Buradasınız

Biçemin Kılık Değiştirmesine Yolculuk: Hababam Sınıfı’nın Göstergeler arası Yolcuğu

A Journey into a Metamorphosis of a Style: A Semiotic Journey of Hababam Sınıfı

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Rıfat Ilgaz’s influential work Habamam Sınıfı which has been created with rich humor and wit is worth investigating with respect to the stylistic journey of the work. This paper discusses the translation process of Hababam Sınıfı from short story to drama, to performance, and finally to movie. Hababam Sınıfı is a didactic work where Rıfat Ilgaz expresses his political and social criticism via humor. The work had been subject to crucial stylistic changes due to the change of sign, and to the translation process when the work was published as a manuscript, performed as a play and shot as a movie.According to Lefevere (1992), all steps of a translation journey are actually separate re-writings. The re-writing process is shaped by various factors such as employer, ideology, censorship and change of sign. This leads to shift of expressions in translation (Popovic, 1981) which are of two types as positive shifts and negative ones. Shift of expressions are investigated in article in terms of the changes of Rıfat Ilgaz’s style through the translation process.Rıfat Ilgaz’s style had been subject to various changes during the process of intra-linguistic translation and inter sign translation, and as a result lost its criticism which were given by Ilgaz via humor and wit. When the work met with audiences as a play and a movie, the stylistic changes due to the elements of these different signs were observed.It may be the case that Hababam Sınıfı went quite far from its original style as also pointed out by Rıfat Ilgaz’s son Aydın Ilgaz in his work Sınıfın Efsanesi. The changes in style caused negative shifts in translation. However, I claim that the long journey of Hababam Sınıfı contributed to the style of the work. Due to these changes, Rıfat Ilgaz’s Hababam Sınıfı has always been popular among audiences. The humorous style of Ilgaz helped audiences to understand the messages behind the texts.
Abstract (Original Language): 
Rıfat Ilgaz’ın güçlü kalemi ve zengin mizah anlayışı ile okuyucularına armağan ettiği ölümsüz eser Hababam Sınıfı, eserin yaşadığı biçemsel yolculuk açısından araştırmaya değerdir. Bu makalede Hababam Sınıfı’nın kısa hikâyeden oyuna (yazılı eser), oyuna (sahnede) ve son olarak filme ‘çevrilmesi’ süreçleri ele alınacaktır. Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz’ın siyasi ve toplumsal eleştirilerini mizah çatısı altında birleştirdiği öğretici bir eserdir. Ancak yazılı eser olarak basıldığında, tiyatro oyunu olarak sergilendiğinde ve film olarak aktarıldığında hem göstergenin değişmesi hem de çeviri süreci nedeniyle önemli değişikliklere uğramıştır. Lefevere (1992)’e göre çeviri yolculuğun tüm aşamaları bir yeniden yazımdır. Yeniden yazım sürecine işveren, ideoloji, sansür, gösterge değişikliği vb. gibi birçok değişik faktör şekil verir ve sonuçta çeviride deyiş kaydırmaları meydana gelir (Popovic, 1981). Deyiş kaydırmaları pozitif ve negatif olmak üzere iki türdür. Makalede deyiş kaydırmaları Rıfat Ilgaz’ın üslubunun geçirdiği değişiklikler açısından incelenecektir. Rıfat Ilgaz üslubu, dil içi ve göstergeler arası çeviri sürecinde uzun bir yolculuğa çıkmıştır. Mizah ile zenginleştirilen eleştirel yönünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Tiyatro oyunu ve film olarak hedef kitlesi ile buluştuğunda ise bu göstergelerin kendine özel öğeleri ile değişime uğramıştır. Hem Rıfat Ilgaz hem de Hababam Sınıfı bu yolculuğunda belki özünden uzaklaşmıştır. Sınıfın Efsanesi kitabında Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz da bizlere bu yolculuğun olumsuz yönlerinden bahseder. Rıfat Ilgaz üslubu etkisini kaybederek negatif kaydırmalar ortaya çıkmıştır. Ancak ben bu yolculuğun esere ve biçeme bir şeyler kattığını da düşünmekteyim. Kimi zaman saf halinden uzaklaşıp uzun bir yolculuğa çıkan bir eserin başarı ile yazarına dönmesi mümkündür. Hababam Sınıfı göstergeler arası seyahati sırasında hedef kitlenin sevgisini kazanmış, izleyicilerin Rıfat Ilgaz’ın üslubunu oluşturan mizah ile yoğrulmuş eleştirilerini anlamalarına yardımcı olmuştur. Hababam Sınıfı, yazarından uzaklaşan, uzaklaştıkça engellere takılıp değişen ama yazarını asla bırakmayan bir eserin hikâyesidir.
52
58

REFERENCES

References: 

Ilgaz, A. 2004. Sınıfın Efsanesi. İstanbul: Çınar Yayınları
Ilgaz, R. 2013. Hababam Sınıfı. İstanbul: Çınar Yayınları. 57
2015, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 13, 52-58.
2015, Journal of Language and Literature Education, 13, 52-58.
Kabacalı, A. ed., 1993. Edebiyatımızın Koca Çınarı: Rıfat Ilgaz. İstanbul: TÜYAP.
Lefevere, A. 1992. Translation, Rewriting and Manipulation of Literary Fame. London: Routledge
Popovic, A. 1981. The Concept of ‘Shift of Expression’ in Translation Analysis. The Nature of Translation: Essays on the Theory and Practice of Literary Translation. Yazko Çeviri, 1., pp. 156-162.
Sönmez, S. ed. 2011. Rıfat Ilgaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Hababam Sınıfı Müzikali. 1982. Müzikal. http: www.youtube.com/watch?v=iGauM0_qVS4 [Erişim 15 Şubat 2014].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com