Buradasınız

SIKIŞTIRMA ORANI DEĞİŞİMİNİN BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA YAKIT TÜKETİMİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON FUEL CONSUMPTION IN SPARK IGNITION ENGINES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Due to lack of energy sources in the world, we are obliged to use our current energy sources in the most efficient way. Therefore, in the automotive industry, research works to manufacture more economic cars in terms of fuel-consumption and environmental friendly cars, at the same time satisfying the required performance have been intensively increasing. Some positive results have been obtained by the studies, aimed to change the compression ratio according to the operating conditions of engine. In spark ignition engines in order to improve the combustion efficiency, fuel economy and exhaust emission in the partial loads, the compression ratio must be increased; but, under the high load and low speed conditions to prevent probable knock and hard running compression ratio must be decreased slightly. In this paper, various research works on the variable compression ratio with spark ignition engines, the effects on fuel economy, power output and thermal efficiency have been investigated. According to the results of the experiments performed with engines having variable compression ratio under the partial and mid-load conditions, an increase in engine power, a decrease in fuel consumption, particularly in partial loads up to 30 percent of fuel economy, and also severe reductions of some exhaust emission values were determined.
Abstract (Original Language): 
Günümüz ekonomik koşulları ve enerji kaynaklarının büyük bir hızla tükenmekte olması, mevcut enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle otomotiv endüstrisinde yakıt tüketimini azaltmak üzere değişik yük ve hız şartlarında motorlardan talep edilen gücün çevreyi en az kirleterek ve mümkün olan en ekonomik şekilde alınabilmesine yönelik yapılan çalışmalar artan hızla devam etmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde motorların tasarım ve işletme parametreleri değişik çalışma şartlarına göre optimize edilerek yakıtın en verimli şekilde kullanılmasına çalışılmaktadır. Motorun çalışma şartlarına göre sıkıştırma oranının değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Kısmi yüklerde yanma veriminin, yakıt ekonomisinin ve emisyonların iyileştirilmesi için sıkıştırma oranının artırılması, motorun yüksek yük ve düşük hız koşullarında ise olası vuruntu ve sert çalışmayı önlemek için sıkıştırma oranının bir miktar azaltılması gerekmektedir. Bu çalışmada, buji ile ateşlemeli değişken sıkıştırma oranlı motorlar konusunda yapılan araştırmalar, yakıt ekonomisi, motor çıkış gücü ve termik verim açısından incelenmiştir. Kısmi ve orta yük şartlarında değişken sıkıştırma oranlı motorlarla yapılan deney sonuçlarına göre motor gücünün arttığı, özgül yakıt tüketiminin azaldığı, yakıt ekonomisinde özellikle kısmi yüklerde %30'a varan iyileşmeler elde edildiği ve ayrıca bazı egzoz emisyon değerlerinde ciddi azalmalar sağlandığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Adams, W. H., Hinrichs, H. G., Adamis, P. 1987. Analysis of The Combustion Process of A Spark Ignition Engine with A Variable Compression Ratio, SAE Paper 870610.
Bekcen, A. B. 1985. Motorlu Taşıtlarda Motor ve Seyir Şartına Bağlı Olarak Yakıt Tasarrufu Yönünden Optimizasyon. Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Caris, D. F.,
Nelson
, E. E. Aug 1958. A New Look at High Compression Engines, SAE Paper 590015.
Currie, J. M, Grossman, D. S. and Gumbleton, J. J. 1979. Energy Conservation With Increased Compression Ratio and Electronic Knock Control, SAE Paper 790173.
Çelik, M. B. 1999. Buji ile Ateşlemeli Bir Motor Sıkıştırma Oranının Değişken Hale Dönüştürülmesi ve Performansa Etkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Şubat, Ankara.
Çetinkaya, S. 1990. Motorlu Taşıtların Yakıt Ekonomisini İyileştirme Çalışmaları, Gütef Dergisi,
Sayı 3.
Denton, T. 2000. Automobile Electrical and Electronic Systems, London, Great Britain.
Felt, A. E. and Krause, S. R. 1971. Effects of Compression Ratio Changes on Exhaust Emissions, SAE Paper 710831.
Gumbleton, J. J., Niepoth, G., W., Currie, J., H.
1976. Effect of Energy and Emission Constraints on Compression Ratio, SAE Paper 760826.
Harne, V., Marathe, S. R. 1987. Variable Compression Ratio Two Stroke Engine, SAE Paper
891750.
Heywood, J. B. Jan. 1988. Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book Co.
Hibert, H. S., Boggs, D. L. 1995. The Otto-Atkinson Cycle Engine Fuel Economy and Emission Result and Hardware Design, SAE Paper 950089.
http://www.alvar-engine.se
http://www.delphion.com.
http://www.fev.com
http://www.mce-5.com
http://www.patent.com
Kentfield, J. A. C., Fernandes, L. C. V. 1997.
Friction Losses of a Novel Prototype Variable Expansion-Ratio, Spark Ignition, Four Stroke Engine, SAE Paper 972659.
Matsumoto, K., Inoue, T., Nakanishni, K. and Okumura, T. 1977. The Effects of Combustion Chamber Design and Compression Ratio on Emissions, Fuel Economy and Octain Number Requirement, SAE Paper 770193.
Muranaka, S., Takagi, Y. and Ishida, T. 1987. Factors Limiting the Improvement in Thermal Efficiency of S.I. Engine at Higher Compression Ratio, SAE paper 870548.
Radwan, M. S. 1992. A Study of Knock in Lean Burn Spark Ignition Engines, SAE Paper 921668.
Rychter, T.J., Teodorczyk, A. 1985. Economy and NO Emission Potential of an Spark Ignition Variable R/L Engine, SAE Paper 850207.
Seiffert, U, Walzer, P. 1984. The Future for Automotive Technology , Frances Pinter Pub., London.
Stone, R. 1989. Motor Vehicle Fuel Economy, Macmillan Educational Ltd.,Houndsmills.
Taylor, C. F. 1985. The Internal Combustion Engine in Theory and Practise, Vol 2, M.I.T Press.
Walzer, P., Seiffert, U. 1991. Automobile Technology of the Future, Wolfsburg, June 1990.
Wardznski, W. F., Rychter, T. J. 1991. Variable R/L Research Engine-Design and Preminary Investigation, SAE Paper 911773.
Wirbeleit, F. G., Binder K.G., Winner, D. 1990.
Development of Pistons With Variable Compression Height for Increased Efficiency and Specific Power Output of Combustion Engines, SAE Paper 900229.
Wong, V. W. and Stewart, M., Lundholm, G., Hoglund, A. 1998. Increased Power Density via Variable Compression Displacement and Turbocharging Using The Alvar-Cycle Engine, SAE
Paper 981027.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com