Buradasınız

PORTFÖY YÖNETİMİ VE PORTFÖY SEÇİMİNE YÖNELİK UYGULAMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In portfolio management, giving a decision is a hard and long process like any other complex problems.The hardness in giving a decision, comes from the difficulty in selection of the portfolio that fits the decision makers criteria, meeting a great amount of complex data. In this study, various portfolios are taken from different sectors. Using five years data’s, mean, standard deviation and their covariance matrix is calculated. . With respect to portfolio manager’s thoughts, the risk free rate is taken. This study is done by Microsoft Excel macros. Finally, scenarios are obtained for helping investor’s decisions.
Abstract (Original Language): 
Tüm karmaşık problemlerde olduğu gibi portföy yönetiminde de kararların verilmesi zordur ve uzun bir süreç gerektirir. Bunun nedeni, yatırımcının kriterlerine uygun portföylerin oluşturulmasında çok fazla sayıda ve karmaşık yapıda verileri kullanarak, istenilen özelliklere sahip portföylerin seçiminin zorluğudur. Bu çalışmada çeşitli sektörlerden alınan portföylerin beş yıllık değerleri ortalama, standart sapma ve kovaryanslar hesaplanmıştır. Bilindiği gibi,menkul kıymetlere yatırım,belirli amaçları gerçekleştirmek için yapılmaktadır.Her ne kadar portföy belirli menkul kıymetlerden oluşsa da bu kıymetler arasında bir ilişki olduğundan,portföy kendine öz,ölçülebilir nitelikleri olan bir varlıktır. Bu sebeple aralarındaki korelasyonlar hesaplanmış, ayrıca portföy yöneticisinin piyasada alacağı risk değerleri de göz önünde bulunarak değişik sayıda iterasyonlar ile yöneticiye kriterlerine göre alternatifli portföy çeşitlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmada Microsoft Excel’de makrolar kullanılmıştır. Sonuçta, yatırımcının karar vermesine yardımcı olacak senaryolar elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1] Ertuna, I.O., “Yatırım ve Portföy Analizi
(Bilgisayar Uygulama Örnekleriyle)”,Boğaziçi
Üniversitesi, 9-27,39-59
[2] Ceylan, Ali , “Borsada Uygulamalı Portföy
Yönetimi” ,BURSA, 12-31, 1995
[3] Güngör,Z. “Yatırım Yönetimi Ders Notları” Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara ,2003
[4] Akmut, O., Sermaye Piyasasý Analizleri ve
Portföy Yönetimi, Ankara,.36-52,92-103, 1989
[5] Markowitz, H., “Portfolio Selection”, Journal of
Finance, Vol 7, 77-91,1952.
[6] Elton, E.J., Gruber, M.J., Modern Portfolio
Theory and Investment Analysis, New York,
Wiley, 1995.
[7] Chang, T., Meade, N., Beasley, J.E., Sharaika,
Y.M., “Heuristic for Cardinality Constrained
Portfolio Optimization” , Computers & Operation
Research, 1271-1302, 2000.
[8] Bienstock, D., “Computational Study of a Family
Mixed–Integer QuadraticProgramming
Problems”, Mathematical Programming, Vol 74,
121-140,1996.
[9] Sprenza, M.G., “A Heuristic Algorithm for A
Portfolio Optimization Model Applied to Milan
Stock Market”, Computers&Operations Research,
433-441, 1996.
[10] Mansini, R., Sprenza, M.G, “Heuristic
Algorithms for the Portfolio Selection Problem
with Minimum Transaction Lots”, European
Journal of Operational Research , 219-233, 1999.
[11] Kellerer, H., On Selection a Portfolio with Fixed
Costs and Minimum Transaction Lots, Working
Paper, Dip. Di Metodi Quantitativi, Universita di
Brescia, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com