You are here

Türkistan Rus Esaretine Nasıl Düştü?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (Original Language): 
Türkistan’daki Türk lehçelerini iyi bilmesinden dolayı 1863 senesinde Osmanlı pasaportu ve İstanbullu Müslüman bir derviş kıyafetiyle, İran üzerinden çıktığı Türkistan yolculuğuna temas edilecektir. Gezisi sırasında uğradığı Hanlık merkezleri olan Hiyve, Buhara ve Semerkant ile ilgili görüşlerine yer verilecektir.Gezisi sırasında, gördüğü bütün şehir ve köylerin, coğrafi, sosyal ve kültürel özellikleri, özellikle Türkistan’ın Rus işgaline nasıl düştüğü üzerinde durulacaktır.

REFERENCES

References: 

- Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi - A.
Samipaşazâde Abdülhalim - N. Ahmet
Özalp
- Saraydaki Casus - Mim Kemal Öke
- Sahte Derviş - Cemal Kutay
- Hayat Tarih Mecmuası
-Türkalemiyiz.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com