Buradasınız

TÜRKİYE’DE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

THE HEADSCARF QUESTION IN TURKEY: THE EXAMPLES OF THE AKP AND THE CHP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze how the main political parties in Turkey, the AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, The Justice and Development Party) and the CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, The Republican People’s Party), approach the headscarf issue, what kinds of openings, if any, these parties have adopted recently, and to what extent politicians adopt their party’s approach. The field research for this study rests on three pillars. The first of these is made up of party documents, that is to say programs, statutes and internal publications. The main publications of the parties are Türkiye Bülteni (Turkey’s Bulletin) for the AKP and Halk (The People) for the CHP. As the second pillar of the research, two dailies, one from the center right (Yeni Şafak - The New Dawn) and the other from the center left (Cumhuriyet - The Republic), have been chosen. The third component of the research is made up of interviews with at least one man and one woman from every level of hierarchy in each of these parties (i.e. main office administration, youth branches’ administration and women’s branches’ administration at the district, provincial and national levels). Men and women grassroots politicians as well as at least one woman and one man from the municipal councils of specific districts, provinces and in the parliament were also interviewed. The interview transcripts were treated through the qualitative data analysis software Atlas-ti. This article reveals how, despite recent convergences, the two parties have opposing approaches to the issue of the headscarf in public space. Both the AKP and the CHP accept that head covering is within the Turkish traditions. However, the CHP is against the employment of women with headscarves in the public sector whereas the AKP is for the employment of women with headscarves in the public sector.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Türkiye’deki iki ana siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) başörtüsü sorununa yaklaşımını, varsa partilerin konu hakkındaki yakın dönem açılımlarını ve siyasetçilerin parti yaklaşımını ne kadar içselleştirdiğini incelemektedir. Bu çalışmanın saha araştırması üç ana eksene dayanmaktadır. Bu eksenlerden birincisi, parti dokümanlarıdır ve partilerin programları, tüzükleri ve düzenli yayınlarını içerir. Partilerin düzenli yayınları, AKP için Türkiye Bülteni, CHP için Halk’tır. Araştırmanın ikinci ekseni olarak, biri merkez solda (Cumhuriyet Gazetesi), diğeri merkez-sağda (Yeni Şafak Gazetesi) olmak üzere seçilmiş iki gazete bulunmaktadır. Araştırmanın üçüncü ekseni ise, partilerin farklı hiyerarşi seviyelerinden en az bir erkek ve bir kadın siyasetçiyle yapılan röportajlardır. Bu röportajlar, ilçe, il ve genel merkezde, yönetim kurulu, gençlik kolları yönetimi ve kadın kolları yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, erkek ve kadın taban siyasetçileri, ilçe ve il belediye meclislerinden ve Parlamento’dan en az bir kadın ve bir erkek siyasetçi de röportaj kapsamına alınmıştır. Röportaj çözümlemelerinin değerlendirilmesinde Atlas-ti adlı niceliksel bilgi analizi programı kullanılmıştır. Bu makale, son zamandaki yakınlaşmalarına rağmen, iki partinin kamusal alanda başörtüsüne zıt yaklaşımları olduğunu ortaya koymaktadır. Hem AKP hem de CHP başörtüsünün Türk geleneklerinde var olduğunu kabul etmektedir. Ancak CHP kamusal alanda kadınların başörtülü çalışmasına karşıdır, AKP ise kadınların kamusal alanda başörtülü de çalışabilmesi taraftarıdır.

REFERENCES

References: 

(November 22, 2008). “Açılım değil, ahlaki tavır” [Not an opening, but a moral attitude], Cumhuriyet 5.
AHMAD, Feroz. 2005. Turkey, The Quest for Indentity, Oxford, Oneworld.
The Headscarf Question In Turkey: The Examples Of The AKP And The CHP 139
(July 31, 2008). “AKP’ye uyarı çıktı” [A new warning to the AKP], Cumhuriyet, 1, 8.
AKTAŞ, Cihan. (Summer 1995). “Kadının Özel Alanla Tanımlanması” [Defining the woman through the private sphere], Bilgi ve Hikmet.
ARAT, Yeşim. (2010). “Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: implications of a democratic paradox?”, Third World Quarterly, 31:6, 869-884.
ARCAYÜREK, Cüneyt. (January 18, 2008). “Bilen Varsa” [If someone knows], Cumhuriyet, 1, 8.
ARCAYÜREK, Cüneyt. (January 27, 2008). “Laik rejimin yüzü ak mı kara mı?” [Is the face of the secular regime white or black], Cumhuriyet, 1, 8.
ARCAYÜREK, Cüneyt. (January 20, 2008). “TTC” Türkiye Türban Cumhuriyeti) [Turkey: Türban Republic], Cumhuriyet, 1, 8.
(December 1, 2002). “Arınç tırmandırıyor” [Arınç fuels tensions], Cumhuriyet, 5.
AYATA, Ayşe Güneş & TÜTÜNCÜ, Fatma. (2008). “Party Politics of the AKP (2002-2007) and the Predicaments of Women at the Intersection of the Westernist, Islamist and Feminist Discourses in Turkey”, British Journal of Middle Eastern Studies, 35:3, 363-384.
BARBAROSOĞLU, Fatma. (January 12, 2007). “Eş durumundan siyaset” [Politics from marital status], Yeni Şafak, 12.
(July 24, 2008). “Başı kapalılar partisi” [The party of covered heads], Cumhuriyet, 1, 8.
(September 3, 2010). “Başörtüsü sorununu bu zihniyet mi çözecek” [Will this mentality solve the headscarf problem], Yeni Şafak,.
(January 19, 2008). “Başörtüsü yasağı cinsiyet ayrımcılığı” [The headscarf ban is sexual discrimination], Yeni Şafak.
(October 24, 2010). “Başörtüsü yasağı ilkellik” [The headscarf ban is primitive], Yeni Şafak.
(May 15, 2006). “Baykal Ordu’da halka seslendi” [Baykal addressed the people in Ordu], Halk, No. 59, 4.
BİRGİT, Orhan. (January 22, 2008). “Burhan Kuzu türbanlı yargıca da sıra gelecek dedi mi” [Did Burhan Kuzu say that the time of the türban-wearing judge was coming], Cumhuriyet, 12.
BOROVALI, Murat & TURAN, Ömer. (2007). “A Legitimate Restriction of Freedom? The Headscarf Issue in Turkey” in Fuat Keyman (ed.), Remaking Turkey,
140
Şebnem CANSUN
Globalization, Alternative Modernities and Democracy, Lanham, Lexington Books, 137-153.
CİNDOĞLU, Dilek & ZENCİRCİ, Gizem. (2008). “Withering the Counter Hegemonic Potential of the Headscarf: Public Sphere, State Sphere and the Headscarf Question in Turkey”, Middle Eastern Studies, 44: 5, 791-806.
(February 1, 2008). “CHP Genel başkanı Deniz Baykal: Hedef, laiklik kitlesi” [CHP chairman Deniz Baykal: The target is the the secular masses], Halk, No. 96.
(March 15, 2006). “CHP Rize’de atakta” [The CHP is on the attack in Rize], Halk, No. 55, 12.
(November 20, 2008). “CHP’de çarşaf CHP’de çarşaf tartışması” [The chador discussion in the CHP], Cumhuriyet, 1.
(March 8, 2005). “CHP’liler tepkili” [CHP members are reactionary] Cumhuriyet, 6.
(November 15, 2008). “CHP’ye katılanlar bir oyunu bozdular” [Those who joined the CHP have spoiled the game], Halk, 16.
(September 1, 2010). “CHP’ye türban çağrısı” [Call for the türban to the CHP], Cumhuriyet, 6.
(Januar 30, 2007) “Çankaya Köşkü, kamusal alandır” [Çankaya Pavilion is the public sphere], Cumhuriyet, 9.
ÇARKOĞLU, Ali. (2009). “Women’s Choice of Head Cover in Turkey: An Empirical Assessment”, Comparative Studies of South Asia, Africa and The Middle East, Vol.29, No.3, 450-461.
(February 5, 2009). “Çarşaf açılımı geri tepti” [The chador opening backfired], Cumhuriyet, 6.
(January 4, 1987). “Doğramacı’dan hesap sorulmalıdır” [We must hold Doğramacı accountable], Milli Gazete, 3.
(July 28, 2007). “Doğum gününde vekil seçildi” [She got elected deputy on her birthday], Yeni Şafak, 16.
(March 20, 2006). “Erdoğan türbanla ırkçılığı karıştırdı” [Erdoğan mixed the türban and racism], Cumhuriyet, 4.
GÖLE, Nilüfer. (1991). Modern Mahrem, Medeniyet ve Örtünme, İstanbul, Metis Yayınları.
GÜRBÜZ, Mustafa. (2009). “Over the Bodies of the T-Girls: The Headscarf Ban as a Secular Effort to Monopolize Islam in Turkey”, Middle East Critique, 18: 3, 231-249.
The Headscarf Question In Turkey: The Examples Of The AKP And The CHP 141
HALE, William. (2006). “Christian Democracy and the JDP, Parallels and Contrasts” in Hakan Yavuz (ed.), The Emergence of a New Turkey, Democracy and the AK Parti, Utah, The University of Utah Press, 66-87.
(October 10, 2010). "Herkese özgürlük” [Liberty for everyone], Cumhuriyet, 1. (November 11, 2010). “İnancım çok farklı” [My beliefs are so different], Cumhuriyet, 4.
JELEN, Brigitte. (2011). “Educated, independent, and covered: The Professional aspirations and experiences of university-educated hijabi in contemporary Turkey”, Women’s Studies International Forum, 34, 308–319.
KALAYCIOĞLU, Ersin & TOPRAK, Binnaz. (2004). İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın [Woman in the work force, senior management and politics], İstanbul, TESEV Yayınları.
(September 7, 2010). “Kemal Kılıçdaroğlu o ismi açıkladı” [Kemal Kılıçdaroğlu revealed that name], Yeni Şafak,.
(September 1, 2010). “Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sessizliği” [Kılıçdaroğlu’s headscarf silence], Yeni Şafak.
KURU, Ahmet. (2006). “Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development Party”, Hakan Yavuz (ed.), The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party, Salt Lake City, University of Utah Press, 136-159.
(February 15, 2008). “Laik ve demokratik Türkiye’yi Meclis’te CHP’nin kadın milletvekilleri savundular” [The CHP’s female deputies defend secular and democratic Turkey in the parliament], Halk, No. 97, 4
(December 1, 2008). “Muhafazakar kesimle cumhuriyeti buluşturacağız” [We will bring the conservative sector and the republic together], Halk, No. 16, 117-118.
NARLI, Nilüfer. (September 18-21, 2002). “The Role of Islamist Women in Political Parties in Turkey, Women in Global Community”, paper presented to A Fullbright-Sponsored Conference Bridging Academia and Public Policy, İstanbul: Boğaziçi University, 83.
ÖYMEN, Altan. (2004). Değişim Yılları (Years of change), Ankara, Doğan Kitap.
ÖZGENTÜRK, Işıl. (January 27, 2008,). “Kadınlar çoktan aşmış” [Women have already overcome all], Cumhuriyet, 12.
142
Şebnem CANSUN
SAKTANBER, Ayşe. (2006). “Women and the Iconography of Fear: Islamization in post Islamist Turkey”, Signs, 32(1), 21-31.
(April 2006). “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladık” [We celebrated the 8th o March, World Women’s Day], Türkiye Bülteni.
(October 22, 2003). “Sezer’in yaptığı millete saygısızlık” [Sezer’s deed is disrespectful to the people]. Yeni Şafak, 12.
SİRMEN, Ali. (February 5, 2010). “Başörtüsü konusu” [The headscarf issue], Cumhuriyet, , 4.
(November 18, 2008). “Siyaseti yukarı çekelim” [Let’s pull politics up], Cumhuriyet, 5.
(March 24, 2002). “Siyasette yeni sayfa açıyoruz” [We are opening a new chapter in politics], Yeni Şafak, 1, 2.
(January 15, 2008). “Siyasi simge bile olsa başörtüsü suç mu?” [Would the headscarf b a crime even if it were a political symbol?], Yeni Şafak.
(August 23, 2010). “Şantajcı Recep Bey” [Mr. Recep, the blackmailer], Cumhuriyet, 6.
(August 21, 2001). “Tenkit takdire dönüşecek” [Criticism will be transformed into admiration], Yeni Şafak, 1.
(March 28, 2006). “Türban ideolojik simge” [The türban is an ideological symbol], Cumhuriyet, 6.
(October 22, 2008). “Türban ikinci plana düşürür” [The türban reduces [women] to a second plan], Cumhuriyet, 1, 5.
(February 19, 2008). “Türban ne imanın ne Islam'ın şartı” [The türban is neither a condition of faith nor of Islam], Yeni Şafak.
(October 4, 2010). “Türban siyasi simge” [The türban is a political symbol], Yeni Safak.
(July 2, 2010). “Türbana evet demedim” [I have not said ‘yes’ to the türban], Cumhuriyet, 5.
(January 21, 2005). “Türk kadını Birleşmiş Milletler gündeminde” [The Turkish woman is on the United Nations’ agenda], Cumhuriyet, 8.
(August 22, 2001). “Vatandaş ayrımcılığı” [Citizen discrimination], Yeni Şafak, 1.
(December 19, 2006). “Yasada başörtüsü yasağı yok” [There is no headscarf ban in the law], Cumhuriyet, 5.
(February 4, 2010). “Yine türbana sarıldı” [He embraced the türban again], Cumhuriyet, 5.
ZİLELİ, Ümit. (January 31, 2008). “Şeriat Devleti” [Sharia State], Cumhuriyet, 17.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com