Buradasınız

Information technology, Internal auditing, E-commerce, Internet, Electronic data interchange, Enterprise resource planning, Electronic data processing

Information technology, Internal auditing, E-commerce, Internet, Electronic data interchange, Enterprise resource planning, Electronic data processing

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
An eruption in the credits in the Turkish banking sector has been experienced since 2005. The significant economic parameters coming first that cause this situation are economic growth, inflation, foreign trade volume, privatization, and positive developments in the foreign exchange reserves. Personal loans and mortgage loans constitute a significant portion of the growing credit volume. Moreover, the weights of the foreign banks in Turkey have further increased since 2005. Especially, depending on the improving loans prudent risk management and also effective supervision are important. If necessary attention is not given to these subjects, international financial crises may be seen.
Abstract (Original Language): 
2005 yılından bugüne Türk bankacılık sektöründe kredilerde bir patlama yaşanmıştır. Bu durumu doğuran önemli ekonomik parametrelerin başında ekonomik büyüme, enflasyon, dış ticaret hacmi, özelleştirme ve döviz rezervlerinde yaşanan olumlu gelişmeler gelmektedir. Bireysel krediler ve ipotek kredileri gün geçtikçe büyüyen kredi hacminde önemli bir payı teşkil etmektedir. Ayrıca, yabancı bankaların 2005 yılından beri Türkiye‟deki ağırlıkları daha da artmaktadır. Özellikle gelişen kredilere bağlı olarak tedbirli risk yönetimi ve bunun yanında etkili denetim önem arz etmektedir. Bu konulara gereken önem verilmediği takdirde uluslararası finansal krizler yaşanabilir.
1-17

REFERENCES

References: 

1. BDDK (2001), Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2001).
2. BDDK (2004a), Finansal Piyasalar Raporu (Şubat 2004). 3. BDDK (2004b), Finansal Piyasalar Raporu (Ekim 2004).
4. BDDK (2006a), Finansal Piyasalar Raporu (Mart - Haziran 2006).
5. BDDK (2006b), Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2006).
6. BDDK (2006c), Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2006).
7. BDDK (2006d), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler 2006.
8. BDDK (2007a), Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2007).
9. BDDK (2007b), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler 2007.
10. BDDK (2008a), Finansal Piyasalar Raporu (Mart 2008).
11. BDDK (2008b), Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2008).
12. BDDK (2008c), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler 2008.
13. BDDK (2008d), Financial Markets Report (March 2008).
14. BDDK (2009), Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2009).
15. BDDK (2010), Finansal Piyasalar Raporu (Mart 2010).
16. Fortis (2011), Biz kimiz?, 07.06.2011.
17. Gräf, Bernhard (2008), „Die internationale Finanzkrise: Bedrohung für die globale Wirtschaft – Wie alles begann‚, http://www.dbresearch.de, 07.06.2011.
18. HM (2008), FDI in Turkey Tables (2008 March).xls.
19. HM (2011), FDI in Turkey Tables (2011 January).xls.
20. HSBC Türkiye (2011), HSBC Türkiye, 06.06.2011.
21. Millenium Bank (2011), Kurumsal Tanıtım, 08.06.2011.
22. ÖİB (2009), Faaliyet Raporları.
23. Rudolph, Bernd (2009), „Die internationale Finanzkrise: Ursachen, Treiber, Veränderungsbedarf und Reformansätze', http://epub.ub.uni-muenchen.de/10964, 10.06.2011.
24. Schuss, Heiko (2008): „Vergleich institutionenökonomischer und kulturwissenschaftlicher Ansätze zur Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei und dem Osmanischen Reich‚, Berlin.
25. TBB (2011a), Bankalar, 10.06.2011.
26. TBB (2011b), 52.year-1.statistics, 11.06.2011.
27. TCMB (2006), Financial Stability Report - June 2006, Volume 2.
28. TCMB (2007), Financial Stability Report - November 2007, Volume 5.
29. TCMB (2008), Financial Stability Report - November 2008, Volume 7.
30. TCMB (2011), Indicative Exchange Rates.
31. TUIK (2008), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 10.06.2011.
32. TUIK (2009), Statistical İndicators 1923 – 2009, 10.06.2011. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:17 (2012) - Doi :http://dx.doi.org/10.11611/JMER1
33. TUIK (2010), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 10.06.2011.
34. Türkiye Garanti Bankası (2010), Doğuş Grubu ve General Electric, Garanti Bankası'nda ortaklık için kesin anlaşmaya vardı, 09.06.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com