Buradasınız

BURSA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI: Monoğrafik Bir Çalışma

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
29.5.1986 tarihinde kabul edilen 3294 Kanun No'lu, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu", 14.6.1986 tarih ve 19134 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek olan yeni bir sosyal yardım müessesesi, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)" kurulmuştur. Türkiye çapında faaliyet göstermek üzere kurulan Fon; "Fark-ü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunanlar..." ve mevcut sosyal güvenlik kurumlarından her hangi birine tâbî olmayan herkesi koruma altına almaktadır. Çok isabetli bir tercihle, bir defaya mahsus olarak yapılacak yardımlarla üretken ve topluma faydalı hale gelebilecek kişiler de Fon'un koruma kapsamına alınmıştır (Madde 2).