Buradasınız

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE İMKB ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FUZZY LINEAR PROGRAMMING AND AN APPLICATION ON ISE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Portfolio selection problem is a well established phenomenon in financial literature. Research into portfolio analysis using deterministic linear programming techniques have been criticized on different grounds. Mere fact that such approaches do not efficiently take into account uncertainties that stem from socio-economic conditions devalues the results that are obtained from such studies. It is believed that the experiences of first hand investors or portfolio managers are significant in directing investment activities. One way to incorporate these experiences and uncertainties into the decision making process is to utilize the fuzzy set concept within the linear programming context. This study is an effort in this direction. In the study, data on 26 different stocks that are traded in the İstanbul Stock Exchange through the period from January 2003 to September 2005 were used. Optimum stock portfolios were determined under six different scenarios defined in terms of risk behavior of the investors. The findings of the study indicated a clear relationship between risk aversion and return level.
Abstract (Original Language): 
Portföy seçim problemi finans literatüründe oldukça ilgi çeken bir konudur. Portföy analizi ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan deterministik doğrusal programlama teknikleri farklı birçok nedenle eleştirilmiştir. Bu alanda yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçların sosyo-ekonomik durumlardan kaynaklanan belirsizliklerden dolayı yetersiz oldukları gözlenmiştir. Bu durum yaklaşımlardan elde edilen sonuçların etkin olmamalarına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda, yatırımcı ya da portföy yöneticilerinin deneyimlerinin yatırım kararlarının alınmasında anlamlı bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Ancak bilinen klasik yöntemlerle yatırımcı ya da portföy yöneticilerinin deneyimleri modele kolayca aktarılamamaktadır. Bu deneyim ve belirsizlik durumları doğrusal programlama tekniği bağlamında karar sürecine katılmasında bulanık küme kuramından faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, oluşturulan portföy modeline yatırımcı deneyimlerinin bulanık doğrusal programlama modeli ile aktarılması amaçlanmaktadır. Çalışmada İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören 26 hisse senedine ilişkin Ocak 2003 – Eylül 2005 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Optimum portföy yatırımcının farklı risk davranışlarına göre tanımlanmış 6 farklı senaryoya göre belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, riskten kaçınma ile getiri düzeyi arasında açık bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.