Buradasınız

Graham Greene’nin The Heart of the Matter ve Reşat Nuri Güntekin’in Acımak Romanlarındaki Kahramanların Kılık Değiştirme Nedenleri

THE MOTIVE OF DISGUISE IN GRAHAM GREENE’S THE HEART OF THE MATTER AND REŞAT NURİ GÜNTEKİN’S ACIMAK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study presents a comparative analysis of two well-known novels in English and Turkish literature in order to reveal the similar motive – responsibility and pity – of the two protagonists in their attempt at covering their real beings. The paper maintains that such genuine and universal feelings towards the people around may lead to fatal and contemptible consequences as is seen in Graham Greene’s The Heart of the Matter and Reşat Nuri Güntekin’s Acımak. Both novels pinpoint the fact that appearance does not always correspond to reality.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; Grahan Greene’nin The Heart of the Matter ve Reşat Nuri Güntekin’in Acımak romanlarındaki iki kahramanın gerçek benliklerini saklama girişimlerinin arkasındaki güdü benzerlikleri kıyaslamalı olarak analiz edilmiştir. Makalemizde adı geçen iki romanın incelenmesi sonucunda; kahramanların toplumdaki diğer fertlere karşı sorumluluk duymaları ve acıma duygusu göstermelerinin onlara üzücü ve ölümcül sonuçlar getirdiği görülmüştür. Romanların ikisinde de dış görünüşün her zaman gerçeği yansıtmadığı düşüncesi ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

Emil, B. (1984). Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası, İstanbul
Erdinast-Vulcan, D. (1988). Graham Greene’s Childless Fathers, Macmillan, London
Greene, G. (1999). The Heart of the Matter. Penguin, London
Güntekin, R. N. Acımak. İnkılap, İstanbul
Leah, G. (2007). “A Bad Catholic? Reflections on Issues of Faith and Practice in Graham Greene’s The Heart of the Matter”, HeyJ XLVIII: 776-779
Lewis, R.W.B. (1987). Modern Critical Views: Graham Greene, Chelsea House Publishers, New York
Malamet, E. (1993). “Penning the Police/Policing the Pen: The Case of Graham Greene’s The Heart of the Matter”, Twentieth Century Literature, 39: 283-305
Rao, V. V. B. R. (1990). Graham Greene’s Comic Vision, Reliance Publishing House, New Delhi
Smith, G. (1986). The Achievement of Graham Greene, The Harvester Press, Sussex

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com