Buradasınız

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE DERS İÇERİĞİ OLARAK YAZI VE TİPOGRAFİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF WRITING AND TYPOGRAPHY AS A CURRICULUM IN THE DEPARTMENTS OF FINE ARTS EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The writing concept, and typography concept that results from the design of the -writing, can be investigated in two phases of historical period. The first phase is the period between the acceptance of Islamism by Turks and the demolition of the Ottoman Empire (about 600 years', and the second one is the adoption period of the new Latin Alphabet (abc) by changing a convention of 600 years after the proclamation of the Republic. In the aspect of the proclamation of the Republic and the relations with contemporary countries? the Latin Alphabet is one of the most important innovations introduced to just founded Republic by Atatürk because of its facilities in the processes of the scientific education, perception and enlightenment. Briefly, the new Turkish abc has been started to be used in all fields including the communication. Because of the reasons mentioned above, The adoption and widespread usage of the new alphabet have not been easy, and so, have necessitated a long period. For this reason, it will take a long time to educate talented and qualified designers and teachers in the field of writing and typography. In order to achieve this, at first the Faculties of Fine Arts and the Painting Education Area of the Department of Fine Arts Education constituted in the body of the Faculties of Education, and also the Education Institutions have the most important responsibility. At this context, especially, the Area of Painting Education takes much more importance because of that the teachers educated in this area work in all education institutions of the whole country and this area has a precedence in the education of teachers
Abstract (Original Language): 
Yazı kavramı ve yazının tasarlanması sonucu ortaya çıkan tipograji kavramları ülkemizde tarihsel süreç olarak 2 boyutta ele alınabilir. Bu boyutlardan birincisi Türklerin İslamiyet'i kabulü ve Osmanlı İmparatorluğu (600 yılı kapsayan bir süreç), ikincisi ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 600 yıllık bir geleneğin değişerek yeni Latin alfabesine (abc) geçiş sürecimizdir. Cumhuriyetin ilanı ve batıyla olan ilişkilerimiz kapsamında? bilimsel aydınlanma sürecine olan yakınlık, algılama ve öğrenme sürecine olan kolaylığı nedeniyle Latin alfabesi, Atatürk 'ün yeni kurulan cumhuriyete kazandırdığı önemli edinimlerden bir tanesidir. Kısacası iletişimi kapsayan bütün alanlarda yeni Türk abc 'si kullanılmaya başlanmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, yeni alfabenin kabulü ve yerleşmesi kolay olmamakla birlikte, uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle yazı ile tipograji alanında yetkin, donanımlı tasarımcı ve öğretmenlerin yetişmesi çok uzun bir zaman dilimini kapsayacaktır. Bu konuda en önemli görev eğitim kurumlarına ve en başta da üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri ile eğitim fakülteleri bünyesinde yapılandırılan güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dallarına düşmektedir. Özellikle resim-iş eğitimi anabilim dalları öğretmen yetiştirmekteki önceliği ve bu öğretmenlerin ülkenin dört bir yanında eğitim kurumlarında görev alması nedeniyle daha bir önem kazanmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Asher, Mustafa.) 1983). "Grafik Sanatlar Tarih ve Yorumlar", Marmara Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Yayınları, İstanbul, s.34,35.
Baeyens, R. Martin. www.aed.org.tr (15,01,2005)
İstek, Ragıp.(2004). "Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni", Pusula Yayınları, İstanbul, s.55.
Özsoy, Vedat.(2003). "Görsel Sanatlar Eğitimi", Gündüz Eğitim ve Yay.,Ankara, s.72-77.
Pedersen, Martin B.(2001). "Bir Tasarımcı Bir Kaşıktan Bir Kente Kadar Her Şeyi Tasarlayabilmeli", Grafikerler Meslek Kuruluşu Bülteni, DEDİ Kİ-03, İstanbul, s.1.
Sancar, Melih. www. macline. com. tr./powersitel/printer. dwx? publiscjd=732 (05,01,2005).
Sarıkavak, Namık Kemal.(1998). "Kaligrafi Ders Notları", Ankara, s.36.
Thomas
Manss'ı
n (2003), "Tasarımın Amacı Toplumsal Gelişme Olmalımı".
Grafikerler Meslek Kuruluşu Bülteni, DEDİ Kİ-03, İstanbul, s.1.
Ünver, Erdem.(2004). "Eğitim Fakülteleri Resim İş Öğretmenliği Programlarında Yeni yapılanma", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. Ankara,s.159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com