Buradasınız

Ahmad N. Ibesch, “Dimaşk fi Asr. Selâtin el-Memâlik, Orient Printing- Publishing, Damascus-Syria, 2005” (Ahmet N. İbiş, Memlûk Sultanl.ğ. Devrinde Dimaşk (Şam), Orient Yay.nevi, Şam-Suriye, 2005, s. 638.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author