Buradasınız

İMALAT SANAYİNİN YER DEĞİŞTİRMESİNİN İŞ-KONUT İLİŞKİSİ VE İŞ YOLCULUĞU ÜZERİNE ETKİLERİ: SİNCAN VE OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÖRNEĞİ

THE IMPACT OF MANUFACTURING INDUSTRY DECENTRALIZATION ON JOBS-HOUSING RELATIONSHIP AND COMMUTING BEHAVIOR: THE CASE FOR THE SİNCAN AND OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL DISTRICTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305/METU.JFA.2013.1.8

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Since 1985, Ankara has witnessed a period of rapid economic and spatial change, with one of the most visible changes being an expansion of urban space. In this period, many industries relocated outside the city center to industrial sites near such sub-centers as Sincan and Batıkent, both of which have seen a significant growth of manufacturing firms and employment. With the expansion of the urban transport network and technical infrastructure, new development projects for higher and middle-income groups are springing up on the fringes of the city, attracting many residents to set up home in the peripheral areas. Prior to 1985, there had been a high level of spatial matching of urban jobs and urban housing in the Ankara basin (ABB, 2006); however, this was followed by a period of rapid urban sprawl on a city scale in every direction, especially along the south-western corridor (Çayyolu-Ümitköy). As is common with urban sprawl, Ankara came to feature a lack of concentration, clustering and proximity, following a development pattern that was dispersed, fragmented and discontinuous (Yaşar, 2010). Only the western corridor saw compact and mixed-use development, including the Sincan and Batıkent subcenters. Due to the widening of the income gap between classes, inner city problems and lifestyle changes, many high-income households are opting to live on the urban fringes where higher priced residences are located, while the jobs for the highly qualified remain in the central areas of the city (Yaşar, 2010; Şenyapılı, 2005; Erişen, 2003). The residential areas on the south-western corridor of Ankara include Ümitköy, Beysukent, Konutkent I and II, Koru and Yaşamkent. Besides the high-income groups, largely middle- and, to a limited extent, lower-middle income groups are also tending to move to the urban fringes, but along the western corridor, along with many manufacturing jobs for the less qualified in such areas as Sincan, Eryaman and Batıkent on the western corridor of Ankara.
Abstract (Original Language): 
Ankara, hızlı bir şekilde ekonomik ve mekansal yeniden yapılanma sürecinden geçmekte, bu süreçte kentsel alanın hızla yayılması ve imalat sanayinin yer değiştirmesi ön plana çıkmaktadır. 1985’ten beri kentsel büyümenin batı koridoru dışında kent çeperinde hemen hemen her yöne doğru yaşanan düşük yoğunluklu kentsel saçaklanmaya bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Batıkent ve Sincan alt merkezlerinin yer aldığı kentin batı koridoru ise, yer değiştiren firmaların buraya yönelmeleri ve gerçekleşen yeni konut alanlarıyla yoğun ve karma kullanımlı olarak gelişmektedir. Bu çalışma kapsamında Sincan ve Ostim Organize Sanayi Bölgelerinde, yer değiştiren firmalar için 2011 ve 2012 yıllarında işgücü anketi yapılmıştır. Bu anketin sonuçlarına göre, Ostim örneğinden farklı olarak, kentin çeperinde yer alan Sincan alt merkezinde çalışanların statü, konut piyasası özellikleri ve şehir merkezinden uzaklık faktörlerine bağlı olarak uzun mesafeli iş yolculuklarının azaldığı görülmektedir. Bu çalışma aynı zamanda, imalat sanayi firmalarının yer değiştirmesinin orta ve özellikle de düşük statülü çalışanların konut yeri ve işyeri seçimlerinde iş-konut ilişkisinin daha iyi sağlanması için mekansal fırsatlar yarattığını ve konut hareketliliğini artırdığını ortaya koymaktadır. Toplu taşım olanaklarındaki eksikliklere ve Sincan’ın kent merkezinden oldukça uzak olmasına rağmen alım gücüne uygun konut stoğunun bulunması, Sincan OSB’de çalışanların yeni iş-konut ilişkisinin mekansal olarak daha iyi sağlanmasına yol açmaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda kent merkezinden uzun mesafeli olarak gerçekleşen imalat sanayi firmalarının yer değiştirmesinin zorunlu olarak uzun mesafeli iş yolculuklarını gerektirmediğini de ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

ALKAY, E. (2011) In Depth Analysis of the Home to Work Travel Pattern
in the Istanbul Metropolitan Area, ERSA Conference Papers
ersa11p371, European Regional Science Association.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ABB)(2006) 2023 Başkent Ankara
Nazım İmar Plan Açıklama Raporu, Ankara; 257–87.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ABB) , (2008) EGO Genel
Müdürlüğü, Kentiçi Ulaşım Yolculuk Dağılımı, Ankara.
BACCANI, B., (1997) Commuting and Residential Strategies in The lle-de-
France: Individual Behaviour and Spatial Constraints, Environment
and Planning A (29) 1801–1829.
BELL,D.A.,(1991) Office Location-City or Suburbs? Travel Impacts Arising
From Office Relocation From City to Suburbs, Transportation (18)
239-259.
BOSTAN, M., (2008) Ankara Metropoliten Alanında İmalat Sanayi Firmalarının
Yer Değiştirme Süreci ve Özellikleri: Amprik Bir Çalışma, yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi
Üniversitesi, Ankara.
BOSTAN, M., ERDOĞANARAS, F., TAMER, N.G., (2010) Ankara
Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci ve
Özellikleri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 27(1) 81–102.
CERVERO, R., (1996) Jobs-Housing Balance Revisited, Journal of The
American Planning Association 62(4) 492–512.
CERVERO, R., LANDIS, J., (1992) Suburbanization of Jobs and The Journey
to Work: A Submarket Analysis of The Community in The San
Francisco Bay Area, Journal of Advanced Transportation (26) 275–297.
CERVERO, R., WU, K.L., (1997) Polycentrism, commuting and residential
location in the San Francisco Bay Area, Environment and Planning A
(29) 865–886.
160 METU JFA 2013/1 FATMA ERDOĞANARAS and DEMET EROL
CERVERO, R., WU, K., (1998) Sub-Centring and Commuting in San
Francisco, Urban Studies 35(7) 1059–1076.
CRANE, R., CHATMAN, D., (2003) Traffic and Sprawl. Evidence From US
Commuting, 1985 to 1997, Planning and Markets (6) 1-21.
ÇALIŞKAN, O. (2004) Urban Compactness, A study of Ankara Urban Form,
yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Kentsel
Tasarım Programı, ODTÜ, Ankara.
DOĞAN, D. (2008) Housing Along The Western Development Corridor in
Ankara: Case Studies in Etimesgut and Sincan, yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek
Lisans Programı, ODTÜ, Ankara.
DUBIN, R., (1991) Commuting Patterns and Firm Decentralization, Land
Economics (67) 5-29.
ERİŞEN,O. (2003), Suburbanızatıon in Türkiye Wıthın The Process of Integratıon
to Global Development and A New Lıfe-Style Settlement, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ, Ankara.
ERSOY, M.(1991), Göç ve Konut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 11(1-2)
21–39.
EWING, R., (1997) Is Los Angeles-Style Sprawl Desiarble?, Journal of The
American Planning Association (63) 107–126.
EWING, R., CERVERO,R., (2001) Travel and Built Environment: A
Synthesis, Transportation Research Record (1780) 87–114.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, (2013)
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planına İlişkin Sanayi
Kullanım Özellikli Ulaşım Etüdü Ana Raporu, Ostim OSB Bölge
Müdürlüğü, Ankara.
GORDON,P., RICHARDSON, H.W., JUN, M.J., (1991) The Commuting
Paradox: Evidence From The Top Twenty, Journal of The American
Planning Association 57(4) 416–420.
GORDON, P., RICHARDSON, H.W., (1997) Are Compact Cities A
Desirable Planning Goal? , Journal of The American Planning
Association 63(1) 95–106.
GORDON, P., KUMAR, A., RICHARDSON, H.W., (1989) The Spatial
Mismatch Hypothesis: Some New Evidence”, Urban Studies (26)
315–326.
GÖRER, N., (1990) Industrial Mobility in Ankara Inner Metropolitan Area: Test
of Incubation Hypothesis for Different Industrial Sectors, yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ,
Ankara.
GÜNAY, E. (2007) Interaction of Urban Fringe and Transportation
System:İstanbul Case, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir.
HAMILTON, B.W., (1982) Wasteful commuting, Journal of Political Economy
(90) 1035–1053.
HORNER, M., (2004) Spatial Dimensions of Urban Commuting: A Review
of Major Issues and Their Implications for Future Geographic
Research, Professional Geographer 56(2) 160-73.
THE IMPACT OF MANUFACTURING INDUSTRY DECENTRALIZATION METU JFA 2013/1 161
KIM, C., (2008) Commuting Time Stability: A Test of Co-Location
Hypothesis, Transportation Research (42) 524-44.
LAU, J.C.Y., (2010) The Influence of Suburbanization On The Access to
Employment of Workers in The New Towns: A Case Study of Tin
Shui Wai, Hong Kong, Habitat International 34(1) 38–45.
LEE, S., SEO, J.G., WEBSTER, C.,(2006) The Decentralising Metropolis:
Economic Diversity and Commuting in The US Suburbs, Urban
Studies (43) 2525–49.
LEWINSON, D.M.,(1997) Job and Housing Tenure and The Journey to
Work, Annals of Regional Science (31) 451–471.
LEWINSON, D.M., KUMAR, A., (1994) The Rational Locator: Why Travel
Times Have Remained Stable, Journal of The American Association
60(3) 319–32.
LEWINSON, D. WU,Y., RAFFERTY, P., (2003) The Rational Locater
Reexamined: Are Travel Times Stil Stable?, The 10th International
Conference On Travel Behaviour Research, Lucerne, Switzerland.
LEWINSON, J., (1998) Rethinking Accessibility And The Jobs-Housing
Balance, Journal of The American Planning Association (64) 133–49.
MERRIMAN, D., OHLAWARA,T., SUZUKI, T.,(1995) Excess Commuting in
The Tokyo Metropolitan Area: Measurement and Policy Simulations,
Urban Studies (32) 69–85.
MILLER, E.J., CUBUKGİL, A., (1982) Occupational Status and The Journey
To Work”, Transportation (11) 251–76.
NAESS, P., (2006) Accessibility, Activity Participation and Location of
Activities: Exploring The Links Between Residential Location and
Travel Behavior, Urban Studies (43) 627-52.
NAESS, P., SANDBERG, S.L.(1996), Workplace Location, Modal Split and
Energy Use For Commuting Trips, Urban Studies 33(3) 357-80.
SUTCLIFFE, E.B., (2005), Kentsel Sorunların Çözümünde Ulaşım
Politikaları, Ulaşım Sorunlarının Çözümünde Kent Planlama
Politikaları, Ankara’da Uygulanan Ulaşım Politikaları ve Kente Etkileri,
Sempozyum Kitabı, Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.
ŞENYAPILI, T. (2005) Ankara Kenti İkili Yapısında Dönüşümler, in T.
Şenyapılı, ed., Cumhuriyet’in Ankarası, METU Press, Ankara; 217-44.
ŞENYAPILI, T., BERKMAN,G., UZUN,N. (2002), Tr AFP Projesi, 2001-01-
02-02-01.
TEKELİ, İ., ALTABAN, Ö., GÜVENÇ, M., TÜREL, A.,GÜNAY,B.,
BADEMLİ,R. (1987) 74 Trafik Bölgeciğine İlişkin Bazı İstatistiksel
Veriler, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını,
Ankara; 250.
TEKELİ, İ. ,ŞENYAPILI, T., GÜVENÇ, M. (1991), Ankara’da Sanayi
Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci, Milli Productivite Merkezi
Yayınları, Ankara; 483.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB), (1988) Ankara İmalat
Sanayi Firma Kapasite Raporu Kütükleri, Ankara.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB), (2007) Ankara İmalat
Sanayi Firma Kapasite Raporu Kütükleri, Ankara.
162 METU JFA 2013/1 FATMA ERDOĞANARAS and DEMET EROL
TUİK,(2011a) Adrese Dayalı Mahalle Nüfusları, Ankara.
TUİK, (2011b) Ulaştırma İstatistikleri, Ankara.
TUİK, (2008) Ulaştırma İstatistikleri, Ankara.
TUİK, (2009) Ulaştırma İstatistikleri, Ankara.
UĞURLAR, A.,ECERAL,T.Ö. (2012) Türkiye’de Konut Politikalarının
Gelişim Süreci ve Ankara Metropol Kentinde Mevcut Kiralık Konut
Piyasasına İlişkin Bir Değerlendirme, Kbam Kentsel ve Bölgesel
Araştırmalar Ağı 3. Sempozyumu, 6–7 Aralık 2012, Ankara, 225-46.
WISSEN L.J.G. VAN, BONNERMAN, F. (1991) A Dynamic Model of
Simultaneous Migration and Labour Market Behaviour, Research
Memorandum VU, 20.
YAŞAR, C.G., (2010) Politics of Urban Sprawl: The Case of Ankara,
yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kentsel Politika Planlaması ve
Yerel Yönetimler, ODTÜ, Ankara.
ZAX, J.S. (1991) The Substitution Between Moves and Quits, The Economic
Journal (101) 1510-21.
ZHAO O.P., LU, B., LINDEN G.J.J., (2009) The Effects of Transport
Accessibility and Jobs-Housing Balance On Commuting Time:
Evidence From Beijing, International Planning Studies 14(1) 65–83.
SYMBOLS
n SMIi = ½ Σ | pi / P – ei / E |

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com