You are here

Ürün Farklılaşması ve Yapma-veya-Satın Alma Kararları için Girdi Fiyatlarının İlgisizliği

Product Differentiation and the Irrelevancy of Input Prices for Make-or-Buy decisions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Mandatory network unbundling is perhaps one of the foremost topics in regulatory economics today. The concept has crucial importance in the deregulation of many previously regulated industries including telecommunications, gas, electricity and railroads. Moreover, the topic has emerged as one of the more prominent issues associated with the implementation of the 1996 Telecommunication Act in the United States. Upon initial examination, establishing the correct costing standards and/or determining the correct input prices would seem important for sending the correct price signals to the entrants for their efficient make-or-buy decisions. However, Sappington uses a standard Hotelling location model to show that input prices are irrelevant for an entrant’s make or buy decision. In this study, we show that this result is closely related to the specific conditions of the Hotelling framework. Specifically, it is shown that input prices are irrelevant when firms produce homogeneous products, but are relevant for make-or-buy decisions when the entrant and incumbent produce differentiated products under Bertrand price competition framework. These results suggest that, in general, it is important for regulators to set correct prices in order to not distort the entrants’ efficient make-or-buy decisions.
Abstract (Original Language): 
Zorunlu ağ ayrıştırılması, günümüzde regülasyon ekonomi-sinin belki de en önde gelen konularından biridir. Kavram telekomünikasyon, gaz, elektrik ve demiryolları dahil olmak üzere çok sayıda önceden düzenlemeye tabi endüstrinin deregü-lasyonunda çok büyük öneme sahiptir. Ayrıca, konu, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1996 Telekomünikasyon Yasası’nın uygulanmasına bağlantılı olarak, daha bilinir meselelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. İlk incelemede doğru maliyet standartların oluşturulması ve/veya doğru girdi fiyatlarının belirlenmesi, piyasaya yeni giren firmalara verimli yapma-veya-satın alma kararları için doğru fiyat sinyalleri göndermek açısından önemli gibi görünmektedir. Ancak, Sappington piyasaya yeni giren bir firmanın yapma-veya-satın alma kararına ilişkin girdi fiyatlarının ilgisizliğini göstermek için standart Hotelling lokasyon modelini kullanmıştır. Bu çalışmada, bu sonucun Hotelling çerçevesinin özel koşulları ile yakından ilgili olduğunu gösterdik. Spesifik olarak, firmalar homojen ürünler ürettiklerinde girdi fiyatlarının ilgisiz olduğu, fakat yeni giren firma ve yerleşik firma farklılaştırılmış ürünler ürettiklerinde yapma-veya-satın alma kararları için girdi fiyatlarının ilgili olduğu Bertrand fiyat rekabeti çercevesinde gösterilmiştir. Bu sonuçlar genel olarak düzenleyici kurumların (regülatörlerin) piyasaya yeni giren firmaların verimli yapma-veya-satın alma kararlarını bozmamak için doğru fiyatlar belirlemesinin önemli olduğunu ileri sürmektedir.

REFERENCES

References: 

Armstrong, M. (2002) “The theory of Access Pricing
and Interconnection” M.E. Cave, S.K. Majundar and I.
Vogelsang (eds.) Handbook of Telecommunications Economics,
Amsterdam, Elsevier Science.
Armstrong, M., Doyle, C. and Vickers, J., (1996)
“The Access Pricing Problem: A Synthesis” Journal of Industrial
Economics, 44:131-150.
Armstrong, M. and Vickers, J. (1998) “The Access
Pricing Problem with Deregulation: A Note” Journal of
Industrial Economics, 46:115-121.
Beath, J. and Katsoulacos, Y. (1991) The Economic
Theory of Product Differentiation, New York, Cambridge
University Press.
Chen, Y. (2001) “On Vertical Mergers and Their
Competitive Effects” RAND Journal of Economics,
32:667-685.
Crandall, R., Ingraham, A., and Singer, H. (2004)
“Do Unbundling Policies Discourage CLEC Facilities-
Based Investment?” The B.E. Journals in Economic Analysis
& Policy,1-23.
Gayle, P. G., and Weisman, D. L. (2007a) “Are Input
Prices Irrelevant for Make-or-Buy Decisions?” Journal of
Regulatory Economics, 32:195-207.
Gayle, P. G., and Weisman, D. L. (2007b) “Efficiency
Trade-Offs in the Design of Competition Policy
for the Telecommunications Industry” Review of Network
Economics, 6:321-341.
Hausman, J. and Sidak, J. (1999) “A Consumer Welfare
Approach to Mandatory Unbundling of Telecommunications
Networks” Yale Law Journal, 109:417-505.
Hazlett, T. W. (2006) “Rivalrous Telecommunications
Networks with and Without Mandatory Network
Sharing” Federal Communications Law Journal, 58:477-
510.
Hotelling, H. (1929) “Stability in Competition.”
Economic Journal, 39(154):41-57.
Kahn, A.E, Tardiff, T. J. and Weisman D. L. (1999)
“The Telecommunications Act at Three Years: An Economic
Evaluation of Its Implementation by the Federal
Communications Commission” Information Economics
and Policy, 11:319-365.
Laffont, J.-J., and Tirole, J. (2001) Competition in
Telecommunications, Cambridge, Massachusetts, The
MIT Press.
Mandy, D. M. (2009) “Pricing Inputs to Induce
Efficient Make-or-Buy Decisions” Journal of Regulatory
Economics, 36:29-43.
Onemli, B. (2010) Three Essays on Regulatory Economics,
Ph.D. Thesis, Kansas State University.
Sappington, D. E. M. (2005) “On the Irrelevance of
the Input Prices for Make-or-Buy Decisions” American
Economic Review, 95(5):1631-1638.
Singh, N. and Vives, X. (1984) “Price and Quantity
Competition in a Differentiated Duopoly” The RAND
Journal of Economics, 15(4):546-554.
Tirole, J. (1989) The Theory of Industrial Organization,
Cambridge, MA, MIT Press.
Weisman, D. L. (2000) “The (In)Efficiency of the
Efficient Firm Cost Standard” Antitrust Bulletin, 45:195-
211.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com