You are here

Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası”

Academic Journals, Their Editorial Problems And “Information World”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Frequently occurring problems of Turkish social science learned journals, which were especially the concern of the editorial boards were extensively taken into consideration. Thereafter, suggestions for their solutions with special reference to the practice of Journal “Information World”- were forwarded.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında yayınlanan akademik dergilerdeki, dergi editörlüğünü ilgilendiren sorunlar ele alınmaktadır. Sonra, sözkonusu sorunların üstesinden gelinebilmesi için, özellikle Bilgi Dünyası dergisi için geçerli kılınmış olan birtakım ilkeler ve öneriler dikkate sunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akan, H. (2008). Bilimsel yayınlarda (Bias) taraf tutma. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2008 içinde (ss. 89-95). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Akbulut, H. (2006). TÜBİTAK Türk Tıp Dizin kuralları. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2006 içinde (ss. 81-84). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Arda, B. (2003). Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2003 içinde (ss. 29-36). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Ataç, A. (2005). Süreli yayıncılıkta editör ve yayıncı katkısı. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2005 içinde (ss. 88-98). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Atmaca, N. S. (2004). Tıbbi yazım dili olarak Türkçe’nin kullanımı. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004 içinde (ss. 99-104). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Atmaca, N S. (2004). Türk tıp dilinde yapılan yanlışlar. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2004 içinde (ss. 219-226). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Baskan, S. (2007). Akademik yükseltmeler ve süreli yayınlarımız. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007 içinde (s. 75). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Başar, T. (2008). Akademik yayıncılıktan elektronik ortama geçiş. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008 içinde (ss. 27-30). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Beksaç, M. S. (2003). Yayın etiği ve yayınlanan makale. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2003 içinde (ss. 29-36). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Bostancı, K. ve Yüksel, M. (2005). Araştırma nasıl yapılır, makale nasıl yazılır?. Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi, 13(3), 298-302.
Cremmins, E. T. (1982). The art of abstracting. Philadelphia: ISI Press.
Dener, H. I., ve Yıldızeli, A. (2006). Öz yazımı ve kaynak yazımı. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2006 içinde (ss. 37-48). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Gökçora, İ. H. (2004). Türk sağlık bilimlerinde yayın niteliğinin yükseltilmesi ‘Bilim Politikaları’ . O.
Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004 içinde (ss. 53-82). Ankara: TÜBİTAKULAKBİM.
Gülekon, A. (2006). Yayın kurulları ve işlevleri. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2006 içinde (ss. 55-57). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Güngör, Ç. (2006). Danışmanlık süreci. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006
içinde (ss. 59-65). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Kansu, E. (2008). Bilimsel yayınlarda etik ilkeler. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2008 içinde (ss. 21-26). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Kutsal, Y. G. (2003). Editörün gözüyle danışmanlık. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2003 içinde (ss. 13-27). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Kutsal, Y. G. (2004). Editör sorumluluğu. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004
içinde (ss. 135-142). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Kutsal, Y. G. (2005). Ulusal süreli yayınlara eleştirel bir bakış. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2005 içinde (ss. 339-345). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
144
BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 128-144 Aytaç YILDIZELİ
May, H. (2003). Yayıncının süreli yayına katkısı. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2003 içinde (ss. 13-27). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Özkara, Ç. (2005). Süreli yayınlarda nitelik yükseltilmesi: Yazarlara düşen sorumluluk. O. Yılmaz (Yay.
Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005 içinde (ss. 83-87). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Özmen, M. M. (2008). Dergiler için kalite ölçütleri. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2008 içinde (ss. 101-105). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Öztürk, M. O. (2004). Bilimsel yayınlarda dil. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2004 içinde (ss. 89-98). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Pinto, M. ve Lancaster, F. W. (1999). Abstracts and abstracting in knowledge discovery. Library
Trends, 48(1), 234-248.
Rowley, J. (1992). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. S. Karakaş, H. Ünal-Can, A. Yıldızeli ve B.
Kayıran (Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Sander, S. (2004). Sağlık Bilimleri süreli yayınlarında dil sorunu. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004 içinde (ss. 83-88). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik
profi li. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348.
Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme 18 Kasım 1994 Ankara. (1996). Ankara: TÜBİTAK-Sağlık
Bilimleri Araştırma Grubu.
Yıldızeli, A. (2003). Yayınların standardizasyonu. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık-2003 içinde (ss. 41-46). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Yıldızeli, A. (2004). Türk Tıp Dizini’ne giren dergilerdeki yazım sorunları O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004 içinde (ss. 29-40). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Yıldızeli, A. (2007). Küreselleşme sürecinde açık erişim. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2007 içinde (ss. 45-52). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Yıldızeli, A. ve Bahşişoğlu, H. K. (2008). Bilimsel iletişimde editörün rolü. A. Yıldızeli ve H. K.
Bahşişoğlu (Yay. Haz.), ÜNAK’06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu 12-14 Eylül 2006:
Bildiriler içinde (ss. 249-261). Ankara: ÜNAK.
Yıldızeli, A. ve Dener, H. I. (2005). Makalelerde öz hazırlama üzerine. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık
Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005 içinde (ss. 170-199). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Yılmaz, O. (2004). Bilimsel süreli yayınımız ve Türk Tıp Dizini. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2004 içinde (ss. 11-28). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
Yılmaz, O. ve Yıldızeli, A. (2008). Türk Tıp Dizini tarihçesi. O. Yılmaz (Yay. Haz.), Sağlık Bilimlerinde
Süreli Yayıncılık-2008 içinde (ss. 39-50). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com