Buradasınız

Diyarbakır İl Merkezi Sağlık Ocağı ve AÇSAP Merkezlerinde Ebe/Hemşirelerin Aşı Uygulamalarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of Vaccination Pratice of Midwives and Nurses Working in Primary Health Care Center and Maternal/Child Health and Family Planing Center in Diyarbakir City Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study was conducted to evaluate the vaccination pratice of midwives and nurses in primary health setting in Diyarbakir city center. Method: 80 of 346 midwıves or nurses were observed during their vaccination practice by using a checklist in 35 different primary health setting. Midwivesor nurses performance on cold chain, vaccination record, vaccination couselling, enjection safety were evaluated. Frequency distrubition of their performance was shown in the tabulates. Results: Regarding cold chain it was observed that 98.8% of midwivesor nurses got vaccine from refregirator properly, 85.0% of them prevent the contact vaccine with ice box, 82.5% of them keep vaccine transver box uncontaminated. According to eveluation of vaccine records. All of the nurses found the infants records in Form 012 and recorded the applied vaccine in Form 012. On the vaccine counselling subject only 25.0% of the nurses or midwives gave information about which vaccine was applied, 48.8% of them gave information about vaccine adverse effects and 3.8% of them gave mother oppurtunity to ask question. About enjection safety 27.5% of the nurses or midwives touched the top of vaccine flacon, 35.0% of them didn’t write the open time of vaccine flacon. Conclusion: Particularly on the manner of vaccine counselling midwives and nurses were unsufficient and need education program. Enjection safety which may result seconder enfections should also be include the education programe
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma Diyarbakır il Merkezi Sağlık Ocağı ve AÇSAP merkezlerinde ebe/hemşirelerin aşı uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmada 35 sağlık ocağı ve AÇSAP merkezinde çalışan 346 ebe/hemşirenin 80’i aşı odasında aşı yaparken önceden hazırlanmış değerlendirme rehberi kullanılarak gözlendi. Ebe ve hemşirelerin soğuk zincir, aşı kaydı, aşı danış- manlığı, enjeksiyon güvenliği başlıkları altında nasıl uygulama yaptıkları değerlendirildi. Değerlendirme formunda yer alan her başlığa ebe/hemşirelerin ne düzeyde uydukları yüzde dağılımlarla hesaplandı. Bulgular: İzlenen ebe/hemşireler soğuk zincir konusunda değerlendirildiğinde %98,8’inin aşıyı buz dolabından çıkarıp tekrar yerine bıraktığı, %85,0’inin buz aküsüyle aşı temasını engellediği, %82,5’inin aşı nakil kabının bakımını sağladığı gözlendi. Aşı kayıtları incelendiğinde; tüm bebeklerin 012’den aranıp bulunduğu ve yapılan aşıların 012’ye kayıt edildiği gözlendi. Danışmanlık konusunda; sadece %25,0’inin anneye hangi aşıyı yaptığını söylediği, %48,8’inin aşı sonrası yan etkilerle ilgili bilgi verdiği %3,8’inin anneye soru sorma fırsatı verdiği gözlenmiştir. Enjeksiyon güvenliği bakımından değerlendirildiğinde; %27,5’inin aşı flakonunun plastik kısmına eli değdiği, %35,0’inin flakonun açılma saatini üzerine yazdığı gözlendi. Sonuç: Sağlık ocağı ve AÇSAP merkezlerinde ebe/hemşirelerin özellikle aşı danışmanlığı konusunda yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında enjeksiyon güvenliğinde de yetersizlik söz konusudur.

REFERENCES

References: 

Arvas, A. (2004). Aşılamada yapılan hatalar. Türk Pediatri Arşivi.
39: 9-13.
Arvas, A. (2005). Aşının geleceği ve karşılaşılan sorunlar. Klinik
Gelişim, 18(3): 89-95.
Bosch-Capblanch, X., Ronveaux, O., Doyle, V., Remedios, V.,
Bchir, A. (2009). Accuracy and quality of immunization information
systems in forty-one low income countries. Trop Med Int Health,
14(1): 2-10.
Giraudon, I ve ark. (2009) Factors associated with incomplete vaccination
of babies at risk of perinatal hepatitis B transmission: A
London study in 2006. Vaccine, 27(4): 2016-2022.
Gökçay, G. Konukoğlu, R. (2005). Aşı uygulamalarında genel prensipler
ve sık rastlanan sorunlar. Klinik Gelişim, 18(3): 4-10.
Moylett, E. H. Hanson, C. I. (2004). Mechanistic actions of the risks
and adverse events associated with vaccine administration. J Allergy
Clin Immunol, 114(5): 1010-1020.
Özkan, Ö., Çatıker, A. (2006). Bolu il merkezindeki çocukların aşı-
lılık durumları ve engelleri. Sted,15(10): 171-178.
Pai, H. H., Ko, Y. C. (1999). Vaccine storage practices in primary care
physicians’ offices in Taiwan. Kaohsiung J Med Sci,15(5): 274-279.
Smith, P. J., Kennedy, A. M., Wooten, K, Gust, D. A., Pickering, L.
K. (2006). Association between health care providers’ influence on
parents who have concerns about vaccine safety and vaccination coverage.
Pediatrics, 118(5): 1287-1292.
World Health Organization (WHO). (2001). Regional Office for The
Western Pasific. Plan of Action for Immunization Safety 2001-
2005. (http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/EPI/docs/
Immunization/POA_ImmSafety2001-2005.pdf)
World Health Organization (WHO). (2004). Injection Safety in Immunization
Services. Vaccine Preventable Diseases Bulletin.
Yuan, L., Daniels, S., Naun, M., Brcic, B. (1995). Vaccine storage
and handling. Knowledge and practice in primary care physicians’offices. Can Fam Physician, 41: 1169-1176.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com