Buradasınız

Müziğin Çocuklar ve Yaşlılar Üzerindeki Etkileri

The Effects of Music on Children and the Elders

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Music is necessary for one's inner development, cultural maturity and for a civilized life. Being able to perceive and get pleasure out of music is the miraculous result of the evolution of human hearing. The positive and stimulating effects of the classical music on children and the elders will be covered in this essay. We need to introduce the classical music to our children at an earlier age and help them make the classical music a part of their life. We need to encourage our children to listen to the classical music and ignite in them the love of music in general. There are many benefits of playing an instrument for our children. Besides improving their intelligence, it helps them gain self-discipline, self confidence and systematic studying habits as well as helping them sharpen the skills for fast problem solving. The effects and the benefits of music on human brain are receiving more and more attention every day. For instance, endorphin that is released by the brain with the effect of music is known to relieve pain, lower stress levels and slow down the aging process of our body. If it is important for us to establish a connection with our unborn baby through music, it should be also important for us to provide opportunities in society to serve musical experiences to our elders. The elders, who are involved in music, are relieved of the feelings of despair and depression. For the happiness and mental health of our children and elders, we need to provide them with more musical events and concerts in our country.
Abstract (Original Language): 
Müzik, insanın zihinsel ve ruhi gelişimi, kültürel olgunluğu ve uygarca yaşamı için büyük önem taşımaktadır. Müziği algılayabilmek ve ondan zevk alabilmek, insanoğlunun duyularından biri olan işitme duyusunun gelişiminin mucizevi bir sonucudur. Klasik batı ve klasik Türk müziğinin gerek çocuklar gerekse yaşlılar üzerindeki olumlu ve uyarıcı etkileri bu yazıda ele alınmıştır. Müziği, çocuklara erken yaşta tanıtıp, bu alışkanlığın hayatları boyunca devam ettirilmesine ortam hazırlamalıyız. Bir müzik enstrümanı çalmasını öğrenmeleri, çocuklara sayısız yararlar sağlar. Zekâlarını geliştirmenin yanı sıra, onlara disiplinli olma, hızlı problem çözme ve her konuda sistematik çalışma alışkanlıkları kazandırır. Müziğin insan beyni üzerindeki etkileri ve faydaları her geçen gün daha fazla dikkat çekmektedir. Örneğin, müziğin etkisiyle beynimizin salgıladığı endorfin hormonunun, ağrı ve stresi azalttığı ve yaşlanma sürecini yavaşlattığı bilinmektedir. Anne karnındaki bir bebeğe klasik müzik dinletmemiz yararlı olduğu kadar, yaşlılarımıza toplumda fırsatlar yaratıp, çeşitli yollarla onlara müziği ulaştırmamız da o derece önemlidir. Müzik ile uğraşan yaşlılarda, çaresizlik ve depresyon duygularının azaldığı tespit edilmiştir. Ülkemizde, çocuklarımız ve yaşlılarımızın mutlulukları ve ruh sağlıkları için, daha fazla müzik dinletileri ve etkinlikleri sunmalıyız.

REFERENCES

References: 

Balch, J.F. ve Balch, P.A.
(1997)
. Second Edition Prescription for Nutritional Healing. New York, US: Avery Publishing Group.
Bales, D. (1998). Building Baby's Brain: The Role ofMusic. Athens, GA, US: University of Georgia, College of Family and Consumer Sciences.
Belgin, E. (2010, Ocak 1). Anne Karnında Müzik Dinletilen Bebekler Daha Zeki Oluyor. Müzik, Çocuk ve Beyin konulu konferansta sunulmuş sözlü bildiri. Anadolu Üniversitesi.
Clair, A. A. ve Memmott, J. (2008). Therapeutic uses of Music with Older Adults. (2. Edition). N. Y., US: American Music Therapy Association.
Güvenç, R.O., musiki makamlarının ruha etkisi. İnternet'ten Aralık 2010'da Tümata Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu veritabanından alınmıştır.
Tims, F. (1999, June 2). Human growth hormone is implicated in aches and pains. Reported in AMC Music News. İnternet'ten Aralık 2010'da
http://www.childrensmusicworkshop. com/advocacy/benefits.html adresinden alınmıştır.
Uszler, M., Gordon, S. ve Smith, S. M. (1991).
2000:41-4
7 The Well-Tempered Keyboard Teacher. (2. Edition)(ss. 41-47). NY, US: Schirmer.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com