Buradasınız

TEK SİLİNDİRLİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ATEŞLEME AVANSININ BİLGİSAYARLA KONTROLÜ

COMPUTER BASED CONTROL OF IGNITION TIMING IN A SINGLE CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The electronic systems which are used in today’s engines are in a very complex structure. In order to understand and comprehend these structures, each system must be examined in sections. In this study, an ignition control system was designed for an original spark ignition engine. The system is controlled by a microcontroller. There is a computer which is connected to the microcontroller card in the system. Speed and load of the engine are controlled by the system continuously. According to load and speed, the optimum ignition advance value is calculated by using the ignition advance map in the computer software and then the result is sent to the microcontroller again. The microcontroller card sends the trigger signal to the circuit according to the incoming ignition advance value and so ignition is provided at the required moment. This new designed control system is capable of changing the ignition advance map. Hence, the system gives an opportunity of changing the ignition parameters if it is desired. It is also possible to monitor the ignition system parameters with this system so that it can be used for educational purposes.
Abstract (Original Language): 
Günümüz motorlarında kullanılan elektronik sistemler oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sistemlerin yapılarını ve çalışma mantıklarını anlayabilmek için her bir sistemi ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bu çalışmada özgün bir buji ile ateşlemeli motor için ateşleme kontrol sistemi tasarlanmıştır. Sistem bir mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmektedir. Sistemde mikrodenetleyici kartına bağlı bir bilgisayar bulunmaktadır. Motor devri ve yükü sistem tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Yük ve hıza bağlı olarak en uygun ateşleme avansı bilgisayar yazılımındaki avans haritası yardımıyla hesaplanmakta ve sonuçlar mikrodenetleyiciye gönderilmektedir. Mikrodenetleyici kartı bilgisayardan aldığı avans değerine göre ateşlemenin uygun zamanda yapılabilmesi için tetikleme sinyalini üretmektedir. Geliştirilen bu sistem ateşleme avansını değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sistem ateşleme parametrelerinin istenildiği gibi değiştirilebilmesine imkân vermektedir. Ayrıca sistem ateşleme sistemi parametrelerinin görüntülemesi sayesinde bir eğitim aracı olarak da kullanılabilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Eriksson, L. ve Nielsen, L., “Ionization Current
Interpretation For Ignition Control In Internal
Combustion Engines”, Control Engineering
Practice, Cilt 5, No 8, 1107-1113, 1997.
2. Çelik, M.B. ve Çolak, A., “The Use of Pure
Ethanol as Alternative Fuel in a Spark Ignition
Engine”, Journal of The Faculty of
Engineering and Architecture of Gazi
University, Cilt 23, No 3, 619-626, 2008
3. Denton, T., Automobile Electrical and
Electronic Systems, Elsevier Butterworth
Heinemann, Amsterdam, Boston, Heidelberg,
London, 2004.
4. Kiencke, U. ve Nielsen, L., Automotive Control
Systems, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,
2005.
5. Bauer, H., Automotive Handbook, Robert
Bosch GmbH, Stuttgart, 2007.
6. Richmond, F.S., Emissions Reduction Benefits
of Adapting Electronic Closed Loop Fueling
Control on a Mechanically Controlled Spark
Ignited Engine, M.Sc. Thesis, West Virginia
University, Mechanical and Aerospace
Engineering, 1998.
7. Powers, W. F. ve Nicastri R.P., “Automotive
Vehicle Control Challenges in The 21st Century”,
Control Engineering Practice, Cilt 8, No 6,
605-618, 2000.
8. Sasayama, T., Sakamoto, S. ve Mouri, Y., “A
New Ignition Timing Control Method Using
Dual-Slope Integration”, IEEE Transactions On
Vehicular Technology, Cilt 27, No 1, 35-41,
1978.
9. Fujun, Z., Yunshan, G. ve Ying, H., “A Microprocessor
Based Adaptive Ignition Control
System”, IEEE International Vehicle
Electronics Conference, Changchun, China, 34-
37, 1999.
10. Shamekhi, A.H. ve Ghaffari, A., “Fuzzy Control
of Spark Advance by Ion Current Sensing”, Part
D: J. Automobile Engineering, Cilt 221, No 3,
335-342, 2007.
11. Eriksson, L., Spark Advance Modeling and
Control, Ph.D. thesis, Linköping University,
Linköping Studies in Science and Technology,
1999.
12. Beham, M. ve Yu, D. L., “On-line Control for
Optimal Ignition Timing Using the Pseudo Linear
Radial Basis Function and the Local Linear
Model Tree”, Part D: Journal of Automobile
Engineering, Cilt 219, No 2, 227-240, 2005.
İ. Batmaz ve ark. Tek Silindirli Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Ateşleme Avansının Bilgisayarla Kontrolü
868 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 26, No 4, 2011
13. Bilgen, H., Dört Zamanlı Tek Silindirli Buji İle
Ateşlemeli Motorun Ateşleme Sisteminin
Bilgisayarla Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
14. Okur, M., Dört Zamanlı ve Tek Silindirli Buji
İle Ateşlemeli Bir Motorun Tasarım ve İmali,
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com