Buradasınız

NAHÇIVAN'DAN BULUNMUŞ SON TUNC-ERKEN DEMİR ÇAĞININ SÜSLERİ

THE FOUND LATE BRONZE-EARLY IRON AGE JEWELRY IN NAKHCHIVAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the article it has been learnt the found late bronze-early iron age jewelry in Nakhchivan. Jewelry grouping according to the usage purpose, they have been analysed typological. It has been determined that obtained ornamental things assume scientific importance in Nakhchivan, which has been got from the archaeological monumentis of the late bronze-early iron period. They take important place in the area of learning of our material and spiritual culture.
Abstract (Original Language): 
Makalede Nahçıvanda bulunmuş Son Tunç-Erken Demir çağı süsleri öğrenilmiştir. Süs eşyaları kullanım amacına göre gruplaştırılarak tipoloji tahlil edilmiştir. Belirlenmiştir ki, Nahçıvandakı Son Tunç-Erken Demir çağına ait arkeolojik yerleşimlerden bulunmuş süs eşyalar bilimsel önem taşıyor. Bu arkeolojik malzemeler maddi ve manevi kültürümüzün öğrenilmesi alanında önemli yer tutuyor.

REFERENCES

References: 

Abibullav O.A. Eneolit i bronza na Territorii Naxiçevanskoy ASSR, Bakü: Elm, 1982, s. 314.
Aliev V.H. Kultura raspisnoy keramiki v Azerbaydjane, Avtoreferat dissert. na soisk. kand. ist. nauk, Bakü: 1966
ASE X çilt. Bakü: 1987, s. 608
Aslanov QM, Vaidov RM, İone Q.İ Drevniye Minqeçaur. Bakü: AN Azerb. SSR, 1959, s.
191.
Aslanov Q.M., İbraqimova B.İ, Kaşkay S. M. Drevniye nekropolı Xaraba-Gilana. Bakü: Elm,
2003, s. 101.
Ahmedov Q.M. Bu güne nasıl gelip çıkmışıq. Bakü: Az.SSR EA, 1989, s. 74.
Aqaev Q.Q. Şaxtaxtı v Epoxi Pozdney Bronzı i Ranneqo Jeleza. Bakü-Aqrıdaq, 2002, s. 200.
Aslanov Q.M. Daşkesen rayonunun Haçbulaq köyündeki bir grup taş kutu kabirler hakkında / / Azerbaycan SSR Elimler Akademisinin Haberleri. Tarih, felsefe, hukuk seiyası, İstanbul: 1975, JV° 1, s. 81-94.
Bahşaliyev V.B. Demyeler nekropolü Erken Demir çağının yeni âbidesidir / / AMEA Nahçıvan Bölümesinin Haberleri, 2006, JJT° 4, s. 84-93.
Bahşeliyeva V.B. Nahçıvan'ın Erken Demir çağı kültürü. Bakü: Elm, 2002, s. 128.
Bahşaliyev V.B. Drevnya metallurqiya i metallobrabotka na territorii Naxiçevani. Bakü, Elm, 2005, s. 120.
Bahşaliyev V.B., Selimkanov İ.R. O zmeevidnıx brasletax iz sel Şahtahtı i Karabaklar v Naxiçevanskoy ASSR // Dok. AN. Az. SSR, 1987, s. 89-92.
Calilov B.İ. Azerbaycanın Son Tunç ve İlk Demir çağı metalişleme sanatkarlığının üretim vasiteleri ve teknik yöntemleri // Azerbaycan arxeologiyası ve etnoqrafiyası. Bakü, Naft-Pres,
2005, s. 78-82.
Caferov H.T. Azerbaycan M.Ö. IV binyılın sonu-I binyılın evvellerinde (Karabağ'ın Qarqarçay ve Terterçay havzasının materyalleri bazında). Bakü: Elm, 2000, s. 187.
Djafarov Q.F. Svyazi Azerbaydjana so Stranami Peredney Azii v Epoxi Bronzı i Ranneqo Jeleza. Bakü: 1984, s. 106.
Djafarzade İ.M. Elementi arxeoloqiçeskoy kulbturı drevney Muqani // İzvestiya AN Az SSR, 1946, JJT» 9, s. 29-51.
Halilov C.E. Batı Azerbaycan'ın Tunç çağı ve Demir çağının başlarına ait anıtları. Bakü: Azerbaycan SSR EA, 1959, s. 171.
Halilov T.F. Demyeler nekropolünden bulunmuş cam boncuklar // AMEA Nahçıvan Bölmesinin Haberleri, 2007, JJT° 3, s. 114-118.
12
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, Aralık 2012
Halilov T.F. Kumluk nekropolünden toplanılan arxeoloji materyaller // Azerbaycan arxeologiyası ve etnoqrafiyası. Bakü, Naft-Press, 2008, JJT° 2, s. 98-103.
Kuşnareva K.X. Arxeoloqiçeskie rabotı v okrestinostyax sela Xodjalı / / MIA SSR, M-L: 1959, JJT° 67, s. 370-387.
Kuşnareva K.X., Çubinşvili T.N. Drevnie kutlbturı Yujnoqo Kavkaza. Leningrad, 1970, 191 s.
Kumelb Y.İ. Arxeoloqiçeskie oçerki. Baku: İzdatelbstvo Az FAN SSSR, 1941, 166 s.
Muradova F.M. Kazak ilçesinde tunç çağı anıtı (Nadirbey tepesi) / AMM, VI c, Bakü, Elm, 1968, s. 51-58.
Muradova F.M. Qobustan Tunç çağında. Bakü, Elm, 1979, 118 s.
Müseyibli N.E. Hacıvelilar nekropolünden bulunmuş arxeoloji materiyaller / Şamkir (arxeoloji, irsi, tarihi ve memarlğı). İstanbul: Çaşıoblu, 2008, s. 117-128.
Munçaev R.M. Kavkaz na Zare epohi bronzı. Moskova, Nauka, 1975, s. 414.
Merpert N.Y., Munçaev R.İ. Drevneyşaya metallurqiya Mesopotomii // Sovetskaa arxeoloqiya, Moskova, Nauka, 1977, JJT° 3, s. 154-156.
Meşhaninov İ.İ. Kratkie svideniya o rabotax arxeoloqiçeskoy ekspediçii v Naqornıy Karabax i Naxiçevanskiy kray / / Soobh. QAİMK, vıp. I, 1926, s. 217-240.
Nerimanov İ.H. Genceçay ilçesinin arkeolojik anıtları. Bakü, Az SSR EA, 1958, s. 142.
Novruzlu 9.İ., Bahşaliyev V.B. Culfa ilçesinin arkeolojik anıtları. Bakü, İlm, 1993, s. 103.
Novruzlu 9.İ., Bahşaliyev V.B. Şahbuz ilçesinin arkeolojik anıtları Bakü, İlm, 1992, s. 144.
Sadıkzade Ş.H. (1971). Eski Azerbaycan süsleri (azerbaycan, Rusça ve İngilizce dilinde). Bakü, İşık., XXX tablo, s. 78.
Sadıqzada Ş.H. Azerbaycan'da Son Tunç ve İlk Demir çağına ait süs eşyalarının tesnifatı /
AMM, VII c, Bakü: Elm, 1973, s.74-88.
Seyidov A.K., Bahşaliyev V.B, Novruzlu E.İ., Babayev V.M. Nahçıvanın ve Babek ilçesinin arkeolojik anıtları. Bakü, Azerbaycan, 1995, s. 96.
Seyidov M.M. Arxeoloqiçeskiy karmaşık Kaladjıq epoxi pozdney bronzı i ranneqo jeleza / teziz. dokladov Vsesayuznoy arxeoloqiçeskoy konferençii, Baku, Elm, 1985, s. 320-321.
Şarifov D.A. Raskopki bliz sela Çavdar Kandjinskoqo uezd / / Azkomstarisa, 1928, vıp. IV, s.
239-260.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com