You are here

DİKEY BAHÇELERİN KENTİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE SAĞLADIĞI KATKILARIN İNCELENMESİ: ANTALYA KENTİ ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF CONTRIBUTION OF VERTICAL GARDENS TO URBAN SUSTAINABILITY: THE CASE STUDY OF ANTALYA CITY, TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Vertical garden's studies, having been defined a new perspective to the modern construction culture, has been application of the garden to a building facade or to a wall surface as a notion. Application of plants to the vertical surfaces make contributions to urban ecology due to its functions such as aesthetical and visual values as well as protection of the buildings, habilitating the climate effects for human beings, enhancing the environmental aspects and reducing certain ambient problems. The aim of the study is to determine the ecological, aesthetical and economical benefits of vertical garden applications which are used in the Antalya City where has been an important tourism center of Turkey since the 1980s. To this end, the samples of vertical garden and their relations with tourism developments in the city have been investigated. It is also considered that the study will be contributing to the cities, where vertical garden applications have not started, yet.
Abstract (Original Language): 
Çağdaş yapı kültürüne yeni bir anlayış getiren dikey bitkilendirme çalışmaları konsept olarak bahçe olgusunun bir bina cephesine ya da duvar yüzeyinde uygulanmasıdır. Yapılarda dikey yüzeylerin bitkilendirilmesi, estetik ve görsel değerin yanında, yapıların korunması, iklim etkilerinin insan için daha uygun hale getirilmesi, çevre koşullarının iyileştirilmesi ve bazı çevre sorunlarının azaltılması gibi işlevleri nedeni ile kent ekolojisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; 1980li yıllardan bugüne Türkiye’nin önemli bir turizm kenti olan Antalya kentinde son uygulanan dikey bahçe örneklerinin kente sağladığı ekolojik, estetik ve ekonomik faydanın tespit edilmesidir. Bu amaçla kent içinde yapılan dikey bahçe örnekleri ile turizm yapilarinda yapılan dikey bahçe örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın henüz dikey bahçe uygulaması başlamamış kentlere katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

 Demir, E. 2013. Çok sayıda 5 yıldızlı otel mi? Accessed 05 May 2013 Available: http://www.turizmgazetesi.com.
 Dunnet, N., Kingsbury, N. 2004. Planting green roofs and living walls. Timber Press, USA.
 Elinç, ZK, Kaya, LG., Danacı, HM., Baktir, İ., Göktürk, RS. 2013. Use of outdoor living walls in Mediterraneanlike
climates: a case study of Antalya Kaleiçi. Journal of World of Food, Agriculture & Environment, 11(1):687-
692.
 Gonchar, J. 2009. Vertical and verdant, living wall systems sprout on two buildings, in Paris and Vancouver,
Architectural Record, McGraw-Hill Construction.
 GüniziDPI 2010. Tourism map of Antalya. Günizi Design Print Imaginarium, Alanya-Antalya, Turkey.
 Mir, MA. 2011 Green façades and building structures. Master thesis. Delft University of Technology, Faculty of
Civil Engineering, section Materials and Environments, chair Materials & Sustainability, Nederland.
 Ottelé, M., Perini, K., Fraaij, ALA., Haas, M, Raiteri, R. 2011. Comparative life cycle analysis for green façades
and living wall systems. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2011, 5:88-109.
 Perini, K., Ottelé, M., Haas, EM., Raiteri, R. 2011. Greening the building envelope, façade greening and living wall
systems. Open Journal of Ecology, 1(1):1-8.
 Shiah, K., Kim, WJ. 2011. An investigation into the application of vertical garden at the new sub atrium. University
of British Columbia, Social Ecological Economic Development Studies (Seeds) Student Report, APSC 261,
Canada.
 Tourismtoday 2013. Antalya hak ettiğini alabiliyor mu? Accessed 07 May 2013 Available:
http://www.turizmtoday.com.
 Ulusoy, Y. 1986. Antalya ve turizmin katkısı. Planlama, 2:28-30.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com