Buradasınız

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) GAZETE SİTELERİNDE GEZİNİM (NAVİGASYON) BİÇİMLERİ

Forms of Navigation in Online Newspapers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research has been focused-on the navigation type over online news sites by aiming to gathering and describing their fundamental information. In this research, the standardized visual formats, the determination of the types of navigation, and the page design have been studied according to the nature of news sites.. This paper based on the model of diffusion of innavation. When information is given to audience, the platform is formed, which is impresive and habit-forming. This study is a content analysis of the presentation of navigational tools and visual design in eighteen online news sites. The aim of this paper is to clarify the specified presentation differences and similarities of the online news sites and to determine the standardized usages. Also, it has been evaluated in this research on the possibility and the type of the navigational design standarding the application of the Turkish online newspapers design's. It has been researched on the design characteristics over online design samples. By the context of the development of the news sites, this research constitutes an important.aspect.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, basık gazetelerin internet ortamına aktardıkları online versiyonlarında navigasyon ve bağlantı biçimleri ile ilgili betimleyici bir çalışmadır. Yeniliklerin yayılması bağlamında gazete sitelerinin doğasında sayfa tasarımları, navigasyonda standartlaşan görsel formlar, hiperbağlantıların kullanım biçimleri incelenmektedir. Online gazetelerde bilgi verilirken, görsel standartlaşma ve tasarımda ortak biçimlerin kullanılması gibi sınırlamalar okurun ya da kıdlacının dürtü ve tutumlarını etkileyen, alışkanlığa sürükleyici ortam oluşturulabilir. İçerik analizi ile 18 online gazete sitesinde gerçekleştirilen bu çalışmada gezinim araçlarının sunumu değerlendirilmektedir. Araştırmanın amacı gazete sitelerindeki sunum farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koymak, online gazete sitelerinin standartlaştırdıkları kullanımlar belirlemektir. Bu araştırma sonuçları online gazete sitelerinin gelişimi için önemli görülebilir.
53-64

REFERENCES

References: 

Adam, P. S.(1995).
Adkisson, H.(2005).
Baran, S. J.(2002).
(2006).
(2005).
Fialova, İ.(2001).
Garcia,
M
. & Stark, P.(1991). Graham, J.(2004).
Harrower,
T.(2002)
. Heeter, C.(1989).
Color contrast and dimension in news designs, Pointer Papers, No: 6.
Examining current design practices on the web, 5 Nisan 2006, http://www.webdesignpractices.com/navigation/breadcrumb .html
Introduction to mass communication, media literacy and culture, 2nd ed. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
CHckZ stats staff, population explotion. 12 Nisan 2006
http://www.clickz.com/stats/sectors/geographics/article.php/
151151
Fotoğraf okulu, renk bilgisi. 20 Nisan 2006, http://www.geocities.com/5oHo/Studios/9594/renk.htm
Web page evaluation. The international conference, telecominication for education training (TET 2001), Praque: Published by Charles University.
Eyes on the news, the Poynter Ins. For Media Studies. USA:
Google eyes a gaggle of sites, 5 Nisan 2006, http://www.usatoday.com/tech/webguide/internetlife/2004- 02-18-google x.htm, Usa Today.
The newspapers designer's handbook. New York: McGraw-Hill.
Implications of new interactive technologies for conceptualising communication. J. L. Salvaggio & J. Byrant (eds) Media use in the information age, New lersey: Hillsdale, Lawrence Erlbaum.
63
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/ Çevrimiçi (Online) Gazete Sitelerinde Gezinim (Navigasyon) Biçimleri
McQuail, D. &
Windahl,
S.(1997)
. Kitle iletişim modelleri, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Nielsen, J.(1999). When bad design elements become the standard, Alertbox, Nov.
14. Useit.com. alertbox
Nielsen J.(2002). Top ten guidelines for homepage usability, Jacob Nielsen's
Alertbox, 12 Mayıs 2006,
http://www.useit.com/alertbox/20020512.html.
Pastore, M.(2001). Turkish ISP subscribers boom in 2000, 8 Nisan 2006,
www.clickz.com/stats/sectors/geographics/article.php/574601
Siegel, D.(1997). Creating killer web sites, USA: Hayden Books.
64

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com