Buradasınız

John Rawls’un Mükemmel Toplum Düsüncesi: Elestirel Bir Bakış

John Rawls’s Excellent Society Thought: A Critical View

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
John Rawls explain the fundamentals of political liberalism to understanding and make clear key points of the political liberalism. Rawls asks two questions. One of them is that what is the most suitable justice understanding for societies and the other is that what can be level of the tolerance in the light of reasonable pluralism. According to Rawls political liberalism is the best reasonable answer to these two questions. In this context the aim of this study is to research the reasonable society understanding of political liberalism.
Abstract (Original Language): 
John Rawls siyasal liberalizmin kavranması ve kurgularının daha anlasılır olması amacıyla siyasal liberalizmin temellerini açıklamaktadır. Rawls iki temel sorunu ele almaktadır. Sorulardan biri, toplumlara en uygun adalet anlayısının ne oldugu digeri ise; makul çogulculuk ısıgında hosgörü zeminin ne olabilecegidir. Rawls’a göre siyasal liberalizm, iki temel sorunun birlesimi olan bu sorunun en makul cevabıdır. Bu baglamda çalısmanın temel amacı siyasal liberalizm temelinde makul toplum anlayısını incelemektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Denli, Özlem (2006) “John Rawls’un Halkların Yasası’nda nsan Hakları Düsüncesi”, Sivil
Toplum Dergisi, 3(13-14).
Rawls, John (2007) Siyasal Liberalizm, Çev., Mehmet Fevzi BLGN, stanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, stanbul.
Blunden, Andy (2003) Rawls’ Political Liberalism, http://home.mira.net/~andy/blackwood
/rawls.htm, (20.05.2007).
Keyman, E. Fuat (2000) Türkiye ve Radikal Demokrasi: Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve
Demokratik Yönetim, Alfa Basım Yayım Dagıtım, stanbul.
Putte, André Van de (1995) “Rawls’ Political Liberalism. Foundations and Principles”,
Ethical Perspectives, 2(3): s.107-129.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com