Buradasınız

MİNÖR GRUP ERİTROSİT ANTİKORLARINA BAĞLI YENİDOĞAN HEMOLİTİK HASTALIĞI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Hemolytic disease of tlıe nevvborn due to minör group antibodies. In this study, our purpose was to understand the importance of minör group erythrocyte antibody in newborn hemolytic disease in patients who hadn't incompatibility of ABO and Rh antigens. 33 nevvborns who had hyperbilirubinemia were iııcluded in this study. The antiglobulin (Direct Coombs) test was done in babies and maternal Coombs titration (Indirect Coombs) test was done in babies and maternal Coombs titration (Indirect Coombs) test was done in their mothers. A patient whose Direct Coombs test was positive undervvent exchange transfusion 27 hours later. We found E antigen in this baby and anti-E in his mother. In three babies which had Direct Coombs test negative, Indirect Coombs test was positive. In two of them, anti-Lub and anti-Jkb were found. As a result, vve consider that, it is necesary to do antenatal screening in ali pregnant women inorder to discover newborn hemolytic disease as soon as possible.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda ABO ve Rh uygunsuzluğu saplanmayan, ancak hiperbilirubinemi nedeniyle tedaviye alınan yenidoğanlarda minör grup antikorlarının varlığını saptayabilmek ve bunların yenidoğan hemolitik hastalığındaki önemini belirlemek amaçlandı. Çalışmamıza yenidoğan servisinde hiperbilirubinemi nedeniyle yatırılan 33 bebeği aldık. Bebeklerde direkt Coombs testi, annelerinde ise indirekt Coombs testi yapıldı. Direkt ve indirekt Coombs pozitif olan ve 27. saatinde kan değişimi yapılan bir bebekte E antijeni, annede ise anti-e saptadık. Direkt Coombs negatif olan bebeklerin üçünde annelerde indirekt Coombs pozitif idi. Bunların ikisinde anti-Lub ve anti-Jkb saptandı. Sonuç olarak sorun olmaya devam eden yeni doğan hemolitik hastalığının erken tanısı için tüm gebelerde antenatal taramanın gerekli olduğuna karar verildi.

REFERENCES

References: 

KAYNAKLAR
1. Bowman JM, Pollock JM, Manning FA, Harman CR, Menlicoğlu S: Maternal Keli Blood Group Alloimmunization. Obstetr Gynecol 79 (2):239
(1992) .
2. Bowman JM, Pollock JM, Manning FA, Harman CR: Severe anti-C hemolytic disease of the newborn. Am J Obstet Gynecol 166:1239 (1992).
3. Donald RB: Other blood groups, "Technical manual, editör: Walker H, Bethesda, Maryland
(1993) " sayfa:259.
4. Kennedy MS: Hemolytic disease of the newborn and fetus, "Modern blood banking and transfusion practices, editör: Harmening DM, FA Davvis Company, Philadelphia (1994)", sayfa:388.
5. Merlob P, Litwin A, Reisner SH: Hemolytic disease of the newborn caused by anti-Jkb. Pediatr Hemotol Oncol 4:537 (12987).
6. Moncharmont P.Juron DF, Daillon M, Vignal M, Debeaux P:A case of hemolytic disease of the newborn infant due to anti-K. Açta Haematol 85 (1):45 (1991)
7. Spitalnik S, Cowles J,Cox MT, Blumberg N: Detecüon of lgG anti-Lewis antibodies in cord sera by kinetic Elisa. Vox Sang 48(4):235 (1985).
8. Strohm PL, lams JD, Kennedy MS: Hemolytic disease of the newborn from anti-E:A case Repord. Med 33 (4): 404 (1988).
9. Thompson DJ, Stults DZ, Daniel SJ: Anti-M antibody in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 44 (9): 637 (1989).
10. Wenk RE, Goldstein P, Felix JK: Keli alloimmunization, hemolytic disease of the nesvborn and perinatal management. Obstet Gynecol 66(4):473 (1985).
11. Yesus YW, Akhter JE: Hemolytic disease of the newborn due to anti-C and anti-G masquerading as anti-D. Am J Clinic Pathol 84 (6): 769 (1985).
12. Yiğit Ş: İndirekt hiperbilirubinemiler ve sarıklı yenidoğan bebeğe yaklaşım. Katkı Pediatri Dergisi 16 (5):693 (1995).
13. Zipursky A, Bovvman JM: Isoimmune hemolytic diseases hematology of infancy and childhood, "Hematology, editör: Nathan DG, Oski FA,W.B.Saunders, Philadelphia (1993)", sayfa:50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com