You are here

Ateş ve Purpurik Döküntü

Fever and Purpuric Rash

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this case report, we aimed to present a case with fever, rash and unconsciousness.
Abstract (Original Language): 
Bu olgu sunumunda ateş, döküntü ve bilinç bulanıklığı ile başvuran bir olgu sunmayı amaçladık.

REFERENCES

References: 

1. Yaylı S. Sık Görülen Bakteriyel Deri İnfeksiyonları. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi. 2011; 45 Özel Sayı 2: 104-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com