Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINDA ‘KONSTRÜKTİVİST DÖNÜŞÜ’ ANLAMAK

Ege Akademik Bakış Dergisi

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALARIN YÖNTEME ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

RICHARD ROSECRANCE’NİN SİSTEM MODELİ PERSPEKTİFİNDEN SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem: Yeni Sürecin Adı “Koalisyonlar Dönemi mi?”

Güvenlik Stratejileri Dergisi

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUSLARARASI GÖÇ OLGUSU VE ULUSAL GÜVENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Güvenlik Bilimleri Dergisi

DAĞILAN YUGOSLAVYA’NIN ARDINDAN MAKEDONYA VE TÜRKİYE

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

WOODROW WILSON'UN "İDEAL" DÜNYA TASARIMININ, TÜRKİYE, CUMHURİYETİNİN KURULUŞ FELSEFESİNE ETKİLERİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

ÇİN’İN ORTA DOĞU POLİTİKALARI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1908 DEVRİMİ’NDE KAMUSAL ALAN VE KİTLE SİYASETİNDE DÖNÜŞÜM

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL DEVLETİN HUKUK SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ

Akademik Bakış

NEOLIBERALIZMIN TEOLOJIK- SİYASI TEMELİ VE FİNANS KAPITAL

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRK ŞİRKETLERİNİN İRAN’DA YATIRIM GİRİŞİMLERİ, TAV VE TURKCELL ÖRNEKLERİ

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Savior Sent by an “Old Foe”; Feridun Demokan, Notes on the Great Famine in Greece

Ege Akademik Bakış Dergisi

Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları

International Journal of Academic Value Studies

AVRASYA BİRLİĞİ PROJESİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMALARI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

ASİMETRİK SAVAŞ VE İNSANCIL HUKUK

Turkish Studies

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin stratejik önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA NÜKLEER ENERJİNİN KONUMU

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Türk Dış Politikası’nda Afrika Açılımı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

KIBRIS’TA BM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİN SAFHALARI VE ANALİTİK ÖZELLİKLERİ

Turkish Studies

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI’NDA MUHABERE 1955-1974

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi