Buradasınız

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE YANSIMALARI

MULTICULTURAL EDUCATION AND ITS REFLECTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is expected that individuals should be in an interaction with different cultural groups and improve positive attitudes in their interaction, in the modern societies. Therefore, while developed countries get solutions for the problems about education, they also utilize the studies about multicultural education. Multicultural education, focuses on the different learning environments for making students tolerate different cultures. So, the teachers should create learning environments which make students respect the values of other cultural groups and remove their prejudices about different cultures and admit seriously the differences which are richness for the humanity. For this reason, in this study, the development process of multicultural education and its reflections to learning environments are tried to be examined.
Abstract (Original Language): 
Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş karşılamalarının sağlanması için, öğrenme ortamlarının farklılaştırılması üzerine odaklanmaktadır. Bunun için de öğretmenler, öğrencilerinin, kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine saygı duymalarını, farklı kültürlerle ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmalarını ve farklılıkların insanlar için bir zenginlik olduğunu benimsemelerini sağlayacak öğrenme ortamları yaratmalıdırlar. Bu nedenle, bu çalışmada, çok kültürlü eğitimin gelişim süreci ve öğrenme ortamlarına yansımaları irdelenmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Abbas, T. (2002). The home and the school in the educational achievements of South Asians. Race Ethnicity and Education,
5(3), 291-316. 03 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Agada, J. (1998). Multicultural education and the emerging paradigm: An essay in cultural epistemology. The Urban Review,
30(1), 77-95. 20 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Aldridge. J., Calhoun, C., & Aman, R. (2000). 15 misconceptions about multicultural education. Focus on Elementary, 12(3).
15 Ekim 2006 tarihinde http://www.acei.org/misconceptions.htm adresinden alınmıştır.
APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists.
07 Ekim 2006 tarihinde http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html adresinden alınmıştır.
Arievitch, I.M., & Stetsenko, A. (2000). The quality of cultural tools and cognitive development: Gal’perin’s perspective and
its implications. Human Development, 43(2), 69-93. 10 Aralık 2004 tarihinde EBSCOhost veritabanından
alınmıştır.
Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri
ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1). 15 Aralık 2006 tarihinde
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_postmodernizm_egitim_felsef... adresinden alınmıştır.
Banks, J.A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W.D., Irvine, J.J., Nieto, S., et al. (2001). Diversity within unity: Essential
principles for teaching and learning in a multicultural society. 27 Aralık 2006 tarihinde
http://www.educ.washington.edu/coetestwebsite/pdf/DiversityUnity.pdf adresinden alınmıştır.
Banks, J.A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. The Educational Forum, (68),
289-298. 07 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Bekerman, Z. (2004). Potential and limitations of multicultural education in conflict-ridden areas: Bilingual PalestinianJewish schools in Israel. Teachers College Record, 106(3), 574-610. 29 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost
veritabanından alınmıştır. İ. Cırık / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34 (2008) , 27-40
38
Bennett, C. (2001). Genres of research in multicultural education. Review of Educational Research, 71(2), 171-217. 07 Ekim
2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Bohn, A.P., & Sleeter, C.E. (2000). Multicultural education and the standards movement: A report from the field. Phi Delta
Kappan, 82(2), 156-161. 25 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
Bryan, S.L., & Sprague, M.M. (1997). The effect of overseas internships on early teaching experiences. The Clearing House,
70(4). 199-201. 07 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
Coşkun, H. (2006). Türkiye’de kültürlerarası eğitim. M. Hesapçıoğlu & A. Durmuş (Eds.), Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir
bilânço denemesi, (s.276-296). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çakır, M. (2003). Almanya’daki çok kültürlü ortamlarda Türkçenin anadili olarak kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2002-2003, 39-58.
Diaz, C.F. (1994). Dimensions of multicultural education: Implications for higher education. Phi Kappa Phi Journal, 74(1),
9-13. 21 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Dunn, R. (1997). The goals and track record of multicultural education. Educational Leadership, 74-77. 21 Ekim 2006
tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Duverger, M. (2004). Siyaset sosyolojisi. (Ş. Tekeli, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
Erden, M., & Akman, Y. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
ERIC (1991). Communicating with culturally diverse parents of exceptional children. 19 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost
veritabanından alınmıştır.
Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
Fer, S., & Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı öğrenme: Kuramdan uygulamaya. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. 13 Kasım 2006 tarihinde
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm adresinden alınmıştır.
Güven, E. D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. Pivolka 4(17), 6-8. 10 Kasım 2006 tarihinde
http://www.elyadal.org/pivolka/17/egitim.htm adresinden alınmıştır.
Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu. Milli Eğitim Dergisi, 150. 10 Kasım 2006 tarihinde
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/guven.htm adresinden alınmıştır.
Hasson, D. J. (2006). Bilingual language use in Hispanic young adults: Did elementary bilingual programs help? Bilingual
Research Journal, 30(1), 45-64. 10 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Herring, R.D., & White, L.M. (1995). School counselors, teachers, and the culturally compatible classroom: Partnerships in
multicultural education. Journal of Humanistic Education and Development, 34(2), 52-65. 28 Kasım 2006 tarihinde
EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Herron, K., Green, J., Russell, F.A., & Southard, M. (1995). Evaluation of multicultural education in schools from the
teachers’ perspective. Annual Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED
384635.
Jonassen, D.H., Howland, J.L., Moore, J.L., & Marra, R.M. (2003). Learning to solve problems with technology: A
constructivist perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
Jonassen, D.H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activitiy theory as a framework for designing constructivist learning
enviroments. Educational Technology, Research and Development, 47(1), 61-79. 01 Ekim 2004 tarihinde ProQuest
veritabanından alınmıştır.
Kaltsounis, T. (1997). Multicultural education and citizenship education at a crossroads: Searching for common ground.
Social Studies, 88(1), 18-23. 15 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Kodish, B.I. (2003). What we do with language-what it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06
Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Leary, K. L., & Borsato, G. (2005). Hispanic high schoolers and mathematics: Follow-up of students who had participated in
two-way bilingual elementary programs. Bilingual Research Journal, 29(3), 641-729. 29 Ekim 2006 tarihinde
EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Lee, K. S., & Carrasquillo, A. (2006). Korean college students in United States: Perceptions of professors and students.
College Student Journal, 40(2), 442-456. 17 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
Maundeni, T. (2001). The role of social networks in the adjustment of African students to British society: Students’
perceptions. Race Ethnicity and Education, 4(3), 253-276. 17 Aralık 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından
alınmıştır.
McCray, C.R.,Wright, J.V., &Beachum, F.D. (2004). An analysis of secondary school principals’ perceptions of
multicultural education. Education, 125(1), 111-131. 22 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından
alınmıştır.
MEB (2005). İlköğretim 1-5 öğretim programları. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. İ. Cırık / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34 (2008) , 27-40
39
Neuharth-Pritchett, S., Reiff, J.C., & Pearson, C.A. (2001). Through the eyes of preservice teachers: Implications for the
multicultural . Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 256-269. 09 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost
veritabanından alınmıştır.
Oğuzkan, F. (1974). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Pewawardy, C. (2003). 100 defensive tactics and attributions: Dodging the dialog on cultural diversity. Multicultural
Education. 09 Ekim 2006 tarihinde http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3935/is_200310/ai_n9322315
adresinden alınmıştır.
Pickert, S., & Chock, P.P. (1997). The concept of culture in multicultural education: Views of teacher educators in the USA.
Annual Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED 437394.
Schultz, D.P., & Schultz, S.E. (2002). Modern psikoloji tarihi. (Y. Aslay, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Sheets, R.H, & Chew, L. (2000). Preparing Chinese American teacher: Implications for multicultural education. Annual
Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED 446039.
Spyrou, S. (2002). Images of “the other”: “the Turk” in Greek Cypriot children’s imaginations. Race Ethnicity and
Education, 5(3), 255-272. 27 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Sultana, Q. (1994). Evaluation of multicultural education’s understanding and knowledge in freshman level preservice.
Annual Meeting of The Mid-South Educational Research Association. ERIC Digest ED 1174138131262.
Swick, K.J., Boutte, G., & Scoy, I. (1994). Multicultural learning through family involvement. Dimensions, 22(4), 17-21. 11
Aralık 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Tuttle, H. G. (1995). From productivity to collaboration. MultiMedia Schools, 2(2), 31-36. 07 Ekim 2006 tarihinde
EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Adana: Baki Kitabevi.
Woodrow, D., & Sham, S. (2001). Chinese pupils and their learning preferences. Race Ethnicity and Education, 4(4), 377-
394. 17 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com