You are here

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF ACUTE EXERCISE ON THE PARAMETERS OF ANTIOXIDANT SYSTEM IN FOOTBALL PLAYERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this study was to investigate the effects of acute physical activity on antioxidant stress parameters including SOD (superoxide dismutase), and CAT (catalase) activities, the amount of MDA (malondialdehyde) and vitamin E and the hemogram values of football players. The research was performed on 18 football players (aged 14-17 years) of Altay football club in Turkey. Measurements were taken before and after a 90 min. football match and results compared. The maximum VO2 (ml/kg/min) and average fat mass (%) of players was 53.12 +/- 9.88 and 10.9 +/- 2.9. Significant increases in the levels of erythrocyt, hemoglobin, hematocrit and MCV were observed after acute exercise as compared to their levels before exercise, but leukocyt level did not change significantly. Acute exercise significantly increased SOD activity but did not change CAT activity significantly (p<0.05). The MDA level declined significantly after acute exercise relative to the level at resting period. Decline in the MDA levels showed the decrease of lipid peroxidation and free radicals as a result of reinforcement of antioxidant defence system by exercise. However, the vitamin E level showed no significant change after acute exercise. (p>0.05). The results suggest that aerobic exercise develops the ability to adapt to the oxidative stress by reducing lipid peroxidation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, akut fiziksel aktivitenin, antioksidan sistem parametreleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Bunun için araştırmaya 14-17 yaşları arasında Altay spor kulübünde düzenli antrenman yapan gönüllü 18 sporcu katılmıştır. Futbolcuların ilk gün antropometrik ölçümleri alınmış üç gün dinlendirildikten sonra 45’er dakikalık iki devreli maç yaptırılmıştır. Antioksidan sistem parametrelerinden SOD (Süperoksiddismutaz), CAT (Katalaz); lipid peroksidasyon sonucu oluşan MDA (Malondialdehid), E vitamini aktiviteleri ve hemogram değerleri egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası alınan kan örneklerinden incelenmiştir. Futbolcuların % yağ oranı 10.9 ± 2.9, indirekt maxVO2 değerleri 53.12 ± 9.88 ml./kg./ dk. olarak tespit edilmiştir. Eritrosit, hemoglobin, Hematokrit, MCV düzeyinde egzersiz öncesine göre artış bulunmuştur. Bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Lökosit düzeyi artmış olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildir (p >0.05 ). Akut egzersiz sonrasında istirahat durumuna göre SOD enzim aktivitesinde artış gözlenmiştir ve bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). CAT enzim aktivitesinde ise dinlenme durumuna göre normal sınırlar içinde artış gözlenmiştir ancak bu artış istatistiksel anlamlı değildir (p>0.05). Bu çalışmada akut egzersiz sonrasında MDA düzeyinde azalma meydana gelmiştir. Bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). MDA düzeylerinde saptanan düşüklük, antrenmanla antioksidan savunma sistemin güçlenmesi sonucunda serbest radikalleri ve buna bağlı olarak lipid peroksidasyonunu azalttığını düşündürmüştür. E vitamini düzeyinde akut egzersiz sonrasında ise dinlenme durumuna göre normal sınırlar içinde artış gözlenmiş, ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Bu sonuçlar aerobik antrenmanın oksidatif strese adaptasyon yeteneğini geliştirdiğini ve bunun da lipid peroksidasyon düzeylerini azalttığını gösterebilir.