Buradasınız

THE ROLE OF COMPUTER GAMES IN THE EDUCATION OF HISTORY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The goal of this paper is to assess whether computer games based on historical facts have an effect in the teaching of history. We have conducted a series of experiments on the Computer Science (Games Technology) students at Charles Sturt University and have written two documents of equivalent content on two separate historical events and chosen a computer game based on one of these events. We have also prepared a questionnaire that includes 10 generic questions to assess the students' learning of this material. In the experimental studies, we presented one of these events as a text document only, and the other as a text document followed by a game-play session where the game contained historical facts included in the text. The experiment was conducted with 12 randomly chosen Australian students between the ages of 18 to 25. After the reading of the document only on the first event the students were tested, and after the game play session following the reading of the text on the second event the students were tested. We found the test results higher for the text document followed by the game-play session. In this paper, we draw conclusions from these findings and suggest that computer games support education of history with the presentation of a proactive and interactive learning environment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Tarihi gerçeklere dayanan bilgisayar oyunlarının tarih öğretimindeki rolünü belirlemekti.Bu amaçla biz Avustralya'da Charles Sturt Üniversitesi'nde 18-25 yaşları arasındaki 12 öğrenci üzerinde bir dizi deney yaptık.Bu deney sırasında ilk aşamada öğrencilere II.Dünya Savaşı ile ilgili bir tarihi metin okuttuk ve ardından da bunu destekleyen Battle Field 1942 Bilgisayar Oyunu'nu oynattık.Sonra dab u öğrencilerden konuyla ilgili hazırlanan 10 soruyu cevaplamalarını istedik.İkinci aşamada ise aynı öğrencilere sadece Çanakkale Savaşları (Gallipoli War) ile ilgili bir metin okuttuk ve ardından da yine aynı 10 soruyu cevaplamalarını istedik. Sonuç olarak: Bilgisayar oyunu ile desteklenen tarihi metni cevaplamada öğrencilerin diğer metne göre daha başarılı olduklarını tesbit ettik.Bu da bize bilgisayar oyunlarının tarih öğretininde pozitif etki yaptığını gösterdi.
41
53

REFERENCES

References: 

Ergin, Akif, (1998), Öğretim Teknolojisi İletişim,Anı Yayıncılık, Ankara. Ergin, Akif ve Birol Cem, (2000), Eğitimde İletişim, Anı Yayıncılık, Ankara. Gilbert, Martin, (1989), Second World War, London.
Köstüklü, Nuri, (1988), Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Kuzucular Ofset, Konya.
Lindle, Peter, (1976), Men of Gallipoli, The Dardenalles and Gallipoli Experience, London, E.Albay THOMAZİ, A, Canakkale Deniz Savasi, Turkçeye Çeviren.E.Korgeneral Huseyin Isik, XXXX Press,
Ankara, 1997.
Öztürk, Cemil ve Otluoğlu, Rahmi, (2002), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Paykoç, Fersun, (1998), Tarih Öğretiminde Duyuşsal Alanın Rolü, Hazırlayan Salih Özbaran, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com