Buradasınız

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI DERSİ İÇERİK VE YÖNTEM ÖNERİSİ

CONTEND AND METHOD SUGGESTION FOR COMPUTER AIDED DESIGN COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, we suggest a usefull content and method for computer aided design corse, which is presented as compulsory or electively in art teaching programme of fine arts education departments in education faculities
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri resim-Iş öğretmenliği programında seçmeli olarak yer alan veya yer alması önerilen Bilgisayar Destekli Grafik tasarımı dersinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bir içerik ve yöntem önerilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

TÜRKER, İ.Halil. 2004. "Bilgisayar Destekli Tasarım Dersinin Gerekliliği". IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Bildiriler Vol: 1, syf.145
YILDIRIM, Cemal, (Kasım 1994). Bilimin Öncüleri "Leonardo da Vinci (1452-1519)", Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 324.
VAROL, Sabri. 1997. "Grafikerler için FreeHand 7" İstanbul: Sistem Yayınları
http://www.webdersleri.com/ (erişim tarihi 12 Mart 2004)
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Mart 1998. "Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları" . Ankara. Syf. 85-92.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com