Buradasınız

Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı

Perception of Islam in the Early Russian Chronicle

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
It is discussed in this article the point of view of the Russian Primary Chronicle which is significant in the historyography of Russia. There is evaluation of the claims by the author of the Chronicle about the conversions of Russians to Christianity. The article deals with the roots of anti-Islamic attitude and the implications of Byzantine Church thought to Russian Church also.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Rus tarihi açısından önemli yere sahip olan Eski Zamanların Anlatısı kroniğinin İslam ve Müslümanlara bakış açısı ele alınmıştır. Aynı zamanda burada kronik yazarının Rusların Hıristiyanlığı seçimi konusunda ortaya koyduğu iddialar değerlendirilmiştir. İslam karşıtı algının temelleri ve Bizans Kilise düşüncesinin Rus Kilisesi'ne yansımalarına değinilmiştir.

REFERENCES

References: 

A. A. Şahmatov, Razıskaniya o Drevneyşikh Russkih Letopisnıh Svodah, Petersburg, 1908. (Eski Rus kronikleri Üzerine Araştırmalar)
A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917'ye Kadar, İkinci Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987.
A. V. Kartaşev, Oçerki po İstorii Russkoy Tserkvi, c. I, İzdatelstvo Terra, Moskova, 1993. (Rus Kilise Tarihi Üzerine Denemeler)
A. Hilmi, İslam Tarihi, (Hazreti Peygamberden Zamanımıza Kadar), İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1974.
B. Makariy, İstoriya Russkoy Tserkvi, Kniga Pervaya, Moskvoa, 1994. (Rus Kilise Tarihi)
Baki Adam, "Hıristiyanlık ve Diğer Dinler Maddesi," TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 17, 1998, s. 361
E. E. Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Birinci cilt, Moskova,
1901. (Rus Kilise Tarihi)
F. Aydın, "Batı'nın İslam Anlayışının Doğulu Kökenleri ya da Abdulmesih İshak el-Kindi'nin Risale'sinin Serencamı", Osmanlı ve Avrupa Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim, İstanbul, Eylül, 2010, s s. 189-252.
İ. Kraçkovskiy, Puteşestivie İbn-Fadlana na Volgu, Moskova, İzdatekstvo Akademii Nauk SSSR, 1939. (İbn Fadlan'ın Volga Seyahati)
İsmail Taşpınar, "Doğu'nun Son Kilise Babası Yuhanna ed-Dımaşki (649-749) ve İslam", M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2001/2), s. 23-54.
M. Aleşkovskiy, Povest Vremennikh Let, Sudba Literaturnogo Proizvedeniye v Drevney Rusi, Moskova, İzdatelstvo Nauka, 1971. (Eski Rusya'da Bir edebi eserin kaderi: Eski Zamanların Anlatısı)
M. D. Priselkov, İstoriya Russkogo Letopisaniya XI-XV v, Petersburg, 1996. (Rus Kroniklerinin Tarihi XI-XV. Yüzyıllar)
131
İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 21, 115-132
N. Muravev, "Podenya Konstantinopolya i Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XV-XVI Stoletyah," Jurnal Maskovskiy Paytriarkhi, sy. 9, Moskova, 1953, s. 51-59. (İstanbul'un düşmesi ve Rus Ortodoks Kilisesi XV-XVI. yy)
Nuri Topaloğlu, "Hazreti Peygamber'in Zatı ve Eşyası ile Teberrük Meselesi", Hadis Teknikleri Dergisi, Cilt I, Sayı 1, 2003, s. 71-95.
O. M. Rapov, "Kogda Khristianstvo Prişlo na Rus", Priroda, 1988\7, s. 66. (Hıristiyanlık ne zaman Rus topraklarına intikal etmiştir)
P.
B
. Başarin, "Retsenziya Na Knigu Vizantiyskiye Soçineniya ob İslame (Teksti, Perevodov i Kommentarii)", Pax Islamica, 1\2, 2009, s. 274. (Kitap incelemesi: Bizans'ın İslam hakkında eserleri)
Papa XVI. Benedictus, "Vıaggıo Apostolıco Dı sua Santıtâ Benedetto Xvı a München, Altöttıng e Regensburg" (9-14 Settembre 2006), (IX), 12. 09. 2006, http://press.catholica.va/news_services/bulletin/ news/19962.php?index=19962&po_date=12.09.2006&lang=en#_ftn3.
Ramazan. Ş, İbn Fadlan Seyahatnamesi Tercümesi, İstanbul, Bedir Yayınevi, 1975.
V. N. Liyaknitsiy, "K Syujetu "Povesti Vremennıkh Let" O Vıbore Verı Knyazem Vladimirom", Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, İstoriya, 4\12, 2010, s. 116. (Kinyaz Vladimir'in Din Seçimi üzerine Eski Zamanlar Anlatısından Kesitler)
Walter
E
. Kaegi, Bizans ve İlk İslam Fetihleri, Çev. Mehmet Özay, İstanbul Kaktüs Yayınları, 2000.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nestor_the_Chronicler, 16 Temmuz
2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com