You are here

TÜRKİYE'DEKİ OLUŞUMLAR İÇİNDE ZİYA GÖKALP

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de ulus gerçeğini tarih ve sosyolojinin ışığında bilimsel olarak ilk anlayan ve anlatan düşünürümüz Ziya Gökalp olmuştur.Türkler islâm dinini kabul ettikten sonra bin yıllık bir dönemi ümmet anlayışı içinde geçirmişlerdi. Bu nedenle Müslümanlığı benimseyen ve yaşamlarını bu dinin öğretisine göre yürüten bütün ulusların aydınları ulusal bilinci yok etmek için çaba harcıyorlardı. Türklerin zaman zaman akınlarından, genellikle askerî egemenliğinden şikâyetçi olan bir çeşit aşağılık duygusuna kapılan ulusların şairleri ve aydınlarının Türkler için söyledikleri taşlamalar ve kınamalar bizim medreseden yetişen ve yabancılaşan aydınlarımız tarafından da benimsenerek âdeta Türk sözcüğünün kapsamı dışında kalınmak için çaba harcanır olmuştur. Gitgide Türk sözü, taşralı, eğitilmemiş, yabanî insan anlamına kullanılmağa başlanmıştı.