You are here

HUKUKUN ANLAMI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Şunu hemen deyimleyelim ki fenomenolojiye göre, hukukta iskeleti biçimleyen form -strüktür- yeterli olmayıp olgu ve değerlere de yerverme zorunluğu vardır. Bunlar da hukukun kurucu erkleri arasında yeralmaktadırlar. Bir diğer deyişle, hukukun derin strüktür-esasns-ü de, bir determinanının biçimlemektedir ve fakat bunun yanısıra başka determinanları da vardır. Buna simetriklikledir ki fenomenoloji, hukuk normlarının formasyon tarzlarım deyimleyen formel hukuk kaynaklarının yanısıra, hukuka içeriğini sağlayan materyel hukuk kaynaklarının da varlığını kabullenmekten gerikalmamaktadır. Ancak, fenomenoloji bu hukukun içeriksel kaynakları konusunda, klasik anlayıştan ayrılmakta; hukuk fenomeninin, bu kay-nak-olay-lardan ortaya çıktığını kabullenmekle birlikte, bunlarca belirlenmediğini savlamaktadır. Bir diğer deyişle hukuk, sadece strüktür olarak değil ve fakat öz olarak ta belirli; yani, istençsel ve tarihsel koşullardan bağımsız bir varlığa sâhip bulunmaktadır. Nevarki bütün bunlar, fenomenolojik anlayışta hukukun realite-olgu-ye iliş-kinlikle öngörüldüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Konuya biraz daha detaylı elatmamız yerinde olacaktır.
329-347