Buradasınız

TÜRK MALİ İDARESİNDE DARPHANE

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Madeni para basımı dünyada ilk olarak M.Ö. 7'nci yüzyılda Anadolu'da bizim topraklarımız üzerinde başlamıştır. Lidya Kralı Krezus'un bastırdığı altın parada Devletin otoritesini ve zengin-, liğini temsil eden kükreyen bir arslan başı ile bir boğa tasvir edilmiştir. İlk paralar çekiçle vurarak darbedilmiş, daha sonraları bu teknik çok küçük değişikliklerle 17'nci yüzyıla kadar devam etmiştir. 18'nci yüzyılda mekanik preslerle para basılmasına başlanılmıştır. Bugün elektrikli ve elektronik kumandalı preslerle para basılmaktadır. Anadolu'da kurulan Türk Devletleri de her zaman kendi adlarına para bastırmışlar ve paralarının tedavül kabiliyetini hep korumuşlardır. Paranın tedavül kabiliyetini korumakta uygulanan sistem paranın metalinin doğru seçilmesinden kaynaklanmış, para kıymetli metallere basıldığı için bu metallerin nedretinden dolayı para satın alma gücünü devamlı muhafaza etmiştir.
99-103

REFERENCES

References: 

1) Çevriye ve İbrahim ARTUK'un tebliği. İTÜ 1*1-18 Eylül 1981. I. Uluslararası Türk Islara Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi.
2) Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri.
3) Süleyman Sudi, üsul-i Meskukat-ı Osmaniye ve Ecnebiye,
't) İsmail Galip, Takvim-i Meskukat-ı Osmaniye.
5) Şemsettin Sami, Kamus-ı lürki.
6) Evliya Çelebi, Seyahatname.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com