Buradasınız

COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE VİZE (KIRKLARELİ)’NİN COĞRAFİ İŞARETLERİ

IMPORTANCE OF THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF VİZE (KIRKLARELİ)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi: 10.5505/pausbed.2013.88597

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Application of geographical indication is the protection of a local product or value within the law. Actually the application had been applied along the hundreds of years; nevertheless it was shaped lastly in 1995. Also, the importance of the application is to preserve the local values -which are determined in specific criteria- for future generations and to introduce it to international market. At least one feature of the value or product must be specific from a definite geography, it is fundamental for determination. Thus, with this application it is possible to protect the national values as well as to gain culturally also economically. Turkey has a deep history and so has important richness of geographical indications; 155 national value is qualified as geographical indication, also filed an application for 224 in 2012. The target of this research is “What can be done about the potential geographically indications of Vize (Kırklareli)” and investigation of their possible gains for area.
Abstract (Original Language): 
Coğrafi işaret uygulaması kısaca yerel bir ürünün veya değerin belirli yasalar çerçevesinde koruma altına alınması şeklinde değerlendirilebilir. Bununla beraber bugünkü şeklini 1995 yılında almış olmasına karşın geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan bir uygulama olup belirli kriterlere göre ele alınan değerleri gelecek nesillere en az bozulmayla aktarıp söz konusu değerlerin uluslararası piyasalara tanıtılmasında önemli bir uygulamadır. Tespit edilen değerlerin en az bir özelliği ile sınırları belli bir coğrafyadan kaynağını alması uygulamanın temelini teşkil etmektedir. Bu şekliyle ülkelerin milli değerleri koruma altına alınmış olduğu gibi hem iktisadi hayata hem de kültür hayatına ciddi kazanımlar sağlanmaktadır. Köklü geçmişiyle Türkiye’de coğrafi işaret açısından oldukça zengin bir ülke olup sayıları binlerle ifade edilmektedir. Fakat 2012 yılı itibariyle toplam 155 ulusal değerimiz coğrafi işaret kapsamına alınmış 224 tanesinin de müracaatı yapılmıştır. Bu çalışmamızda söz konusu uygulama kapsamında genelde Kırklareli özelde ise Vize ölçeğinde potansiyel coğrafi işaretler üzerinde durularak nelerin yapılması gerektiği ve bunun bölgeye sağlayacağı kazanımlar üzerinde durulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Anonim, (2009). Traditional Knowledge and Geographical Indications. Chapter 4. http://www.
iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/Ch4final.pdf, (Son erişim: 11.11.2012).
Anonim, (2011a). http://www.turkpatent.gov.tr, (Son erişim: 11.11.2012).
Anonim, (2011b). www.geographicindications.com, (Son erişim: 11.11.2012).
Anonim, (2012). http://www.hardaliye.net/?page_id=13, (Son erişim: 11.11.2012).
Dönmez, Y., (1990). Trakya’nın Bitki Coğrafyası, Genişletilmiş II. Baskı, İstanbul Üniv. Yayınları
No. 3601, Edebiyat Fakültesi Basımevi, s. 276, İstanbul.
Gökovalı, U., (2007). Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, s. 141 – 160.
Gürpınar, E., (1994). Bir Çevresel Analiz Örneği: Trakya, Der Yayınları: 128, s. 231, İstanbul.
Höpperger, M., (2003). Introduction to Geographical Indications and Recent Developments in
The World Intellectual Property Organization, Worldwide Symposium on Geographical
Indications, 9 – 11 Temmuz 2003, San Francisco, A.B.D., s. 1 – 18.
Karaçam, N., (1995). Efsaneden Gerçeğe Kırklareli, Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, s. 720, Kırklareli.
Özdemir, N., (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi Seçki, Hacettepe Yayıncılık, s. 406, Ankara.
Rangnekar, D. (2004). The Socio – Economics of Geographical Indications. A Review of Empirical
Evidence From Europe, Issue Paper No: 8, p. 52, France.
Suratno, B. (2004). Protection of Geographical Indications. IP Management Review, No. 2, p. 87 – 93.
Şahin, G., (2011a). Coğrafi İşaretler Kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Tarım Ürünleri,
GAP VI. Tarım Kongresi, 09 – 12 Mayıs 2011, s. 503 – 508, Şanlıurfa.
Şahin, G., (2011b). “Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri”, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 07 – 10
Eylül 2011, İstanbul.
Taşlıgil, N., (2005). Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası, Çantay Kitapevi, İstanbul.
Taşlıgil, N., ŞAHİN, G., (2011). Doğal ve Kültürel Özellikleri ile Lületaşı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 16, s. 436 – 452.
T.P.E., (2010). Türk Patent Enstitüsü, Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması Marka ve
Coğrafi İşaret İşlemleri İle İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler, s. 40, Ankara.
Ünsal, A., (2011). Süt Uyuyunca Türkiye Peynirleri, Yapı Kredi Yayınları, 6. Baskı, s. 138 – 141,
İstanbul.
Yarcı, C., (2011). Vize’nin Sembolü “Ihlamur”, http://www.vize.bel.tr/Vizenin-Sembolu.html, (Son
erişim: 11.11.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com