You are here

MAİMONİDES VE HUKUK FELSEFESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
1985 yılında musevi dinine mensup Akdenizli filozof Maimonides'in (İbn Me'mun) doğumunun 850. yıldönümü münasebetiyle İspanya ve İsrail'de kutlama törenleri yapıldı ve filozofun yaşam ve yapıtlarıyla ilgili konferanslar düzenlendi. Maimonides tam bir Akdenizlidir. 1985 yılının Aralık ayında da Maimonides hakkında uluslararası bir konferans düzenleyen UNESCO, yayın organı olan «Le Courrier» nin Eylül 1986 sayısını İbni Rüşt'le birlikte Maimonides'e ayırmıştır. Maimonides Kordoba (Kurtuba) da doğmuş, Kuzey Afrika müslüman emirlerine hizmet etmiş, Kudüs'te yaşamış ve Selahattin-i Eyyubi'nin dostu olarak El Ezher'da dersler verip ömrünün sonlarını Kahire'de geçirmiştir, üç tek tanrılı dinin aynı temelden, Hazreti İbrahim'den kaynaklandığını görmüş ve üç tek tanrılı din mensuplarının kardeşçe, karşılıklı anlayış ortamı içinde bir arada yaşamalarının gerekliliği üzerinde durmuştur. Müslümanlar bu yahudi filozofu o denli benimsemişlerdir ki onu Abu Amram İbni Abdullah veya İbni Me'mun adı altında tanımaktadırlar. Yahudiler tam adı olan Rabbi Moses ben Maimon'un ilk harflerini birleştirerek ona Rambam adını vermişlerdir. Maimonides latinceye çevrilen addır.