Buradasınız

AVRUPA PARA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DEKİ OLASI ETKİLERİ

EUROPEAN MONETARY UNION AND PROBABLE EFFECTS OF TURKISH ECONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Money is the most important factor for political union to come economic union. After 2002, European Union was came monetary union by euro. Monetary union is very important both Turkish Economy and World Economy, this subject must be investigate.
Abstract (Original Language): 
Bir siyasi birliğin ekonomik birlik haline gelmesini sağlayan en önemli faktör ortak para biriminin varlığıdır. 2002 yılından itibaren de Avrupa Birliği'ni parasal birlik haline getirecek Euro dolaşıma çıkmıştır. Avrupa Birliği'nin parasal birlik haline gelmesi hem oluşumu bakımından hem de, gerek Türkiye Ekonomisi'ne gerekse Dünya Ekonomisi'ne etkisi açısından incelenmesi gereken bir konudur.

REFERENCES

References: 

,(2002),Euro'nun
Türk Ekonomisi'ne Muhtemel Etkileri, www.tisk
org/isvedeg/euro.
,(2002), EMU: The Two First Years Executive Summary,www.ecb.int.,
Altay, Ömer."(2002), Euro'nun Türkiye Ekonomisi ve Ödemeler Dengesine Etkileri", www.tcmb.gov.tr., Euro El Kitabı.
Apel, Emmanuel.(1998),
European
Monetary Integration London: New Fetter Lane.
Arısan, Nilgün.(1999), "Euro ve Euro'nun Türkiye Üzerindeki Olası Makro-Ekonomik Etkileri", İktisat İşletme Finans.
Arslan, İsmail Hakkı.(2000), " Euro'nun Banka ve Fianans Sektörüne Etkileri",
www.tcmb.gov tr.,Euro El Kitabı..
Asunakutlu, Tuncer. Atakan Öztürk,(2000), "Die Auswirkungen Einer Eınführung Der Eınhıtlichen Europaischen Wahrung Für Wrtisschafliche Akteure und Marketeİn Der Beteiligten Landern",Muğla Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Güz Sayısı, Cilt: 1.
Ata, Defne. Serkan Silahşor.(1999), Parasal Birlik, Avrupa Para Birliği ve Türkiye, Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.
Ayhan, Rıza.(2000), "Avrupa Parasal Birliği, Euro ve Etkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:35.
Birinci, Yüksel.(1998), 'Y'aklaşan Avrupa Parasal Birliği Sürecinde Güçlü ve Zayıf Paranın Etkileri", Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırma Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1.
Bulgurlu, Bayram.(2000), "Küreselleşme Sürecindeki Avrupa Para Birliği, Euro'nun Beklenen Etkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:35.
ECB, (2002), Monthly Bulletin October.
ECB.(1997),European Monetary Union and Euro İnternational Services Group. Eren, Aslan., Türkiye Ekonomisi, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla,2002 Ersan,İhsan.(1999), " Avrupa Para Birliği ve Euro üzerine", İktisat Dergisi,
Sayı:387.
Avrupa Para Birliği ve Türkiye'deki Olası Etkileri
Giovannini, Alberto.
Doli
n Mayer.(1990), European Financial İntegtation, Cepr.
Gökdere, Ahmet.(2000), "Zayıf Euro ve Avrupa Birliği'nde Çatlaklar", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:35.
Güncel Avrupa Dergisi, (1998), Sayı: 10-11, Ekim-Kasım.
Hazine Müsteşarlığı(1999), Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara. HM Treasury, Productivity in EU 1979-1999.
İssing, Otmar.(2001), Why İs Price Stability, Ecb Price Stability Confrence.
Man, T.W.(1999), " The Competitiveness of Small and Medium Enterprises Conceptualiaztion with Focus on Enepreneurial Competencies", Journal Of Business Ventuing.
Nuray,Haluk.(1999), "İş Dünyasında Yaratacağı Pratik Etkiler İtibariyle AB'nin Tek Para Birimine Geçiş Süreci", İKV, Sayı: 137.
Sarrazin, Thilo.(1997), Der
Euro Chance oder Abenteuer?''Germany,
Savaş, Vural Fuat.(2000), "Euro ve Dünya Ekonomisi: Bölgesel Etkiler", Marmara Avrupa Araştırma Dergisi, Cilt:8, Sayı:5.
TCMB,
(2000), Euro El Kitabı, www. tcmb.gov. tr.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com