You are here

ANİMALL FARM (HAYVAN ÇİFTLİĞİ) GEORGE ORWELL, (Çev: Celal ÜSTER), Can Yayınevi, 17. Baskı, ISBN:978-975-07-0011-8, Nisan 2009, ss.158

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
George Orwelltarafondan 1944 yılında yazılan Animal Farm adlı eseri Türkçeye Celal Üstünertrafından çevrilerek Can Yayınlarından çıkmıştır. Hayvan Çiftliği adını taşıan eser yazarın 2. Dünya savaşı yıllarında yaşadıklarının da etkisi ile reel sosyalizmin bir eleştirisi mahiyeti taşımaktadır. Kitabın dili ve niteliği incelendiğinde alt başlığı olan Bir Peri Masalı ifadesi kitabın çocuklara bir masal formatında sunulduğunu göstermekle birlikte arka planda bu çocukların küçüklerden ziyade büyükleri hedef aldığını söylemek mümkündür. Kitabın içeriğinden bahsetmek gerekirse kitap bir hayvan çiftliğinde geçen hayvanlar arasındaki tuafhikayeleri konu alan ve bu hayvanların insanların yaptığı zulum karşısında bir baş kaldırıyla bu zulumden kurtulma serüvenini anlattığı görülmektedir. Çiftlik hayvanlarının insanlara başkaldırmalarındaki temel amacı kendilerinin yönetime geçerek insanlardan kaynaklanan zulumden kurtulmaları, bu sayede adil, eşit ve daha iyi koşullarda yaşama istegidir. Ancak hedeflenen bu iyi düşüncenin uygulamada tam anlamıyla gerçekleşememe durumu hayvanların karşılıklı ilişkilerinden hareketle çalışmada ele alınarak aslında siyasal sistemlerin iyi niyetli oalrak yönetime talip olmalarının yönetim sürecine ulaşmalşarı halinde eleştirdikleri adil olmayan, yönetsel sistemi kendilerinin gerçekleştireceklerine yönelik bir felsefeden bahsedilmektedir.