Buradasınız

21. YÜZYILDA, TÜRKİYE’DE ULUSAL RADYO HABERCİLİĞİ: TİCARİ KAYGILAR AŞILABİLECEK Mİ?

NATIONAL RADIO JOURNALISM IN TURKEY: WILL IT BE POSSIBLE TO GET OVER COMMERCIAL CONCERNS ?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
We argue that the concept of radio journalism in Turkey is formed by commercial concerns of radio station owners. With globalization of culture and economy and the endless changes in the communication technologies, technical and organizational structures of the mass media have totally changed. A lot of scholars have been arguing the positive effects of this process. New technologies like internet, digital broadcasting is being discussed for the benefits they will provide for participatory democracy. In fact, if we don’t take in consideration the commercial needs and dynamics of the Media organizations, we may fall into false optimism about these changes. Technological change and commercialization have completely transformed the practices of the news room. This paper aims to illuminate the structure of radio journalism in Turkey.
Abstract (Original Language): 
1990 sonrası Türkiye’de ticari yayıncılığın başlamasıyla birlikte, program türlerinde, içeriklerinde ve üretim süreçlerinde bazı değişimler meydana gelmiştir. Bu süreçte, radyoda habercilerin konumunun ve haber üretim pratiklerinin oluşmasında belirleyici olan en temel faktör, radyo yatırımcılarının ticari kaygıları olmaktadır. Otomasyon sistemleri, internet, cep telefonu gibi teknolojik gelişmeler, radyo sahiplerinin ekonomik çıkarlarına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, ulusal radyolarda haber yayınlarının yeri ve önemi gün geçtikçe azalmaktadır. Haber araçlarının, haber kaynaklarındaki bu tip bir tektipleşme, medyanın bilgi verme işlevini sınırlandırmakta, mülkiyet yapısında olduğu gibi haber içeriklerinde de bir yoğunlaşmaya sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu gelişmeler ışığında, Türkiye’de özgün radyo haberciliğinin yapılamamasının nedenlerini ve bu olgunun sonuçlarını aydınlatmaktır.
123-131

REFERENCES

References: 

Bardoel J., ( 1996), “Beyond Journalism: A profession Between Information
Society and Civil Society” European Journal of Communication,vol. 11(3): 283-302.
Chardon J., Samain O., (1995), Le Journaliste de Radio, Paris, Economica.
Curran J., (1997), “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme” Medya Kültür
Siyaset, Ankara, Der: Süleyman İrvan, Ark Yayınları.
Deery J., (2003), “ TV. Com: Participatory WievingOn The Web”, Journal Of
Popular Culture, Vol: 37, Iss: 2.
Guibert E., (1992), “Telekomünikasyon Araçları, Gösteri ve Basın Kavşağında
Radyo Meslekleri” Medya Dünyası, İstanbul, Çev: Oya Tatlıpınar, İletişim
Yayınları.
Hardt H., (2000), “Conflicts of Intrest: Newsworkers, Media and Patronage
Journalism” in Media Power, Professionals and Policies,London, ed: Howard
Tumber, Routledge.
Bahar 2005/1
131
Timisi N., (2003), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara, Dost
Yayımevi.
Tuncel S. H., (2003), “Yeni İletişim Teknolojilerinde Yöndeşme ve Yerel Medya”,
Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, İstanbul, Der: Sevda Alankuş, IPS İletişim
Vakfı Yayınları.
(1999)Legal guide to Audiovisual Media in Europe ed. by European
Audiovisual Observatory,Strasbourg.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com