planlama Şubesi, Lefkoşa .
Tarım ve Orman Bakanlığı (2001), Tarımsal Yapı ve Üretim 2000, KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik ve Planlama Şubesi, Lefkoşa .
Turizm Planlama Dairesi (2001), Turizm İstatistikleri Yıllığı 2000, KKTC Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Turizm Planlama Dairesi Lefkoşa.
Turizm Planlama Dairesi (2002), Turizm İstatistikleri Yıllığı 2001, KKTC Turizm Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Lefkoşa.
Türel, O. (2002), " KKTC Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Bir Makroekonomik Perspektif" in Oktay Türel (Ed), Akdeniz'de Bir Ada KKTCnin Varoluı Öyküsü, İmge Kitabevi, Ankara. TÜSİAD (1998), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Temmuz 1998 (Yayın No. TÜSİAD-T/98-7/232), İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com