Buradasınız

Türkiye’de Arapça Öğreniminin Zorlukları Ve Çözüm Yolları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Learning a new language can be discribed as "memorizing some of the grammar rules and vocabulary and to be able to use them in daily life". Although being the most important elements to speake that language, grammar and memorizing vocabulary won't be useful enough without a number of other tricks for the purpose of the language learner. Those tricks provide facilities for the learning of the language and take a major importance in the habit of studying of the person. In this study, the main challenges in teaching Arabic is mentioned, besides; by showing a number of facilities, it is aimed for learner to learn the language by enjoying himself.
Abstract (Original Language): 
Yeni bir dil öğrenmek, "o dile ait birtakım dil bilgisi kurallarını ve kelimelerini ezberleyerek, bunları günlük hayatta kullanabilmek" diye tarif edilebilir. Dilbilgisi ve kelime ezberlemek, o dili konuşabilmenin en önemli öğeleri olmakla birlikte, kişiyi dil öğreniminde amacına ulaştıracak olan bir takım püf noktaları olmadan çok faydalı olmamaktadır. Püf noktaları kişiye dil öğreniminde kolaylıklar sağlar ve çalışma alışkanlığı kazanmasında büyük önem arz eder. Bu çalışmada Arapça öğretimindeki temel zorluklara değinilmiş, bununla birlikte, bir takım kolaylıklar gösterilerek, öğrencinin bu dili severek öğrenmesi hedeflenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1- Ahmet Subhi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, (Başlangıçtan
XVI. Asra kadar), İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1996.
2- Berke Vardar, Dilbilim Yazıları, Multilingual Yayınları,
İstanbul 2001
3- Beşir Göğüş, Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış, TED Yay.,
Ankara 1993.
4- Candemir Doğan, Arapça öğrenim/öğretim kılavuzu, Darü’lKütübü’l- Mısrıyye, Kahire 2008.
5- Diane Larsen-Freeman, Tecniques and Principles in Language
Teaching, Oxford University Press, Oxford 1986.
6- İslam Ansiklopedisi, T.D.V. Yay., İstanbul 2001.
7- Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.4, No.2,
October 2008.
8- Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi-1; Cahiliye Dönemi,
Fenomen Yay., Erzurum 2009.
9- Necip Üçok, Genel Dilbilim(Lengüistik), Multilingual
yayınları, İstanbul 2004
10- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Erciyes Üniversitesi E.F.)
Sayı: 21, Yıl: 2006/2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com