Buradasınız

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ

INCLUSION OF A CYLINDER INTO AN AXIALLY LOADED INFINITE PLATE WITH A HOLE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this paper, inclusion problem in infinite plates is considered. Firstly, inclusion of a cylin-der of radius d into a plate including a hole of radius ri is studied. The case where the cylinder carries twisting moment is also added to the analysis. Secondly, inclusion problem is solved for an axially loaded rectangular infinite plate having a hole of radius ri. In order to find the interface pressure in this case, two methods are proposed. In the first method, the interface pressure is assumed not to depend on the angle 8 while it is assumed in the second method that the pressure also depend upon the angle8. The results reveal that stresses can excessively change in the case of inclusion problem, depending upon the value of interface 8/ri.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada delikli sonsuz plaklarda girinti problemi ele alınmaktadır. İlk olarak, sınırı yüklemesiz sonsuz plakta ri yarıçaplı delik içerisine d yarıçaplı silindirin çakılması incelenmektedir. Silindirin burulma momenti taşıdığı halde buna ilave edilmektedir. İkinci olarak girinti problemi eksenel yükleme altındaki sonsuz dikdörtgensel plak için çözülmektedir. Bu haldeki ara yüzey basıncını bulmak maksadıyla iki ayrı yaklaşım önerilmektedir. Birinci metot da basıncın 8 açısından bağımsız olduğu kabul edilirken ikinci metot da basıncın 8 ya bağlı olacağı hali de göz önüne alınmaktadır. Sonuçlar girinti problemi halinde gerilmenin sıkılık oranına bağlı olarak önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir.
283
292

REFERENCES

References: 

Hsu, Y. C. and Forman, R. G. 1975. 'Elastic-Plastic Analysis of a Infinite Sheet Having a Circular Hole Under Pressure', Journal of Applied Mechanics, pp.347-352, June .
Lekhtnitskii, G. G. 1968. 'Anisotropic Plates', Gordon and Breach Science Publishers, New York.
Pala, Y. ve Güllü, E. 2000. "Dalgalı Sınırı Haiz Delik İhtiva Eden Safi Kaymaya Maruz Plakta Gerilme Dağılımı", Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğt. Fak. Dergisi, (1), 27-35, Mart 2000.
Schlach, A. L. and Little, R.W. 1964. "Elastostatic Problem of a Perforated Square Plate," ASCE, Eng. Mech. Diu., Oktober.
Thompson, T. R. 1965. "Elastostatic Problem of a Rectangular Plate With A Circular Hole", M.S.Dissertation, Oklohama State University.
Venkatraman, B. and Patel, Sharad, 1970. 'Structural Mechanics with Introduction to Elasticity and Plasticity', New Delhi, Prentice Hall, p.
111-118.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com