You are here

DEPREM MAĞDURLARININ GEÇİCİ BARINAKLARDAN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BEKLENTİSİ: BİR TASARIM ÖNERİSİ

AN ANALYSIS OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPECTATIONS OF EARTHQUAKE VICTIMS FROM TEMPORARY SHELTERS: A DESIGN PROPOSAL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study analyzes physical and psychological expectations of earthquake victims from temporary shelters and presents a design proposal. Interviews were conducted with earthquake victims in the city of Kocaeli in Turkey, and needs were identified. Also, user survey results from previous studies that have been conducted after the August 17th earthquake in 1999 were used to establish the design requirements for a temporary housing unit. While lack of space and issues of crowding, noise, and hygiene were mentioned as the most important problems in temporary earthquake shelters, suggestions to improve them included consideration of psychology and privacy needs of victims. The need for a “home” and not just a shelter has been identified and design guidelines have been examined.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, deprem mağdurlarının acil konutlardan fiziksel ve psikolojik beklentilerini incelemekte ve bir tasarım önerisi sunmaktadır. Kocaeli’nde deprem mağdurlarıyla görüşmeler yapılarak gereksinimler belirlenmiştir. Ayrıca 17 Ağustos 1999’da meydana gelen deprem sonrasında yapılan bir çalışma kapsamında mağdurlarla yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilmiş ve geçici barınak/konut için tasarım ölçütleri belirlenmiştir. Geçici konutlarda alan yetersizliği, kalabalık, gürültü ve hijyen sıkıntılarının sorunların başında geldiği saptanmış, çözüm önerilerinin mağdurların psikolojik gereksinimleri ve mahremiyet arayışlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Barınak veya geçici konut değil, bir ‘ev’e olan gereksinim belirlenmiş ve tasarım kıstasları incelenmiştir.
225-240

REFERENCES

References: 

ACERER, S. (1999) Afet Konutları Sorunu ve Deprem Örneğinde İncelenmesi
(The Problems of Disaster Housing and Analysis from the
Earthquake Perspective), unpublished Master’s Thesis, İstanbul
Technical University, İstanbul.
AYTÖRE, S. (2005) Depolama ve Üretim Biçimleri Açılarından Seri Üretilen
Mobilyaların Deprem Karşısında İnsan Üzerindeki Etkileri, Deprem
Sempozyumu (Earthquake Symposium Proceedings), Kocaeli, 23-25
March, 2005; 1251-61.
BADRİ, S. A., ASGARY, A., EFTEKHARİ, A. R., LEVY, J. (2006) Post-
Disaster Resettlement, Development and Change: A Case Study of
the 1990 Manjil Earthquake in Iran. Disasters, 30 (4) 451-68.
BAN, S. (2001) Paper Houses: Emergency Housing for Turkey, Earthquake
Architecture,Tasarım Publishing Company, İstanbul; 62-6.
BARADAN, B. (2002) Geçici Afet Konutunun Yapım Sistemleri Açısından
İncelenmesi (An Analysis of Temporary Disaster Housing According
to Construction Systems), unpublished Master’s Thesis, Dokuz Eylül
University, İzmir.
BELGENET Archives (2009) Türkiye’deki Depremler (Earthquakes in Turkey),
Available from; http://www.belgenet.com/deprem/depremt.html,
accessed 16.04.09.
Benko Ltd. Earthquake Information Centre, 17 August Marmara Earthquake-
Assessing Damages. http://www.benkoltd.com/deprem/deprem_
incele.htm, accessed 26.03.09.
BÜTÜN, H., G. DURSUN, VARDARERİ, D. (2005). Kocaeli Depremi ve
İskân Problemi: Geçici Prefabriklerin Çözümsüzlüğü ve Yoksulluğun Yeni
Mekânı, Ekonometri Derneği, Kocaeli.
COBURN, A., SPENCE, R. (2002) Earthquake Protection, John Wiley and
Sons., West Sussex.
Cumhuriyet (Newspaper) (2010) Kerpiç Depremi (Mud-brick earthquake);
9.3.2010.
Deprem Dairesi Başkanlığı, http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Deprem/
DepremNedir.aspx#KONU1, accessed May 2011.
ERDİK, M., BİRO,Y., DURUKAL, E. (2001) Assessments of Earthquake Hazard
in
Turkey and Neighboring Regions, American Geophysical Union, Fall Meeting
2001. The Smithsonian/ NASA Astrophysics Data System.
ERGÜNAY, O. (2000) Afet Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalıdır? Deprem
Bölgelerinde Yapılaşma Sempozyumu (What is Disaster Management?
How Should it Be? Symposium of Earthquake Region Planning).
Conference Proceedings. DEU Mühendislik Fakültesi and ESBAS
Publishing, İzmir.
EŞSİZ, Ö. (2005) Deprem Bölgelerindeki Yapılarda Çelik Çapraz Çerçeve
Sistemlerinin Avantajları (Advantages of Steel Traverse Frame
Systems in Structures in Earthquake Areas), Earthquake Symposium
Proceedings 2005, Kocaeli University, Kocaeli; 665-8.
EUROCODES (2008) Institution of Civil Engineers (ICE) and Institution of
Structural Engineers (Istructe) Initiative, http://www.eurocodes.co.uk/
Content.aspx? ContentId=1, accessed 09.06.09.
FALLAHİ, A. (2007) Lessons Learned from the Housing Reconstruction
Following the Bam Earthquake in Iran. The Australian Journal of
Emergency Management, 22 (1) 26-35.
Habertürk (2009) İzmir’de 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor (An
Earthquake of 7 Magnitude is Expected in İzmir) 5.1.2009.
HALAÇ, H. H., YAMAÇLI, R. (2005) Tasarımda “Sağlamlık” ve Estetik
Yaklaşımlar (“Durability” and Aesthetics in Design), Earthquake
Symposium Proceedings, Kocaeli University, Kocaeli; 553-5.
Hürriyet (2000) 17 Ağustos 1999 Depreminin 1. Yılı (The First Anniversary of
the August 17th 1999 Earthquake).
Hürriyet (2008) Dünya Bankası ile ‘Deprem Maliyeti’ Zirvesi (Earthquake
Meeting with the World Bank).
İzmir Greater Municipality (2000) İzmir Deprem Senaryosu ve Deprem
Master Planı (İzmir Earthquake Scenario and Earthquake Master Plan),
http://www.Izmir.bel.tr/ Izmirdeprem/Izmirrapor.htm, accessed
31.08.09.
KAYIŞ, H. (2002) Kriz Durumlarında Acil Konut Üretimi ve Geçici Yerleşim
Alanlarının Tasarım Kriterleri (Rapid House Production in Disaster
Situations and Design Criteria of Temporary Settlements), Master’s
Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
LİMONCU, S., BAYÜLGEN, C. (2005) Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan
Barınma Sorunları (Shelter Problems in Turkey after Disasters).
İstanbul: Faculty of Yıldız Technical University.
MANAFPOUR, A.R. (2003) The Bam, Iran Earthquake of 26 December 2003,
Field Investigation Report prepared by Halcrow Group Limited,
Earthquake Engineering Field Investigation Team, Halcrow Group
Limited.
ÖZBİLİCİ, B., FRASER, S. (2010) Okçular, Turkey, Associated Press Writers,
Mon. Mar 8, 9:24 pm, ET.
ÖZMEN, B. (2003) Earthquake Risk Reduction Studies at General Directorate
of Disaster Affairs, Forum on Regional Initiative for Disaster Risk
Management, 2-4 March 2003, DEPAR Earthquake Research and
Application Centre, Tehran, Iran; 1-16.
ÖZMEN, B. (2008) Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Nedir? Ve Nasıl
Hazırlanır? (What is an Earthquake Regional Map? And How is it
Prepared?), Sivil Savunma, n: 50 (193) 2-6.
SELVİBAYIR, N. (2009) Deprem Konutları Boşaltılıyor (Earthquake Houses
Being Evacuated), Milliyet, 23.8.2009, İstanbul.
TANRISEVER, A.M., ŞAHİN, D., ARIKOL, N., KARACA, O. (2008) Deprem
Eğitimi El Kitabı (Earthquake Education Handbook), Arıkol, G. (ed.),
AKUT Kitaplığı Yayın No: 4 İstanbul.
TAŞLI, D. (2002) A Research on Urgent and Temporary Shelters After Disasters,
Unpublished Master’s Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
TERİM, B. (2002) A Study on “Temporary Post Disaster Housing Unit”
Constructed With Light Gauge Steel Framing (LGSF) System,
unpublished Master’s Thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir.
USGS (U.S. Geological Survey) (2009) Earthquake Hazards Program.
Science For a Changing World. Turkey Earthquake Information, http://
earthquake.usgs.gov/ regional/world/?regionID=22, accessed
26.03.09.
EPA - United States Environmental Protection, Office of Water Washington
DC Agency (1999) Water Efficiency Technology Fact Sheet Composting
Toilets, http://www.epa.gov/owm/mtb/comp.pdf, accessed 25.04.09.
YAKUT, I. (2004) Toplumun Deprem Tehlikesine Hazırlıklı Olması (Social
Readiness for Earthquakes), Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com